Debiut na Catalyst - Murapol

Murapol

Debiut: 14 kwietnia 2014

Murapol S.A. to developer posiadający wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji osiedli w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Emitent realizuje również inwestycje komercyjne.

Murapol
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
L GPW ASO zmienne, WIBOR3M + 6% kwartalnie 22 listopad 2015 5 350 000 zł 1 000 zł

Debiut: 14 kwiecień 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: L
Wartość emisji: 5 350 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6%
Data wykupu: 22 listopad 2015