Debiut na Catalyst - Fast Finance

Fast Finance

Debiut: 20 lutego 2014

Przedmiotem działalności Fast Finance S.A. jest zakup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek oraz monitoring i odzyskiwanie wierzytelności na zlecenie.

FastFinance
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
F GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 7% półrocznie 27 wrzesień 2016 3 870 000 zł 1 000 zł

Debiut: 20 luty 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: F
Wartość emisji: 3 870 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 7%
Data wykupu: 27 wrzesień 2016