Debiut na Catalyst - Copernicus Securities

Copernicus Securities

Debiut: 6 czerwca 2014

Grupa Kapitałowa Copernicus specjalizuje się w oferowaniu usług na rynku kapitałowym oraz usług pochodnych z nimi związanych. W szczególności oferuje kompleksowe usługi doradztwa finansowego z zakresu corporate finance, przeprowadzania niepublicznych i publicznych ofert papierów wartościowych oraz pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi, jak również w obszarze strukturyzacji transakcji oraz aktywów majątkowych i tworzenia oraz zarządzania aktywami.

Copernicus
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 3,5% półrocznie 10 kwiecień 2016 5 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 6 czerwiec 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: A
Wartość emisji: 5 000 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3,5%
Data wykupu: 10 kwiecień 2016