Debiut na Catalyst - Ferro S.A.

Ferro S.A.

Debiut: 3 sierpnia 2011

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo-logistyczne znajduje się w Skawinie.

Ferro
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO, Bondspot ASO zmienne, WIBOR6M + 5,5% (powiększane w kolejnych okresach odsetkowych) półrocznie 4 kwietnia 2016 45 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 3 sierpnia 2011

Rynki Catalyst: ASO prowadzone przez GPW i BONDSPOT
Seria: A
Wartość emisji: 45.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+5,5% (powiększane w kolejnych okresach odsetkowych)
Data wykupu: 4 kwietnia 2016. Żądanie przedterminowego wykupu emitenta może zostać wykonane w dowolnym terminie, jednak nie wcześniej niż w 37 miesiącu od dnia przydziału obligacji.
Cel emisji: pozyskanie finansowania dłużnego na zapłatę części ceny nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s. z siedzibą w Brnie, Czechy.
Zabezpieczenie: brak