Debiut na Catalyst - Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Debiut: 19 sierpnia 2014

Firma Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. powstała w wyniku zapotrzebowania rynku na nowoczesne konstrukcje drewniane.

FabrykaKonstrukcjiDrewnianych
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
B GPW ASO stałe, 10% półrocznie 13 czerwiec 2015 1 500 000 zł 1 000 zł

Debiut: 19 sierpień 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: B
Wartość emisji: 1 500 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: stałe, 10%
Data wykupu: 13 czerwiec 2015