Debiut na Catalyst - Navi Group

Navi Group

Debiut: 14 lutego 2014

NAVI GROUP S.A. jest to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także usług asset management.

NaviGroup
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
J GPW ASO zmienne, WIBOR3M + 6% kwartalnie 25 maj 2015 2 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 14 luty 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: J
Wartość emisji: 2 000 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6%
Data wykupu: 25 maj 2015