Debiut na Catalyst - Fast Finance

Fast Finance

Debiut: 28 marca 2014

Przedmiotem działalności Fast Finance S.A. jest zakup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek oraz monitoring i odzyskiwanie wierzytelności na zlecenie.

FastFinance
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
G BS ASO, GPW ASO zmienne, WIBOR6M+ 7% półrocznie 15 listopad 2016 8 600 000 zł 1 000 zł

Debiut: 28 marzec 2014

Rynki Catalyst: BS ASO, GPW ASO
Seria: G
Wartość emisji: 8 600 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+ 7%
Data wykupu: 15 listopad 2016