Debiut na Catalyst - P.R.E.S.C.O. Group

P.R.E.S.C.O. Group

Debiut: 11 lutego 2014

Głównym przedmiotem działalności Grupy są inwestycje w nieregularne wierzytelności konsumenckie i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek.

Presco Group
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
E BS ASO zmienne, WIBOR6M + 4,4% półrocznie 28 listopad 2017 35 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 11 luty 2014

Rynki Catalyst: BS ASO
Seria: E
Wartość emisji: 35 000 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 4,4%
Data wykupu: 28 listopad 2017