Debiut na Catalyst - Veniti

Veniti

Debiut: 20 czerwca 2014

VENITI S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect GPW w Warszawie, która stworzyła innowacyjny w branży turystycznej model biznesowy bazujący na wyeliminowaniu przedpłat, sprzedaży jedynie oferty wysokomarżowej i działaniu wyłącznie w segmentach rynku wykazujących wysoki potencjał wzrostu.

Veniti
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO stałe, 9,7% kwartalnie 28 marzec 2016 355 000 zł 1 000 zł

Debiut: 20 czerwiec 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: A
Wartość emisji: 355 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: stałe, 9,7%
Data wykupu: 28 marzec 2016