Debiut na Catalyst - ED invest

ED invest

Debiut: 30 września 2014

ED invest S.A. zajmuje się kompleksową działalnością związaną z przygotowaniem inwestycji oraz ich realizacją i sprzedażą.

ED invest
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO zmienne, WIBOR3M + 5% kwartalnie 16 listopad 2016 6 600 000 zł 1 000 zł

Debiut: 30 wrzesień 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: A
Wartość emisji: 6 600 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 5%
Data wykupu: 16 listopad 2016