Debiut na Catalyst - Grupa Emmerson

Grupa Emmerson

Debiut: 10 lutego 2014

Grupa Emmerson S.A. to jedna z największych polskich firm w branży nieruchomości, oferująca kompleksowe usługi na tym rynku.

Emmerson
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO stałe, 12% półrocznie 10 lipiec 2015 899 000 zł 1 000 zł

Debiut: 10 luty 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: A
Wartość emisji: 899 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: stałe, 12%
Data wykupu: 10 lipiec 2015