Debiut na Catalyst - Mirbud

Mirbud

Debiut: 26 sierpnia 2014

MIRBUD S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Wizytówką przedsiębiorstwa jest niemal dwudziestopięcioletnie doświadczenie oraz ponad 280 zakończonych projektów inwestycyjnych należących w zdecydowanej większości do prestiżowych kontraktów budowlanych w zakresie budownictwa:

Mirbud
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 5% półrocznie 3 lipiec 2017 25 400 000 zł 100 zł

Debiut: 26 sierpień 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: A
Wartość emisji: 25 400 000 zł
Wartość nominalna: 100 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 5%
Data wykupu: 3 lipiec 2017