Debiut na Catalyst - PCZ

PCZ

Debiut: 23 lipca 2014

PCZ S.A. wraz z Grupą Kapitałową to zintegrowane pionowo przedsiębiorstwo medyczne działające na rynku zdrowia ludzkiego, zajmujące się świadczeniem wszelkich usług medycznych oraz wytwarzaniem lub dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych.

PCZ
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
G BS ASO, GPW ASO zmienne, WIBOR3M + 5,25% kwartalnie 30 czerwiec 2017 10 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 23 lipiec 2014

Rynki Catalyst: BS ASO, GPW ASO
Seria: G
Wartość emisji: 10 000 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 5,25%
Data wykupu: 30 czerwiec 2017