Felietony i wywiady

Nowa emisja PKN Orlen

Opublikowano: 3 grudnia 2012 o 11:38

Wstrząs na polskim rynku obligacji Emisję obligacji wartych 100 – 200 milionów złotych dla nabywców indywidualnych zapowiadają władze PKN Orlen. Biorąc po uwagę markę oraz skalę działalności koncernu, jest niemal pewne: ta oferta będzie hitem. Plan emisji obligacji detalicznych potwierdził przed kilkoma dniami wiceprezes PKN Orlen Sławomir Jędrzejczak, przy okazji prezentacji strategii spółki. Jak dodał, [...]

Czytaj całość >>

Postępowania w razie niewypłacalności emitenta.

Opublikowano: 7 sierpnia 2012 o 15:12

Jaka jest relacja między emitentem a obligatariuszem? Pomiędzy obligatariuszem a emitentem obligacji powstaje stosunek prawny, w którym emitent staje się dłużnikiem obligatariusza. W zależności od typu obligacji, emitent zobowiązany jest do spełnienia na rzecz obligatariusza określonego świadczenia lub świadczeń. W przypadku tzw. obligacji zerokuponowych w dniu zapadalności emitent spełnia jednorazowo świadczenie na rzecz obligatariusza w [...]

Czytaj całość >>

Wywiad z Moniką Nowakowską – Prezes Miraculum S.A.

Opublikowano: 30 maja 2012 o 13:55

Po wynikach za pierwszy kwartał podniosły się głosy, że sytuacja finansowa spółki się wyraźnie pogarsza. Czy może się Pani odnieść do tych komentarzy? Komentarze oparte jedynie na prostej analizie bilansowej Spółki bez uwzględnienia: zmian w jej otoczeniu, faktu pozyskania inwestora strategicznego, dokonanego w 2012 roku przejęcia, czy wyłączenia zdarzeń jednorazowych (sprzedaż nieruchomości w 2011, korekty [...]

Czytaj całość >>

Rynek obligacji korporacyjnych z potencjałem do wzrostu w 2012 roku

Opublikowano: 17 stycznia 2012 o 10:46

Miniony 2011 rok można scharakteryzować krótko: kryzys w strefie euro, powracający problem greckiego zadłużenia oraz szczyty „ostatniej szansy” – ratowanie wspólnej waluty. Biorąc pod uwagę globalne rynki finansowe duże znaczenie miały również niepokoje w świecie arabskim. W wyniku rewolucji w Egipcie i Libii obalone zostały dyktatorskie rządy przez powstańców (zaostrzyła się także sytuacja w Iranie). [...]

Czytaj całość >>

Krajowe fundusze obligacji korporacyjnych – analiza

Opublikowano: 5 grudnia 2011 o 14:14

Uruchomienie przez GPW w 2009 roku rynku Catalyst dało nowe możliwości inwestycyjne i przyczyniło się do popularyzacji instrumentu finansowego, jakim są obligacje. Od czasów transformacji ustrojowej w 1989 roku termin „obligacje” kojarzył się bowiem niemal wyłącznie z długiem emitowanym przez Skarb Państwa. Obligacje korporacyjne były również obecne na rynku, ale z uwagi na wysokie koszty [...]

Czytaj całość >>

Obligacje przedsiębiorstw – historia

Opublikowano: 11 maja 2011 o 12:58

USA lata 60-te XIX w., Stany Zjednoczone potrzebują gigantycznych środków na rozwój infrastruktury, przede wszystkim drogowej i kolejowej. Właśnie tutaj, w tym okresie pojawiają się papiery dłużne o strukturze zbliżonej do obecnych obligacji korporacyjnych (przedsiębiorstw). Pierwszymi emitentami są głównie spółki zajmujące się budową infrastruktury (drogi, linie kolejowe, kanalizacja). Zazwyczaj obligacje te są zabezpieczone i mają [...]

Czytaj całość >>

Obligacje Korporacyjne vs. Akcje – porównanie

Opublikowano: 25 marca 2011 o 13:06

Oba instrumenty finansowe pozwalają osiągnąć znacznie pokaźniejsze zyski aniżeli zwykłe lokaty bankowe. Ale tak naprawdę jakie stopy zwrotu dają akcje a jakie obligacje korporacyjne? Czy bardziej ryzykownym aktywem są akcje czy korporacyjne papiery dłużne? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania m.in. poprzez naświetlenie różnic między tymi instrumentami i porównanie osiąganych stóp zwrotu. Akcjonariusz – udziałowiec, [...]

Czytaj całość >>

Sytuacja obligatariusza w razie upadłości emitenta

Opublikowano: 20 marca 2011 o 11:46

Co do zasady do upadłości emitenta stosuje się ogólne przepisy o postępowaniu upadłościowym a obligatariusz ma takie prawa jak inny wierzyciel w postępowaniu upadłościowym. Ustawa przewiduje jednak odrębne zasady postępowania przy upadłości emitenta, gdy wyemitowane przez niego obligacje zostały zabezpieczone na jego majątku (nie dotyczy to zatem zabezpieczeń udzielonych przez osoby trzecie). Odrębnych przepisów nie [...]

Czytaj całość >>

Obligacje deweloperskie

Opublikowano: 11 marca 2011 o 07:43

Obligacje korporacyjne, sposób na problemy W Polsce głównym źródłem finansowania projektów deweloperskich są kredyty bankowe jednak coraz powszechniejszym sposobem na pozyskanie kapitału jest emitowanie obligacji. Skąd ta moda na obligacje? Kryzys na rynkach finansowych z ostatnich lat przyniósł na GPW spadki notowań akcji spółek z sektora deweloperskiego sięgające czasami ponad 80%. Wielu deweloperów, szczególnie mniejszych, [...]

Czytaj całość >>

Wywiad z Mateuszem Patorskim, Bond Traderem w Noble Securities

Opublikowano: 1 marca 2011 o 15:55

Inwestorzy indywidualni przejawiają na razie małą aktywność na platformie Catalyst. Z czego Pana zdaniem to wynika? Niewątpliwie mamy do czynienia z wczesnym stadium rozwoju tego rynku. Jeszcze nie tak dawno polski rynek obligacji korporacyjnych był niemal wyłącznie zdominowany przez emisje prywatne, skierowane do instytucji finansowych. Te z kolei trzymały komercyjne papiery do terminu zapadalności. Ten [...]

Czytaj całość >>