Debiut na Catalyst - Agencja Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu

Debiut: 30 czerwca 2014

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa o wyjątkowym zakresie kompetencji i odpowiedzialności. Jako spółka prawa handlowego, jest podmiotem funkcjonującym na zasadach komercyjnych, nowoczesną organizacją, aktywną na krajowym rynku kapitałowym. Będąc natomiast agencją rządową, angażuje się w kluczowe działania istotne z punktu widzenia bieżących i strategicznych celów polityki gospodarczej Państwa.

ARP
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
I BS ASO zmienne, WIBOR6M + 1,5% półrocznie 28 grudzień 2017 150 000 000 zł 10 000 zł

Debiut: 30 czerwiec 2014

Rynki Catalyst: BS ASO
Seria: I
Wartość emisji: 150 000 000 zł
Wartość nominalna: 10 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 1,5%
Data wykupu: 28 grudzień 2017