Debiut na Catalyst - WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

Debiut: 28 lipca 2011

Warszawski Bank Spółdzielczy (WBS Bank) –znany do niedawna pod nazwą Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie - działa nieprzerwanie od 85 lat. Opiera swoją działalność na wyłącznie polskim kapitale

BankiSpoldzielcze
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
WBS0521 GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 3,2% półrocznie 27 maja 2021 7 000 000 zł 1 000 zł

Debiuty: 28 lipca 2011

Emitent WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

Wartość emisji: 7.000.000 PLN

Oprocentowanie: WIBOR6M+3,2%

Cele: wzrost poziomu kapitałów własnych, rozwój akcji kredytowej m.in. dla przedsiębiorstw na terenach wiejskich, a także pozyskanie przez Emitenta środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności statutowej.

Data wykupu: 27 maja 2021 r.