Debiut na Catalyst - MCI Management

MCI Management

Debiut: 25 kwietnia 2014

MCI, utworzony w 1999 r., to jeden z wiodących w Europie Środkowo-Wschodniej, publicznie notowany fundusz private equity o charakterze multistage.

MCIManagement
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
G1 BS ASO zmienne, WIBOR6M + 3,9% półrocznie 21 marzec 2018 50 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 25 kwiecień 2014

Rynki Catalyst: BS ASO
Seria: G1
Wartość emisji: 50 000 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3,9%
Data wykupu: 21 marzec 2018