Debiut na Catalyst - Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. (PTI)

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. (PTI)

Debiut: 5 grudnia 2013

Głównym obszarem działalności spółki są inwestycje kapitałowe w sektorze małych i średnich firm. Szczególnie w te przedsiębiorstwa, których ambicją jest wejście na giełdę. PTI pomaga również spółkom wybierających się na parkiet w zakresie doradztwa finansowego i prawnego, sposobu pozyskania kapitału na rozwój oraz w ewentualnej restrukturyzacji.

PTI
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 5% półrocznie 8 listopad 2015 6 679 500 zł 500 zł

Debiut: 5 grudzień 2013

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: C
Wartość emisji: 6 679 500 zł
Wartość nominalna: 500 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 5%
Data wykupu: 8 listopad 2015