Debiut na Catalyst - VEDIA S.A.

VEDIA S.A.

Debiut: 26 lipca 2011

Marka VEDIA VEDIA S.A. powstała w 2007 roku. Jest polską firmą, która produkuje autorskie odtwarzacze audio oraz audio-video. Na stałe współpracuje z utalentowanymi polskimi designerami i programistami oraz wyspecjalizowanymi fabrykami w Korei i Chinach.

Vedia
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C GPW ASO stałe, 11,5% półrocznie 3 czerwca 2013 4 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 26 lipca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: C
Wartość emisji: 4.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: stałe, 11,5%
Data wykupu: 3 czerwca 2013. Przedterminowy wykup obligacji na żądanie emitenta.
Cel emisji: podwyższenie kapitału zakładowego w spółce New Dragon Electric Limited z siedzibą w Hong Kongu, w której emitent posiada obecnie 96% akcji.

Zabezpieczenie:

  • Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w celu zabezpieczenia Obligacji serii C zawarta w dniu 20 maja 2011 z Panem Mirosławem Włodarczykiem. Pan Mirosław Włodarczyk jest prezesem zarządu emitenta oraz znaczącym akcjonariuszem emitenta. Maksymalna kwota zabezpieczenia została określona w umowie na 10.000.000 zł
  • Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w celu zabezpieczenia Obligacji serii C zawarta w dniu 20 maja 2011 z Panem Dariuszem Kwiatkowskim. Pan Dariusz Kwiatkowski jest prezesem zarządu emitenta oraz znaczącym akcjonariuszem emitenta. Maksymalna kwota zabezpieczenia została określona w umowie na 10.000.000 zł
  • Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w celu zabezpieczenia Obligacji serii C zawarta w dniu 20 maja 2011 ze spółką New Dragon Electric Limited z siedzibą w Hong Kongu. Maksymalna kwota zabezpieczenia została określona w umowie na 10.000.000 zł