Newsy rynkowe

Obligacje ABS Investment od środy na Catalyst

Opublikowano: 17 września 2014 o 07:36

Papiery dłużne serii A firmy inwestycyjnej ABS Investment o wartości 1 mln zł debiutują w środę na rynku Catalyst. Będzie to 190. emitent papierów dłużnych na rynku Catalyst oraz 39. debiut na tym rynku w 2014 roku.

Na początku sierpnia ABS Investment dokonał przydziału 1 tys. obligacji. W trakcie przeprowadzonej na przełomie czerwca i lipca prywatnej oferty papiery objęło 15 inwestorów, w tym cztery osoby prawne. Według komunikatu giełdy papiery mają stałe oprocentowanie w wysokości 8,5% w skali roku, z datą wykupu przypadającą na 24 lipca 2017 r.

Według strony internetowej spółki, jej portfel inwestycyjny obejmuje firmy notowane na rynku NewConnect jak chociażby KopaHaus, Genesis Energy, Uboat Line, ale również notowany na GPW Swissmed.

Instalexport nie ma na odsetki, chce sprzedać grunt

Opublikowano: 16 września 2014 o 07:30

Firma deweloperska Instalexport podała, że nie jest w stanie przekazać obligatariuszom papierów dłużnych serii A3 należnych im środków z tytułu zakończonego okresu odsetkowego. Zarząd emitenta przeprasza obligatariuszy za zaistniałe opóźnienie i informuje, iż podejmuje wszelkie działania w celu jak najszybszego uregulowania zobowiązań z tytułu odsetek.

Jak podano, zarząd spółki zależnej – Instalexport Inwestycje – będący właścicielem gruntów położonych w Grodzisku Mazowieckim stanowiących zabezpieczenie obligacji serii A3, prowadzi intensywne działania zmierzające do wypełnienia warunków zawartych w umowie przedwstępnej sprzedaży przedmiotowych nieruchomości. Stroną umowy i potencjalnym kupującym jest duży operator powierzchni logistycznych. Wszystko wskazuje na to, że emitent będzie chciał uregulować swoje zobowiązania z wpływów ze sprzedaży działki.

To nie pierwszy raz kiedy Instalexport prosi obligatariuszy o cierpliwość. Pod koniec ubiegłego roku deweloper poprosił swoich obligatariuszy serii P o przesunięcie terminu wykupu na 31 marca 2014 roku. Ostatecznie na początku kwietnia Instalexport wykupił obligacje o wartości nominalnej 11,31 mln zł wraz z należnymi odsetkami.

Środki niezbędne do realizacji tej operacji pochodziły od spółki IMW (dawniej Instalexport Marysin Wawerski), która po zrealizowaniu umów przedwstępnych i części umów rezerwacyjnych sprzedaży mieszkań na realizowanym wieloetapowym projekcie deweloperskim „Przy Lesie” w Warszawie, mogła uruchomić środki niezbędne do spłaty zobowiązań.

HM Inwest nie wyklucza finansowania się obligacjami

Opublikowano: 16 września 2014 o 07:29

Deweloper mieszkaniowy z NewConnect – HM Inwest – podał w swojej strategii, że nie wyklucza pozyskania finansowania na rozwój działalności poprzez emisję obligacji, zapowiedział prezes spółki Piotr Hofman. Póki co jednak spółka zdecydowała się na zaproponowanie inwestorom nowej emisji akcji.

Oferta publiczna akcji o wartości do 9,5 mln zł netto ma zapewnić spółce środki na zakup 3-4 działek budowlanych, prace projektowo-przygotowawcze oraz budowlane. W efekcie założeniem spółki jest uzyskanie w przeciągu najbliższych trzech lat poziomu sprzedaży ok. 300 mieszkań rocznie, przynoszącego przychody na poziomie 70-100 mln zł.

HM Inwest od roku notowany jest na alternatywnym rynku akcji, ale w planach ma przejście na rynek główny GPW do końca przyszłego roku. Z kolei jeśli spółka zdecyduje się na emisję obligacji, papiery dłużne docelowo miałyby trafić na Catalyst.

Mikrokasa skończyła emisję z nadsubskrypcją

Opublikowano: 16 września 2014 o 07:28

Specjalizująca się w pożyczkach konsumenckich Mikrokasa uplasowała wszystkie oferowane obligacje. Stopa redukcji w ofercie publicznej wyniosła 16,32%. Z kolei średni zapis wśród inwestorów indywidualnych przekroczył 50 tys zł. Wpływy z emisji w wysokości 2 mln zł, przeznaczone zostaną na zintensyfikowanie akcji pożyczkowej.

– Dziękujemy inwestorom za okazane zainteresowanie i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby środki pozyskane z emisji generowały dalszy dynamiczny wzrost Mikrokasy. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić program emisji obligacji – powiedział Janusz Bigus, wiceprezes Mikrokasy.

Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup 2-letnich obligacji zyskają 9,5% w skali roku, a odsetki wypłacane będą kwartalnie. Obligacje serii J mają trafić wkrótce na Catalyst.

PCC Rokita zakończył ofertę kaskadową

Opublikowano: 15 września 2014 o 08:01

Firma chemiczna PCC Rokita zakończyła czwartą i zarazem ostatnią transzę pierwszej kaskadowej publicznej oferty obligacji serii BA, sprzedawanych przez Dom Maklerski BDM.

W ramach oferty kaskadowej w ostatniej transzy sprzedanych zostało 50 tys. pięcioletnich obligacji spółki wyemitowanych w kwietniu tego roku. W sumie wartość obligacji we wszystkich czterech transzach wyniosła 17 mln zł. Wszystkie obligacje nabywane przez inwestorów w poszczególnych transzach oferty kaskadowej były już wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Wysokość oprocentowania obligacji serii BA to 5,5% w skali roku.

Popyt na obligacje wśród inwestorów PCC Rokita określił jako duży. Dowodem na to mają być wcześniejsze terminy zakończenia zapisów we wszystkich czterech transzach. Ostatnia miała trwać do 30 września, jednak w związku z dużym zainteresowaniem zakończona została już na początku września. Dzięki udogodnieniu, jakie tworzy formuła kaskadowa, obligacje ostatniej transzy były dostępne dla inwestorów przez prawie miesiąc.

Obligacje PCC Rokita są pierwszymi w Polsce obligacjami oferowanymi w formule kaskadowej. Jest to model wygodny przede wszystkim dla inwestorów z uwagi na krótkie terminy związane z wprowadzaniem ich do obrotu na rynku obligacji i z dłuższą oraz bardziej regularną ich dostępnością. Model został wprowadzony do Polskiego prawa w 2013 roku.

Robinson liczy na do 4 mln zł z emisji publicznej

Opublikowano: 15 września 2014 o 07:58

Notowana na NewConnect spółka zajmująca się dystrybucją sprzętu wędkarskiego i sportowego Robinson Europe rozpoczyna publiczną emisję 4 tys. trzyletnich obligacji serii A o wartości do 4 mln zł. Zapisy potrwają do końca września.

Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 3-mies. powiększony o 700 pkt. baz. w skali roku, a odsetki wypłacane będą kwartalnie. Obligacje będą zabezpieczone na znaku towarowym „Robinson” oraz akcjach spółki zależnej Outdoorzy.pl S.A. Papiery mają zostać wprowadzone do obrotu na Catalyst.

Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na dalszy rozwój linii biznesowych. Kwota ok. 2,5 mln zł wydatkowana zostanie w segmencie wędkarstwa m.in. na zatowarowanie magazynu na następny sezon oraz wprowadzenie nowych linii produktów wędkarskich. Ok. 1 mln zł spółka przeznaczy na doskonalenie segmentu sportowego.

Strategia uwzględnia również rozwijanie własnej sieci sklepów typu ‘shop in shop’. Do końca 2014 r. planowane jest otworzenie wraz z zatowarowaniem około 7-10 sklepów, na które emitent chce przeznaczyć ok. 0,5 mln zł.

Polimex rusza z emisjami obligacji

Opublikowano: 15 września 2014 o 07:57

Polimex-Mostostal wyemituje obligacje o wartości 140 mln zł, które obejmą inwestorzy finansowi, w tym Agencja Rozwoju Przemysłu.

- To dla nas bardzo ważny dzień. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup naszych obligacji pozytywnie oceniają strategię spółki, a także są przekonani, że wartość akcji Polimex-Mostostal będzie rosła – mówi Maciej Stańczuk, p.o. prezesa Polimex-Mostostal.

W ramach emisji 81,5 mln zł to wartość obligacji zamiennych na akcje, a 58,5 mln zł to wartość obligacji zwykłych. ARP obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz obligacje zamienne na akcje o wartości 73 mln zł. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółek segmentowych oraz Polimeksu. Zgodnie z ustaleniami z wierzycielami prowadzona jest restrukturyzacja organizacyjna Grupy, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami holdingu będzie wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii oraz działalność serwisowa.

Emisja nowych obligacji powiązana jest z konwersją zobowiązań Polimeksu wobec wierzycieli finansowych na akcje nowej emisji. Kwota konwersji nie będzie niższa niż 470 mln zł. Będzie to jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce.

BOŚ sprzedał kolejną transzę zerokuponówek

Opublikowano: 12 września 2014 o 07:41

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) uplasował 135 tys. zerokuponowych obligacji serii KT.1.34 o łącznej wartości nominalnej 135 mln zł. Cena emisyjna obligacji wynosiła 986,02 zł.

Cel emisji nie został określony. Dniem wykupu obligacji jest 11 marca 2015 roku. Emisja została przeprowadzona w ramach Sub-Programu obligacji krótkoterminowych i uruchomiona w ramach Programu Emisji Obligacji o Maksymalnej Wartości do 2 mld zł.

W lipcu w ramach wspomnianego programu BOŚ skutecznie przeprowadził emisję zerokuponowych 20 tys. obligacji serii KT.1.22 w wysokości 20 mln zł. Wtedy cena emisyjna wynosiła 984,30 zł. Z kolei w sierpniu instytucja uplasowała obligacje niezabezpieczone serii KT.1.33 wysokości 100 mln zł z ceną emisyjną 985,21 zł.

Echo bez problemu uplasowało trzecią serię na 75 mln zł

Opublikowano: 12 września 2014 o 07:40

Firma deweloperska Echo Investment podała, że zapisy na trzecią transzę obligacji dla inwestorów indywidualnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Seria C wyprzedała się w ciągu tygodnia. Obejmowała papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł.

W efekcie spółka skróciła okres przyjmowania zapisów do 11 września, choć pierwotnie zapisy planowano do 25 września. Oprocentowanie 750 tys. trzyipółletnich obligacji serii C jest oparte o stawkę WIBOR 6-mies. powiększoną o marżę 3,15 proc.

- Bardzo się cieszymy z kolejnej, niezwykle udanej emisji obligacji Echo Investment. Tak szybka sprzedaż to kolejny dowód na ożywienie na rynku inwestycyjnym i zaufanie, jakim obdarzają nas inwestorzy lokujący środki na rynku obligacji – mówi Grzegorz Iwański, dyrektor Działu Finansowania Echo Investment.

W czerwcu i lipcu spółka Echo Investment wyemitowała serie A i B, które rozeszły się równie szybko. W ciągu kilku dni sprzedane zostały papiery o łącznej wartości 75 mln zł (seria A – 50 mln zł, seria B – 25 mln zł).

Produkty Klasztorne: Strategia uwzględnia finansowanie rozwoju obligacjami

Opublikowano: 11 września 2014 o 07:42

Spółka Produkty Klasztorne chce finansować realizację swojej strategii rozwoju w segmencie produktów spożywczych premium m.in. poprzez emisję obligacji. Wcześniej akcjonariusze spółki zgodę na emitowanie obligacji w jednej lub kilku seriach o łącznej wartości nominalnej do 1,5 mln zł. Papiery miałyby docelowo trafić do obrotu na Catalyst.

Ostatnio spółka podpisała znaczącą umowę dystrybucyjną z firmą Żabka Polska, obejmującą sprzedaż swoich produktów w sieci handlowej FreshMarket.

- Rozpoczęcie współpracy z Żabką jest dla nas istotnym krokiem w dalszym rozwoju i pozwala nam na realizowanie ambitnej strategii związanej z budowaniem wiodącej polskiej marki działającej na rynku zdrowej żywności i żywności ‘premium’. Dotarcie z naszymi produktami do klientów sieci FreshMarket i Żabka pozwoli nam na znaczące zwiększenie skali działalności co powinno być już widoczne w wynikach IV kwartału” – powiedział prezes Produktów Klasztornych Marek Nowicki.

Sieć supermarketów wprowadzi do swojej oferty kilkadziesiąt tradycyjnych produktów spółki w tym m.in. nabiał, wędliny, konfitury i piwo marki Mnich.