Debiut na Catalyst - Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A.

Debiut: 19 lipca 2011

Getin Noble Bank powstał w w styczniu 2010 roku wynikiem połączenia Getin Banku oraz Noble Banku, działa w ramach grupy kapitałowej Getin Holding.

GetinNobleBank
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A Bondspot ASO zmienne, WIBOR6M + 3,95% półrocznie 29 czerwca 2018 250 000 000 zł 100 000 zł

Debiut: 19 lipca 2011

Rynki Catalyst: ASO Bond Spot
Seria: A
Wartość emisji: 250.000.000 PLN
Wartość nominalna: 100000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+3,95%
Data wykupu: 29 czerwca 2018
Cel emisji: nie został określony
Zabezpieczenie: brak