Debiut na Catalyst - Polkap

Polkap

Debiut: 17 marca 2014

Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. to firma z tradycjami sięgającymi do roku 1924. Jest jedną z niewielu firm na świecie i jedyną w Polsce, produkujących półprodukty oraz kapelusze gotowe z filcu włosowego oraz wełnianego z zachowaniem tradycyjnej technologii.

Polkap
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO zmienne, WIBOR3M + 6,3% kwartalnie 23 grudzień 2015 1 400 000 zł 1 000 zł

Debiut: 17 marzec 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: A
Wartość emisji: 1 400 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,3%
Data wykupu: 23 grudzień 2015