Debiut na Catalyst - Ferratum Capital Poland S.A.

Ferratum Capital Poland S.A.

Debiut: 29 lipca 2011

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. to spółka celowa Grupy Kapitałowej świadczącej usługi polegające na udzielaniu kredytów konsumenckich oraz mikropożyczek.

Ferratum
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 7,5% półrocznie 23 maja 2014 28 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 29 lipca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 28.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+7,5%
Data wykupu: 23 maja 2014.
Cel emisji: wzrost organiczny na istniejących rynkach, dywersyfikacja produktów na istniejących rynkach, ekspansja geograficzna mikropożyczek dostępnych przy użyciu technologii mobilnych.
Zabezpieczenie: wypłata nominału i odsetek z tytułu obligacji jest zabezpieczona nieodwołalnie i bezwarunkowo przez JT FAMILY HOLDING OY (z siedzibą w Helsinkach, Finlandia). Gwarant posiada 100% udział w kapitale zakładowym Emitenta.