Felietony i wywiady

Co kupują fundusze obligacji korporacyjnych?

Opublikowano: 27 czerwca 2014 o 01:06

Fundusze obligacji korporacyjnych przeżywają w swojej historii bardzo dobry moment, ciesząc się co raz większą popularnością wśród klientów indywidualnych. Po raz kolejny przyjrzeliśmy się ich portfelom (analiza za I półrocze 2013 roku dostępna tu). Każdy z funduszy, na mocy ustawy zobowiązany był do końca kwietnia opublikować sprawozdanie finansowe za 2013 rok. To bardzo cenne źródło [...]

Czytaj całość >>

Wywiad z Andrzejem Bartoszewiczem, Prezesem Admiral Boats S.A.

Opublikowano: 20 lutego 2014 o 12:08

W jaki sposób zakup Stoczni Tczew wpłynął na rentowność Admiral Boats w 2013 roku? W jakim zakresie koszty tej inwestycji obciążyły wynik spółki? Zakup majątku od Syndyka masy upadłości Stoczni Tczew – w szczególności nieruchomości, maszyn i urządzeń spowodował konieczność poniesienia znaczących – ok. 1,2mln zł – nakładów inwestycyjnych, na które byliśmy przygotowani. Równocześnie ujawniły [...]

Czytaj całość >>

Wywiad z Bogdanem Jacaszkiem Zarządzającym w funduszu KBC Gamma

Opublikowano: 6 listopada 2013 o 14:53

Bogdan Jacaszek Zarządzający w KBC TFI S.A. o obligacjach korporacyjnych. Obligacje korporacyjne w ostatnim czasie należą do klasy aktywów, której sporo czasu poświęcają media. Dużo uwagi poświęca się spółkom z sektora budowlanego. Czy obligacje takich spółek mogą być w obecnych czasach atrakcyjne? Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom, które elementy są najistotniejsze w procesie zarządzania portfelem funduszy [...]

Czytaj całość >>

Co kupują fundusze obligacji korporacyjnych?

Opublikowano: 28 października 2013 o 14:57

Otwarte fundusze inwestycyjne zobowiązane są do publikowania półrocznych sprawozdań finansowych, w których umieszczają skład swojego portfela inwestycyjnego. Inwestorzy otrzymują w ten sposób wgląd w aktywa, które posiadają pośrednio poprzez jednostki uczestnictwa danego funduszu. Z naturalnych powodów nas najbardziej interesują fundusze obligacji korporacyjnych. Przyjęliśmy przy tym, iż koncentrujemy się na funduszach, które w swoich portfelach mają [...]

Czytaj całość >>

Wywiad ze Zbigniewem Kowalczykiem, licencjonowanym doradcą inwestycyjnym w AgioFunds TFI S.A.

Opublikowano: 28 października 2013 o 10:28

Obligacje korporacyjne w ostatnim czasie należą do klasy aktywów, której sporo czasu poświęcają media. Dużo uwagi poświęca się spółkom z sektora budowlanego. Czy obligacje takich spółek mogą być w obecnych czasach atrakcyjne? Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom, które elementy są najistotniejsze w procesie zarządzania portfelem obligacji w funduszach obligacyjnych? Sądzę, że zainteresowanie mediów nie przekłada się [...]

Czytaj całość >>

Abc Finansów Ubezpieczyciela

Opublikowano: 18 września 2013 o 12:58

Sprawozdania finansowe ubezpieczycieli odzwierciedlają ich specyficzną działalność, którą jest zarządzenie ryzykiem. Główne źródła przychodów to składki od osób ubezpieczających się. Istnieje kategoria składek brutto oraz składek zarobionych. Składka zarobiona to wartość składek pomniejszona o udział reasekuratorów oraz pomniejszona (lub powiększona) o udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw. Na drugim miejscu znajdują się efekty działalności inwestycyjno [...]

Czytaj całość >>

Spekulacja obligacjami korporacyjnymi – sztuka, czy hazard?

Opublikowano: 16 września 2013 o 15:06

W handel akcjami czy derywatami słowo „spekulacja” zdaje się być wpisane na stałe. Operacje obliczone na szybki zysk pojawiają się również na rynku towarów rolnych, surowców energetycznych a ostatnio także na rynku obligacji. Przez lata papiery dłużne były kojarzone ze stabilnością i pewnym zyskiem, jednak zawirowania na rynkach finansowych udowodniły, że wysoka zmienność występuje zarówno [...]

Czytaj całość >>

Obligacje korporacyjne to nie lokaty bankowe

Opublikowano: 16 września 2013 o 08:24

Papiery dłużne spółek mogą być dla drobnych inwestorów doskonałą okazją do wyższego zarobku niż na depozycie w banku. Przed podjęciem decyzji o ulokowaniu swoich oszczędności powinni oni jednak uświadomić sobie potencjał większych zysków niesie również ze sobą ryzyko strat, nawet w przypadku uznawanych za bezpieczne obligacji. Seria obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do [...]

Czytaj całość >>

Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita – wywiad dla portalu corporatebonds.pl

Opublikowano: 5 kwietnia 2013 o 07:46

Jakie miejsce w strukturze finansowania spółki PCC Rokita mają zająć obligacje korporacyjne?
 W naszej polityce finansowej dążymy do dywersyfikacji wykorzystywanych źródeł finansowania co pozwala nam na minimalizację ryzyka. Powtarzalne emisje obligacji stanowią oczywiście istotne założenie naszej strategii, ale do realizacji inwestycji wykorzystujemy także finansowanie własne oraz kredyty. Środki pozyskiwane każdorazowo z emisji obligacji zaspokajają bieżące [...]

Czytaj całość >>

Rozmowa Corporatebonds.pl z Jarosławem Konopka, Wiceprezesem Zarządu Marka S.A., który 1 marca b.r. obejmie funkcję Prezesa Zarządu

Opublikowano: 6 lutego 2013 o 11:00

W lutym zeszłego roku spółka pozyskała ponad 14 mln zł z emisji obligacji. Z perspektywy roku, jak oceniają Państwo efektywność wykorzystania tych środków i jak zostały one zagospodarowane? Środki otrzymane z emisji obligacji zostały przeznaczone na otwarcie pięciu nowych biur sprzedaży, które, niestety ze względu na dotychczasową politykę sprzedażową nie były rentowne. Musimy więc zmodyfikować [...]

Czytaj całość >>