Newsy rynkowe

Bank Pocztowy rusza z ofertą obligacji. Można lokować pieniądze na 10 lat

Opublikowano: 22 maja 2016 o 12:19

Już od poniedziałku 23 maja drobni inwestorzy będą mogli zapisywać się na obligacje, które zaoferuje im Bank Pocztowy. Instytucja finansowa dostała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie emisji o łącznej wartości nawet jednego miliarda złotych.

W pierwszym podejściu Bank Pocztowy będzie jednak chciał sprzedać inwestorom papiery o wartości 50 milionów złotych. Zapisy na nie będzie można składać od poniedziałku 23 maja do piątku 3 czerwca.

Inwestor, który chce kupić obligacje, może złożyć zapis albo w biurze maklerskim Ipopema albo w punktach obsługi klienta firmy Expander. Musi pamiętać o tym, że zapisując się na obligacje zapłaci prowizję w wysokości 0,45 procent wartości transakcji.

Bank Pocztowy wyraźnie skierował swoją ofertę do inwestorów indywidualnych. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 złotych, a jeden zapis ma mieć wartość co najmniej 5 tysięcy złotych. Co ciekawe, bank gwarantuje, że wszystkie zapisy do wartości 30 tysięcy złotych nie będą podlegać żadnej redukcji, w przypadku gdy zainteresowanie inwestorów przekroczy wartość oferty.

Kupując obligacje Banku Pocztowego warto nastawić się na to, że będzie to inwestycja długoterminowa. Bank kusi bowiem inwestorów papierami, które będą wykupione po 10 latach. W tym czasie posiadacze obligacji będą dostawać odsetki co pół roku. Ich wysokość będzie mierzona jako suma stawki WIBOR6M plus 2,8 punktu procentowego marży. W pierwszym okresie odsetkowym inwestorzy dostaną 4,5 procent.

Emisja obligacji spółki Kruk. Redukcja przekroczyła 80 procent

Opublikowano: 25 marca 2016 o 11:36

Aż o 81 procent zostały zredukowane zlecenia w zapisach na obligacje emitowane przez spółkę Kruk, działającą na rynku wierzytelności. Zapisy złożyło 979 inwestorów.

Jak poinformowała spółka, w ostatniej ofercie obligacji inwestorzy złożyli zapisy na łączną kwotę 336 milionów złotych, podczas gdy spółka miała do przydziału papiery o wartości 65 milionów złotych. Oznacza to konieczność redukcji zapisów o 81 procent.

W ostatniej ofercie Kruk zaproponował inwestorom obligacje pięcioletnie o oprocentowaniu na poziomie WIBOR3M powiększonym o 3,15 punktu procentowego marży.

- Zakończona emisja obligacji była jedną z największych, na rynku polskim, kierowaną do inwestorów indywidualnych. Tym zmartwionym wysokim poziomem redukcji przekazuję, że będziemy konsekwentnie rozwijać to ważne dla nas źródło finansowania. Mamy nowy prospekt emisyjny, który daje nam możliwość emisji kolejnych 235 milionów złotych do lutego 2017 roku – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w informacji przekazanej przez spółkę.

Do dzisiaj spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 1,36 miliarda złotych, z czego około 540 milionów złotych zostało już wykupione zgodnie z harmonogramem. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji Kruka.

Niewiele spółek dba o komunikację z posiadaczami obligacji

Opublikowano: 29 lutego 2016 o 13:31

Firmy, których obligacje są notowane na rynku Catalyst, dość słabo informują o swoich działaniach inwestorów. Aż jedna czwarta z nich nie ma na swoich stronach internetowych żadnych danych istotnych z punktu widzenia posiadaczy obligacji.

Taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego przez firmę Nobili Partners, która przyjrzała się zasobom internetowym spółek emitujących obligacje korporacyjne. Okazało się, że przedsiębiorstwom niezbyt szczególnie zależy na prezentowaniu informacji na swój temat. Zwłaszcza tym, które prowadziły tylko oferty prywatne.

Jak pokazuje badanie, tylko 44 procent emitentów pokazuje na swoich stronach internetowych dane na temat tego, kto zarządza spółką i jaki jest skład rady nadzorczej. Swoją strukturę właścicielską prezentuje również niewiele, bo tylko 42 procent firm.

Z badania wynika również, że o wiele lepiej z komunikacją radzą sobie przedsiębiorstwa, które choć raz prowadziły emisję obligacji w ramach oferty publicznej, skierowanej do szerszego grona drobnych inwestorów. Na przykład prawie trzy czwarte spółek udostępnia inwestorom raporty bieżące, podczas gdy takie informacje można znaleźć tylko u około 40 procent emitentów obligacji „prywatnych”.

Niewiele firm zadaje sobie również trud, by publikować na swoich stronach internetowych raporty i dane finansowe w postaci, która byłaby zrozumiała i czytelna dla użytkowników. Można przy tej okazji zaznaczyć, że zaledwie jedna spółka udostępnia na swojej stronie kalkulator rentowności obligacji.

Emisja obligacji BEST. Spółka rusza po 40 milionów złotych

Opublikowano: 4 lutego 2016 o 07:46

Około 40 milionów złotych chce pozyskać od drobnych inwestorów spółka BEST, działająca na rynku wierzytelności. Firma promuje tych klientów, którzy nie będą zwlekali z zapisami na jej obligacje.

Od czwartku (4 lutego) do środy (17 lutego) drobni inwestorzy mogą składać zapisy na obligacje spółki windykacyjnej BEST. Są one przyjmowane w DM mBanku oraz DM PKO BP.

Spółka ruszyła właśnie z ofertą obligacji 4-letnich, serii L2. Papiery będą oprocentowane według zmiennej stawki obliczanej według stawki WIBOR3M powiększonej o 3,8 punktu procentowego marży. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące. BEST przewiduje również, że obligacje zadebiutują na rynku Catalyst 18 marca.

To już czwarta emisja skierowana do inwestorów detalicznych. Firma zaproponowała im papiery o wartości nominalnej 100 złotych za sztukę. W sumie jest ich 400 tysięcy, co oznacza, że całkowita wartość emisji może sięgnąć 40 milionów złotych.

Co jednak ciekawe, spółka zdecydowała się również kusić inwestorów promocją obligacji. Krótko mówiąc, kto zapisze się wcześniej, ten zapłaci mniej. I tak za każdą obligację kupioną 4 lutego inwestor zapłaci nie 100 złotych a 23 grosze mniej. Z każdym kolejnym dniem ta promocja będzie zmniejszać się o 1 grosz.

- Zgodnie z naszą strategią, sukcesywnie zwiększamy skalę działalności, inwestując w portfele wierzytelności zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio – na rynku wtórnym. W tym roku także zamierzamy być aktywnym graczem na rynku obrotu wierzytelnościami. Dlatego ruszamy z nową ofertą obligacji w ramach realizowanego od 2014 roku publicznego programu emisji obligacji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST, cytowany w informacji przekazanej przez spółkę.

Kongres Bankowości Korporacyjnej

Opublikowano: 23 grudnia 2015 o 10:03

O perspektywach rozwoju rynku obligacji w Polsce rozmawiali uczestnicy Kongresu Bankowości Korporacyjnej w Warszawie. Wśród nich był Wojciech Chlebowski, ekspert Niezależnego Domu Maklerskiego.

W warszawskim Centrum Giełdowym została w grudniu zorganizowana pierwsza edycja Kongresu Bankowości Korporacyjnej (Corporate Banking Congress).

Kongres Bankowości Korporacyjnej
Wojciech Chlebowski, NDM SA. Fot. Ryszard Waniek/NDM SA

- Rozpoczęliśmy to przedsięwzięcie w nadziei, że będziemy je kontynuować w najbliższych latach – powiedział cytowany przez GPW Media prof. Leszek Pawłowicz, ekonomista z Gdańskiej Akademii Bankowej i jednocześnie wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, który odpowiada za organizację corocznego Europejskiego Kongresu Finansowego.
Wśród uczestników warszawskiego kongresu znaleźli się przedstawiciele biznesu, w tym menedżerowie sektora bankowego odpowiedzialni za rynek obligacji korporacyjnych. Rozmawiali nie tylko o perspektywach rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, ale także o tym, jakie skutki dla polskiej gospodarki może przynieść wprowadzenie w życie rządowej propozycji opodatkowania instytucji finansowych.

„Celem Kongresu jest stworzenie trwałego miejsca międzynarodowej debaty oraz proponowania konstruktywnych rozwiązań wobec wyzwań w obszarze finansowania rozwoju biznesu na rynku krajowym i międzynarodowym. W wyniku debat odbywających się podczas Kongresu formułowane będą rekomendacje, z których najważniejsze zostaną włączone do zbioru Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego” – czytamy na stronie internetowej, poświęconej kongresowi.

Emisja obligacji OT Logistics. Spółka pozyskała 10 milionów złotych

Opublikowano: 19 sierpnia 2015 o 12:36

Dziesięć milionów złotych pozyskała od inwestorów indywidualnych spółka OT Logistics. Dzięki zakupionym obligacjom mogą oni liczyć na znacznie wyższe zyski niż z bankowych lokat.

Jak poinformowała w środę spółka OT Logistics, nabywców znalazły wszystkie oferowane obligacje serii E o łącznej wartości 10 milionów złotych. Zbigniew Nowak, prezes OT Logistics zaznaczył, że obligacje kupiło ponad 230 drobnych inwestorów. Każdy z nich mógł zainwestować co najmniej pięć tysięcy złotych.

W ten sposób spółka we współpracy z Niezależnym Domem Maklerskim zrealizowała emisję 10 tysięcy obligacji o wartości 1 tysiąca złotych każda. Są one oprocentowane na poziomie 5,4 procent w skali roku. Inwestorzy będą dostawali należne odsetki co kwartał, a wykup papierów ma nastąpić po trzech latach.

Oprocentowanie zaoferowane przez OT Logistics jest znacznie atrakcyjniejsze od tego, co można obecnie uzyskać na depozytach w bankach. Według danych Narodowego Banku Polskiego średnie oprocentowanie lokat w bankach znalazło się w czerwcu na poziomie 2 procent w skali roku.

Spółka OT Logistics jest już obecna na rynku Catalyst. W ubiegłym roku przeprowadziła trzy emisje obligacji na kwotę 130 milionów złotych oraz 5 milionów euro. W 2011 roku wyemitowała z kolei papiery o wartości 60 milionów złotych, które zgodnie z planem wykupiła w 2014 roku. Odsetki dla każdej serii wypłacane są terminowo.

Grupa OT Logistics to jeden z europejskich liderów w branży transportu śródlądowego. Grupę tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu oraz Stanów Zjednoczonych. Spółka dominująca – OT Logistics – od lipca 2013 roku jest obecna rynku głównym warszawskiej giełdy.

Grupa dysponuje około 800 jednostkami pływającymi o łącznej ładowności ponad 325 tysięcy ton. W Polsce ma około 80 procent rynku żeglugi śródlądowej, a we wschodnich Niemczech około połowę. Oferuje kompleksowe usługi spedycji, logistyki oraz transportu towarów masowych (węgiel, rudy, zboża) i drobnicowych (stal, papier, materiały budowlane), towarów ponadgabarytowych oraz kontenerów.

Skonsolidowany zysk netto OT Logistics po pierwszym kwartale 2015 roku wyniósł 5,89 miliona złotych wobec 0,87 miliona złotych w tym samym okresie 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekroczyły w pierwszym kwartale 186 milionów złotych wobec 183,6 miliona złotych rok wcześniej.

Emisja obligacji OT Logistics. Można zarobić 5,4 procent

Opublikowano: 27 lipca 2015 o 06:46

Dokładnie 5,4 procent w skali roku będzie można zarobić na obligacjach spółki OT Logistics. Jedna z największych w Europie firm działających w branży transportu rzecznego chce pozyskać od inwestorów 10 milionów złotych.

Zapisy za pośrednictwem Niezależnego Dom Maklerskiego lub Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska (NDM: tel. 22 254 97 60; e-mail: [email protected], DM BOŚ: tel. 22 504 31 60; e-mail: [email protected]) potrwają do 14 sierpnia.

Inwestor może złożyć zapis na minimum 5 tysięcy złotych. Cena nominalna obligacji to 1 tysiąc złotych. Spółka zamierza wykupić papiery po trzech latach. W tym czasie będzie płacić inwestorom odsetki w wysokości 5,4 procent w skali roku. Ich wypłata będzie następowała co kwartał. Obligacje są niezabezpieczone.

- Zależy nam na dywersyfikacji źródeł finansowania, dlatego realizujemy tę emisję przede wszystkim z myślą o inwestorach indywidualnych. Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania lokat bankowych nasza propozycja stanowi obecnie ciekawą możliwość inwestycyjną – podkreśla Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics. Dodaje, że nie wyklucza kolejnej emisji, jeżeli obecna spotka się z dużym zainteresowaniem inwestorów.

Warto podkreślić, że spółka OT Logistics jest już obecna na rynku Catalyst. W ubiegłym roku przeprowadziła trzy emisje obligacji na kwotę 130 milionów złotych oraz 5 milionów euro. W 2011 roku wyemitowała z kolei papiery o wartości 60 milionów złotych, które zgodnie z planem wykupiła w 2014 roku. Odsetki dla każdej serii wypłacane są terminowo.

Grupa OT Logistics to jeden z europejskich liderów w branży transportu śródlądowego. Grupę tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu oraz Stanów Zjednoczonych. Spółka dominująca – OT Logistics – od lipca 2013 roku jest obecna rynku głównym warszawskiej giełdy.

Grupa dysponuje około 800 jednostkami pływającymi o łącznej ładowności ponad 325 tysięcy ton. W Polsce ma około 80 procent rynku żeglugi śródlądowej, a we wschodnich Niemczech około połowę. Oferuje kompleksowe usługi spedycji, logistyki oraz transportu towarów masowych (węgiel, rudy, zboża) i drobnicowych (stal, papier, materiały budowlane), towarów ponadgabarytowych oraz kontenerów.

Skonsolidowany zysk netto OT Logistics po pierwszym kwartale 2015 roku wyniósł 5,89 miliona złotych wobec 0,87 miliona złotych w tym samym okresie 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekroczyły w pierwszym kwartale 186 milionów złotych wobec 183,6 miliona złotych rok wcześniej.

Ze szczegółami oferty obligacji można zapoznać się na stronie: http://otlinwestor.pl/.

OFE wracają do gry

Opublikowano: 18 lutego 2015 o 14:18

Według analiz przeprowadzonych przez krajowe biura maklerskie w styczniu bieżącego roku OFE wydały na zakup akcji od 1,4 do 1,6 mld złotych. Jest to wartościowo największa kwota od października 2013 r.! Czyżby następował powolny przełom w postrzeganiu polskiego rynku akcyjnego przez rodzime instytucje finansowe?

Należy trzymać kciuki, aby zapał inwestycyjny naszych instytucji nie wyczerpał się wraz z pierwszym miesiącem Nowego Roku i obserwować czy zainicjowany trend się utrzyma.

Futbolowa inwestycja

Opublikowano: 13 lutego 2015 o 15:02

Nasz rynek inwestycji alternatywnych ostatnimi czasy gwałtownie poszerza swoja ofertę.

Na polskim rynku futbolowym jak i inwestycyjnym absolutna nowość – powstał utworzony przez Skarbiec TFI fundusz inwestujący w piłkarzy. Skarbiec _Football FIZAN będzie współfinansować mistrza Polski Legię Warszawa.
Uczestnikami funduszu została wąska grupa zamożnych inwestorów zainteresowana zainwestowaniem swoich pieniędzy w transfery piłkarskie. Miejmy nadzieje, że cześć certyfikatów objęta została również przez zapalonych kibiców stołecznej drużyny.

Według wstępnych założeń fundusz sfinansuje około 50% kosztów transferowych, resztę wyłoży klub. Ze wstępnych ustaleń wynika, że udało się zgromadzić w funduszu około 2 milionów euro. Reasumując gorąco kibicujemy zarówno inwestorom życzącym im ponadprzeciętnych stóp zwrotów z inwestycji, jak i warszawskiemu klubowi jak najbardziej udanych transferów.

Nowy dom maklerski rusza z ofertą do inwestorów

Opublikowano: 6 lutego 2015 o 16:09

Na krajowym rynku kapitałowym działalność rozpoczął Niezależny Dom Maklerski S.A. To jedyny podmiot, który w 2014 roku uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej.

Działalność Niezależnego Domu Maklerskiego skupiać się będzie przede wszystkim na wspieraniu firm w pozyskiwaniu finansowania dłużnego oraz udziałowego.

Prezesem Zarządu jest Ewaryst Zagajewski, jedna z najbardziej doświadczonych i rozpoznawalnych postaci na polskim rynku kapitałowym. Na stronie internetowej ndm.com.pl inwestorzy i emitenci mogą zapoznać się m.in. z sylwetkami zarządu, wizją działalności i regulaminami. Przedstawiciele NDM zapowiadają na rok 2015 przeprowadzenie licznych emisji obligacji korporacyjnych zarówno kierowanych inwestorów indywidualnych jak i funduszy inwestycyjnych.