Debiut na Catalyst - Wratislavia

Wratislavia

Debiut: 23 kwietnia 2014

Wratislavia-BIO Sp. z o.o. powstała w grudniu 2005 roku. Obecnie należy do grupy Bartimpex S.A. Jest jednym z czołowych producentów estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych oraz gliceryny surowej i farmaceutycznej.

wratislavia-bio
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
D BS ASO, GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 5,5% półrocznie 21 listopad 2016 33 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 23 kwiecień 2014

Rynki Catalyst: BS ASO, GPW ASO
Seria: D
Wartość emisji: 33 000 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 5,5%
Data wykupu: 21 listopad 2016