Debiut na Catalyst - Kredyt Inkaso I NS FIZ

Kredyt Inkaso I NS FIZ

Debiut: 7 lipca 2014

Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A i należący do grupy kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.

KredytInkaso
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
K BS ASO zmienne, WIBOR6M + 3,85% półrocznie 9 maj 2017 50 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 7 lipiec 2014

Rynki Catalyst: BS ASO
Seria: K
Wartość emisji: 50 000 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3,85%
Data wykupu: 9 maj 2017