Newsy rynkowe

Trust wchodzi na Catalyst

Opublikowano: 28 września 2011 o 19:58

Obligacje spółki budowlano – deweloperskiej Trust zadebiutują na alternatywnym rynku Catalyst w dniu 3 października. Do obrotu wejdzie 22 tys. obligacji serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda.

Wartość programu emisji instrumentów spółki sięga 60 mln zł. Wartość kuponu wynosi WIBOR 6M + 4,75 %. Dzień wykupu ustalono na 3 czerwca 2014 r. Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka łączna do kwoty 44.677.167 zł. Organizatorem emisji był Dom Maklerski Banku BPS SA. Wpływy z obligacji posłużą do finansowania rozwoju spółki.

Trust jest obecny na rynku budowlanym od 1989 roku, a na rynku inwestycji deweloperskich od 1993 roku. Od momentu powstania Spółka zbudowała 88 tys. m.kw. PUM, realizując łącznie 11 inwestycji mieszkaniowych, koncentrując się w ostatnich latach w segmencie większych mieszkań oraz segmencie domów jednorodzinnych.
Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 21,7 mln zł w 2010 roku, a zysk netto 9,44 mln zł.

Scan Development zadebiutował na Catalyst

Opublikowano: 27 września 2011 o 16:05

Obligacje firmy deweloperskiej Scan Development o wartości 47 mln zł zadebiutowały w dniu dzisiejszym na Catalyst. Doradcą spółki w emisji był Noble Securities.

Scan Development zarządza i wynajmuje nieruchomość szpitala św. Rafała. Właścicielem spółki jest czołowa w Małopolsce firma medyczna Scanmed, która wynajmuje większość powierzchni w szpitalu św. Rafała. Obie firmy należą do grupy giełdowego funduszu Black Lion NFI.

Wartość nieruchomości oszacowano na 106,8 mln zł, z kolei hipoteka umowna związana z zabezpieczeniem obligacji spółki ustalona została na 60,33 mln zł.
Na przełomie lutego i marca bieżącego roku spółka pozyskała 47 mln zł z emisji zabezpieczonych obligacji trzyletnich ze stałym kuponem 9,45%. Kwota 40 mln zł została przez spółkę wykorzystana do wykupienia swoich udziałów od Scanmed i ich umorzenia. Kolejne 1,3 mln zł poszło na spłatę pożyczek od Scanmed, a pozostałe 5,6 mln zł sfinansują wydatki inwestycyjne.

Wykup obligacji może nastąpić przez sprzedaż szpitala do specjalistycznego funduszu lub pozyskanie inwestora – funduszu VC/PE. Grupa nie wyklucza też długoterminowego zaangażowania w projekcie i pozyskania finansowania na GPW. W 2010 przychody spółki wyniosły 2,08 mln zł, a EBITDA 31,69 mln zł, firma prognozuje na 2011 rok przychody rzędu 8,76 mln zł, EBITDA 5,7 mln zł, z kolei na 2012 rok szacuje odpowiednio 9,7 mln zł i 6,47 mln zł.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy chce 23 mln zł

Opublikowano: 26 września 2011 o 10:23

Zalety obligacji doceniają nie tylko firmy. Na emisję zdecydował się również Pokarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku. Wartość emisji wynosi do 23 mln zł, zapisy na instrumenty potrwają do 6 października, a minimalna wartość zapisu wynosi 250 tys. zł. Cena nominalna i emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł. Częstotliwość wypłat kuponu ustalono półrocznie. Wysokość kuponu wynosi WIBOR 6M + marża w wysokości 3,2 p.p., z kolei dzień wykupu ustalono na 6 października 2021 r.

Są to obligacje podporządkowane i niezabezpieczone. Zapisy przyjmuje Dom Maklerski Banku BPS. Instrumenty mają być notowane na Catalyst. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na powiększenie funduszy uzupełniających banku zgodnie z ustawą Prawo bankowe. Środki pieniężne pozyskane z emisji, zostaną wykorzystane dla celów bieżącej działalności statutowej banku.

Navi Group uplasowała emisję na 3,4 mln zł

Opublikowano: 23 września 2011 o 11:47

Firma z branży wierzytelności masowych, przeprowadziła kolejną emisję obligacji o wartości 3,4 mln zł. Podobnie jak poprzednie emisje również obligacje serii D trafią do obrotu Catalyst. Dotychczas Navi Group wyemitowała obligacje o łącznej wartości 4,9 mln zł – zaś cały program obligacji realizowany przy współpracy z NWAI DM jest wart 25 mln zł.

W ramach oferty publicznej (minimalny zapis w ofercie to równowartość 50 tys. euro) spółka uplasowała obligacje z kwartalnym kuponem odsetkowym na poziomie Wibor 3M + 8,70 proc. i terminie wykupu za 15 miesięcy (18 grudnia 2012 r.)

Miraculum: obligacje na przejęcia

Opublikowano: 22 września 2011 o 12:44

Producent kosmetyków, Miraculum, planuje wyemitowanie obligacji o łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł. Będą to instrumenty dłużne zamienne na akcje, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki zwołane na dzień 20 października.

Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w drodze jednej lub większej liczby emisji. Termin ich wykupu zostanie ustalony każdorazowo przez zarząd Miraculum w warunkach emisji, przy czym nie może on przypadać później niż na dzień 30.06.2015 r.

Miraculum zapowiedziało strategię rozwoju, w której istotną rolę odgrywają przejęcia. Na ten cel chce przeznaczyć 13,5 mln zł. Monika Nowakowska, prezes producenta kosmetyków, ujawnia że spółka chciałaby sfinalizować przejęcia jeszcze w tym roku. Celem akwizycji jest uzupełnienie oferty o wyroby kosmetyczne, których nie ma w swoim portfolio. W pierwszej kolejności mają to być artykuły do makijażu oraz szampony. Miraculum liczy na przejęcie całych spółek lub znaków towarowych.
Pozostałe środki, które mają być pozyskane z emisji obligacji mają zostać przeznaczone na refinansowanie zadłużenia (15,5 mln zł) oraz zasilenie kapitału obrotowego (6 mln zł).

BBI Capital planuje program obligacji do 100 mln zł

Opublikowano: 21 września 2011 o 12:26

NWZ funduszu inwestycyjnego BBI Capital NFI w dniu 18 października podejmuje decyzję o otwarciu nowego Programu Emisji Obligacji spółki o łącznej maksymalnej wartości do 100 mln zł w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r.

BBI Capital podało, że dotychczas korzystało z Programu emisji obligacji przyjętego w 2007 roku, którego horyzont czasowy dobiega końca. Przyjęcie obecnego Programu Emisji Obligacji, w ramach którego obligacje będą emitowane w jednej lub kilku seriach umożliwi zarządowi pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji oraz finansowanie bieżącej działalności w dłuższej perspektywie czasowej.

BBI Capital ogłosił główne założenia do strategii na lata 2011–2013, które zakładają między innymi sprzedaż wszystkich spółek portfelowych (poza BBI Seed Fund). Na koniec 2010 r. fundusz własny portfel inwestycyjny wyceniał w bilansie na 155 mln zł. Spółka chce skoncentrować się na inwestycjach typu private equity, czyli na finansowaniu firm średniej wielkości o dobrych perspektywach wzrostu wartości. Za pośrednictwem BBI Seed Fund fundusz będzie realizował inwestycje typu venture capital w podmioty na wczesnym etapie rozwoju. BBI Capital NFI zamierza kupować firmy z różnych branż, ale działające jedynie na terenie Polski. Wartość pojedynczej inwestycji ma się mieścić w przedziale 10–40 mln zł. Z każdego projektu planuje wyjść po max. pięciu latach.

Rubicon Partners NFI uchwala emisję obligacji na 30 mln zł

Opublikowano: 21 września 2011 o 08:39

Zarząd giełdowego funduszu Rubicon Partners NFI zdecydował o emisji do 30 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda w celu finansowania swojej działalności. Wartość emisji wyniesie 30 mln zł.

Obligacje serii C1 są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi i niezabezpieczonymi. Wykup obligacji nastąpi w dniu 16 września 2012 roku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 700 pkt. baz. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Wykup może nastąpić (za zgodą Obligatariusza) również poprzez przeprowadzenie subskrypcji na obligacje nowej emisji wśród właścicieli obligacji podlegających wykupowi (tzw. obligacji rolowanych) z zaliczeniem wierzytelności z tytułu obligacji rolowanych na poczet ceny obligacji nowej emisji.

W czerwcu tego roku prezes funduszu Grzegorz Golec zapowiadał, że na nowe projekty przeznaczy 58 mln zł. Pieniądze Rubicon ma z niedawnej emisji obligacji (32 mln zł), uzyskanych kredytów (ponad 10 mln zł) i ze sprzedaży akcji Gino Rossi (około 15 mln zł). W ostatnim czasie Rubicon przejął giełdowy Resbud od ABM Solid.

Marvipol wyemitował obligacje na 30 mln zł

Opublikowano: 19 września 2011 o 16:35

Firma deweloperska Marvipol przydzieliła trzyletnie obligacje zamienne na akcje o wartości ponad 30 mln zł. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć na zakup gruntów pod nowe inwestycje oraz wzmocnienie kapitału obrotowego.

Jest to już trzecia emisja obligacji Grupy Kapitałowej Marvipol w 2011 r. W wyniku zakończonych dwóch poprzednich tegorocznych emisji, spółka pozyskała w styczniu i kwietniu br. 60 mln zł. Najnowsze obligacje zamienne serii D, na akcje serii G, mają kupon płatny kwartalnie w wysokości WIBOR 3M powiększony o marżę dla Obligatariuszy. Doradcą i wyłącznym oferującym obligacje serii D był Noble Securities.

Obligacja zamienna na akcje jest instrumentem o charakterze hybrydowym, tzn. łączącym cechy instrumentów dłużnych i kapitałowych. Obligacja zamienna na akcje posiada wszystkie cechy obligacji zwykłych, jednocześnie dając Obligatariuszowi dodatkowe prawo, ale nie obowiązek do zamiany posiadanych obligacji na akcje w określonych dniach po wcześniej ustalonych cenach.

Możliwe terminy zamiany obligacji serii D na akcje

Możliwe terminy zamiany Cena zamiany
16.03.2012; 16.09.2012 11 zł
16.03.2013; 16.09.2013 12 zł
16.03.2014; 16.09.2014 13 zł

„Konsekwentnie zwiększamy w naszym segmencie deweloperskim ilość realizowanych projektów mieszkaniowych i oddawanych lokali. Tegoroczna sprzedaż mieszkań przekroczyła już poziom 310 lokali, podczas gdy w ostatnich latach sprzedawaliśmy średnio po ok. 230 mieszkań w całym roku. Dążymy do tego, by osiągnąć zrównoważony poziom sprzedaży w wysokości 600 mieszkań rocznie, dzięki czemu Marvipol umocni swą pozycję na stołecznym rynku. Inwestorzy darzą nas zaufaniem, łącznie z wszystkich dotychczasowych emisji obligacji pozyskaliśmy już ponad 232 mln zł; tym razem również pojawiło się duże zainteresowanie ze strony kupujących. Środki pozyskane z emisji przeznaczymy głównie na ustabilizowanie skali naszej działalności deweloperskiej” – mówi Andrzej Nizio, prezes zarządu Marvipol.

Jedną z ostatnich transakcji, która może być przykładem realizacji strategii Marvipolu, był tegoroczny zakup Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Budownictwa P.Z.-BUD razem z ponad 11-hektarowym gruntem przy ul. Kłobuckiej na Ursynowie, gdzie Spółka będzie realizować wieloetapowy duży projekt mieszkaniowy. Obecnie w kilku prowadzonych inwestycjach Marvipolu – Apartamenty Mokotów Park, Osiedle Zielona Italia, Hill Park Apartments, powstaje ponad 1300 mieszkań. W tym roku ruszy też budowa kolejnych projektów na Żoliborzu i Bielanach – gdzie łącznie ma powstać ponad 600 lokali. W przyszłym roku spółka uruchomi swoją pierwszą pozawarszawską inwestycję – aparthotelowy obiekt w Mikołajkach docelowo na około 900 lokali, zostanie też w pełni skomercjalizowany biurowiec Prosta Tower.

Grupa Kapitałowa Marvipol rozwija także działalność w sektorze motoryzacyjnym klasy Premium oraz High Luxury, będąc w Polsce poprzez różne swoje spółki zależne Autoryzowanym Generalnym Importerem lub jedynym Autoryzowanym Dealerem samochodów Jaguar, Aston Martin, Land Rover, Range Rover, Caterham oraz od niedawna Lotus.

PCZ kupuje CF Cefarm od MSP

Opublikowano: 16 września 2011 o 06:51

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) parafowało projekt umowy sprzedaży akcji spółki Centrala Farmaceutyczna „Cefarm” z notowaną na NewConnect oraz Catalyst spółką PCZ Polski Holding Medyczny.

Umowa dotyczy sprzedaży 4 709 000 akcji stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki CF ‘Cefarm’ w Warszawie.

PCZ miała wyłączność negocjacyjną w procesie prywatyzacji spółki CF Cefarm. PCZ posiada obecnie cztery szpitale i sześć przychodni, głównie w woj. dolnośląskim. Podczas debiutu na NewConnect firma zapowiadała, że planuje utworzenie regionalnej sieci wyspecjalizowanych jednostek medycznych oraz rozpoczęcie działalności uzdrowiskowej i w ratownictwie medycznym.

PCZ prognozuje, że w 2011 roku skonsolidowane przychody wyniosą 74,1 mln zł wobec 47 mln zł w 2010 roku, a skonsolidowany zysk netto 7,1 mln zł wobec 3,0 mln zł w 2010 roku.

Obligacje PCZ notowane są na Catalyst od połowy lipca 2011. Data ich wykupu ustalona została na 30 maja 2014. Wartość emisji wyniosła 5 mln zł, a oprocentowanie stałe w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 14%.

Remedis: obligacje na finansowanie transakcji z ZOZ

Opublikowano: 16 września 2011 o 06:50

Inwestorzy objęli emisję obligacji serii BP1 spółki Remedis o wartości 1,5 mln zł. Celem emisji obligacji jest finansowanie transakcji z zakładami opieki zdrowotnej. Spółka wyemitowała obligacje imienne, z kuponem odsetkowym o zmiennym oprocentowaniu. Termin wykupu obligacji ustalono na 1 września 2012 r. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.

Podstawowym przedmiotem działalności, notowanego na NewConnect, Remedis jest świadczenie usług w zakresie restrukturyzacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez udzielanie pożyczek dla ZOZ-ów, doradztwo w zarządzaniu szpitalami, tworzenie analiz ekonomicznych i programów naprawczych (restrukturyzacyjnych) prowadzących do przekształceń publicznych ZOZ-ów w spółki prawa handlowego oraz wykup wierzytelności ZOZ-ów na własny rachunek z jednoczesnym rozłożeniem ich spłaty w czasie.