Debiut na Catalyst - Ekopaliwa Chełm

Ekopaliwa Chełm

Debiut: 20 stycznia 2014

EkoPaliwa Chełm powstała w 2011 roku na mocy umowy CEMEX Polska z Econ Trade, Pierwszym celem powstałego podmiotu jest budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych wysegregowanych frakcji palnych odpadów komunalnych, które zużywane będą w Cementowni Chełm. Rolą CEMEX-u, jako partnera jest zagwarantowanie wykorzystania powstających paliw przy produkcji klinkieru.

Ekopaliwa Chełm
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO stałe, 15% półrocznie 31 lipiec 2016 6 500 000 zł 100 zł

Debiut: 20 styczeń 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: A
Wartość emisji: 6 500 000 zł
Wartość nominalna: 100 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: stałe, 15%
Data wykupu: 31 lipiec 2016