Debiut na Catalyst - Best II NS FIZ

Best II NS FIZ

Debiut: 24 października 2014

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna powstało w 2007 r. z inicjatywy BEST S.A. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest BEST S.A., której przedmiotem działalności jest windykacja należności nieregularnych.

Best
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C BS ASO, GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 4,3% półrocznie 17 styczeń 2018 40 000 000 zł 100 zł

Debiut: 24 październik 2014

Rynki Catalyst: BS ASO, GPW ASO
Seria: C
Wartość emisji: 40 000 000 zł
Wartość nominalna: 100 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 4,3%
Data wykupu: 17 styczeń 2018