Debiut na Catalyst - Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso

Debiut: 6 lutego 2014

Spółka prowadzi działalność w branży zarządzania wierzytelnościami, świadczy usługi finansowe z następujących grup: prewencyjne zarządzanie wierzytelnościami i monitoring płatności, windykacja należności przeterminowanych na zlecenie (w tym także na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych), obrót wierzytelnościami przeterminowanymi i windykacja na własny rachunek nabywcy.

KredytInkaso
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
W1, W2 BS ASO zmienne, WIBOR6M + marża półrocznie 13 lipiec 2017, 15 styczeń 2018 70 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 6 luty 2014

Rynki Catalyst: BS ASO
Seria: W1, W2
Wartość emisji: 70 000 000 zł

  • Seria W1: 53 000 000 zł
  • Seria W2: 17 000 000 zł

Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie::

  • Seria W1: zmienne, WIBOR6M + 4,2%
  • Seria W2: zmienne, WIBOR6M + 4,4%

Data wykupu:

  • Seria W1: 13 lipiec 2017
  • Seria W2: 15 styczeń 2018