Debiut na Catalyst - MEW S.A.

MEW S.A.

Debiut: 1 sierpnia 2011

Firma koncentruje się na budowie małych elektrowni wodnych w celu czerpania późniejszych zysków.

Mew
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO, Bondspot ASO stałe, 12% półrocznie 14 czerwca 2013 5 060 000 zł 110 zł

Debiut: 1 sierpnia 2011

Rynki Catalyst: ASO prowadzone przez GPW i BONDSPOT
Seria: A
Wartość emisji: 5.060.000 PLN
Wartość nominalna: 110 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: stałe, 12% rocznie
Data wykupu: 14 czerwca 2013. Począwszy od pierwszego do trzydziestego dnia po upływie 12 miesięcy od daty emisji, tj. w terminie od 15 czerwca 2012 r. do 14 lipca 2012 r. emitent może przeprowadzić częściowy albo pełny wykup obligacji.
Cel emisji: brak określonego celu
Zabezpieczenie: brak
Dodatkowe informacje: Obligatariuszom przysługuje prawo do zamiany obligacji na akcje. Cena emisyjna jednej akcji w ramach zamiany wynosi 5,50 złotych (pięć złotych pięćdziesiąt groszy). Liczba akcji, jaka przysługuje do nabycia obligatariuszowi z jednej Obligacji stanowi iloraz ceny nominalnej obligacji – 110 (sto dziesięć) złotych i ceny zamiany i wynosi 20.