Debiut na Catalyst - BBI Development

BBI Development

Debiut: 31 marca 2014

BBI Development NFI jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym obszarem budowania kompetencji i aktywności inwestycyjnej Spółki oraz źródłem wzrostu wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy jest rynek nieruchomości.

BBIDevelopment
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
BBI0217 BS ASO, GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 6% półrocznie 7 luty 2017 53 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 31 marzec 2014

Rynki Catalyst: BS ASO, GPW ASO
Seria: BBI0217
Wartość emisji: 53 000 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 6%
Data wykupu: 7 luty 2017