Debiut na Catalyst - Vindexus

Vindexus

Debiut: 6 marca 2014

Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie.

Vindexus
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
S1 GPW ASO zmienne, WIBOR3M + 6,25% kwartalnie 8 listopad 2016 10 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 6 marzec 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: S1
Wartość emisji: 10 000 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,25%
Data wykupu: 8 listopad 2016