Debiut na Catalyst - Debt Trading Partners

Debt Trading Partners

Debiut: 9 grudnia 2013

Grupa kapitałowa DTP działa na rynku od 2007r. Jest grupą spółek zajmujących się kompleksową obsługą wierzytelności w tym zakup, obsługa, outsourcing, jak również świadczeniem usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami.

DebtTradingPartners
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C BS ASO zmienne, WIBOR3M + 4,5% kwartalnie 22 sierpień 2016 10 020 000 zł 1 000 zł

Debiut: 9 grudzień 201330

Rynki Catalyst: BS ASO
Seria: C
Wartość emisji: 10 020 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 4,5%
Data wykupu: 22 sierpień 2016