Debiut na Catalyst - Poznańska 37

Poznańska 37

Debiut: 1 kwietnia 2014

Emitent został zawiązany w lipcu 2011 roku. W grudniu 2011 roku Emitent nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości – kamienicy zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Poznańskiej 37. Spółka zamierza przeprowadzić na tej nieruchomości projekt deweloperski zakładający renowację i modernizację budynku.

Poznańska 37
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A, B GPW ASO stałe, 8% kwartalnie 31 styczeń 2017 50 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 1 kwiecień 2014

Rynki Catalyst: BS ASO
Seria: A, B
Wartość emisji: 50 000 000 zł

  • Seria A: 15 600 000 zł
  • Seria B: 34 400 000 zł

Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie:: stałe, 8%

Data wykupu: 31 styczeń 2017