Newsy rynkowe

Marvipol oferuje obligacje do 15 września

Opublikowano: 14 września 2011 o 12:31

Firma deweloperska Marvipol przedłużyła wpłaty w najnowszej ofercie swoich obligacji do dnia jutrzejszego, czyli 15 września. Oferta obejmuje papiery dłużne do maksymalnie 50 mln zł. Organizatorem emisji jest Noble Securities . 16 września 2011 roku ustalono dzień przydziału, który jest jednocześnie Datą Emisji Obligacji. Emisja dojdzie do skutku, jeżeli w okresie przyjmowania zapisów zostanie prawidłowo subskrybowane i opłacone co najmniej 250 sztuk obligacji. Okres odsetkowy został ustalony kwartalnie. Podobnie jak poprzednie serie, najnowsza ma być również wprowadzona na Catalyst.

Spółka sprzedała ponad 250 mieszkań od początku roku do początku sierpnia. W tym roku Marvipol poinformował, że zacznie ponadto realizację, apartamentów przy ul. Powązkowskiej oraz mieszkań w projekcie przy ul. Sokratesa na Bielanach, łącznie ok. 600 lokali. Marvipol od 2009 roku zwiększa ilość realizowanych projektów mieszkaniowych, planując osiągnąć w latach 2012-2016 zrównoważony poziom sprzedaży na poziomie 600 lokali rocznie.

W ubiegłym roku spółka, finansując się m.in. obligacjami, kupiła bardzo atrakcyjne grunty w Warszawie, na których rozpoczęła nowe inwestycje mieszkaniowe. W budowie znajdują się: Osiedle Zielona Italia w Nowych Włochach z prawie 900 lokalami, Apartamenty Mokotów Park, i osiedle luksusowych domów Hill Park Apartments na Młocinach, w których łącznie powstaje około 470 apartamentów.

W przyszłym roku wystartuje jedyna pozawarszawska inwestycja spółki – w Mikołajkach nad Jeziorem Tałty firma wybuduje około 900 mieszkalnych lokali aparthotelowych. Marvipol będący także właścicielem lub użytkownikiem wieczystym innych gruntów, co do których nie posiada jeszcze pozwoleń na budowę – m.in. kupiony w czerwcu tego roku ponad 11-hektarowy grunt przy ul. Kłobuckiej na Ursynowie – będzie mógł zaoferować przyszłym nabywcom lub najemcom w sumie 250 tys. m.kw. powierzchni użytkowej.

Gino Rossi zdecydował się na emisję obligacji

Opublikowano: 13 września 2011 o 11:18

Firma obuwnicza Gino Rossi planuje emisję 18-miesięcznych obligacji o maksymalnej wartości 50 mln zł celem refinansowania zadłużenia. Uplasowanie instrumentów spółka zapowiada do końca bieżącego roku.

„Obligacje chcemy uplasować w najbliższym możliwym terminie. Równolegle prowadzimy rozmowy z bankami w sprawie warunków dalszego finansowania spółki. Grupa generuje dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i ma duży potencjał wzrostu. Jestem przekonany, że sprawę refinansowania rozwiążemy przed końcem roku” – powiedział p.o. prezesa Gino Rossi, Jan Pilch.

Spółka planuje wyemitować obligacje zabezpieczone. Celem emisji będzie refinansowanie części dotychczasowego zadłużenia oraz spłata istotnych zobowiązań handlowych. Gino Rossi, po zmianach w akcjonariacie, realizuje nową strategię rozwoju, której celem jest zmiana profilu z firmy produkcyjno-handlowej na handlową. Spółka spodziewa się, że obecny rok zakończy stratą, ale na 2012 rok zapowiada zysk netto wysokości niemal 8 mln zł.

Obligacje sprzedawały się nawet przy sierpniowym krachu

Opublikowano: 12 września 2011 o 14:16

Korporacyjne instrumenty dłużne stają realną alternatywą pozyskania kapitału w obliczu zawirowań na rynkach finansowych, szczególnie giełdach. Podczas sierpniowego załamania indeksów na GPW firmy pośredniczące w ofertach obligacji korporacyjnych zrealizowały projekty na kwotę 275 mln zł.

Oferty ponadrocznych obligacji korporacyjnych na ponad 122,7 mln zł przeprowadził Pekao SA, z kolei BRE przeprowadził oferty na 106 mln zł. To były największe transakcje w minionym miesiącu. Z innych banków PKO BP zrealizował projekty na 13 mln zł, a Raiffeisen na niemal 5 mln zł.

Aktywne były również domy maklerskie, które starają się zdywersyfikować swoją działalność przy niestabilnej giełdzie i wstrzymaniu ofert publicznych akcji. Copernicus Securities oraz DM BPS przeprowadziły oferty na ponad 10 mln zł każdy. Tymczasem NWAI DM uplasował papiery na 6,5 mln zł, a DM IDM zrealizował projekty na 2,5 mln zł.

W ocenie analityków rozchwiana sytuacja na rynkach finansowych może wpłynąć na presję na podniesienie oprocentowania oferowanych obligacji. Jednocześnie uważają, że segment obligacji korporacyjnych będzie rozwijał się ze względu na większą stabilność tych instrumentów względem giełdy i regularnie płacony kupon. Jednocześnie w sierpniu podpisano umowy na 13 nowych programów emisji obligacji na aż 7,7 mld zł, w tym 5 mld zł to program emisji Polskiej Grupy Energetycznej.

Wilbo chce się finansować obligacjami

Opublikowano: 5 września 2011 o 14:30

Akcjonariusze producenta konserw rybnych Wilbo zdecydowali o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 12 mln zł, poinformowała spółka po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Do określenia pozostałych warunków emisji został upoważniony zarząd.Wcześniej prezes Wilbo, Tomasz Konewka, informował, że w przypadku pozytywnej decyzji akcjonariuszy emisja obligacji dwuletnich z możliwością wcześniejszego wykupu odbyłaby się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, a środki zostałyby przeznaczone na finansowanie aktualnej działalności spółki.

Spółka przeprowadza restrukturyzację. W planach jest sprzedaż niektórych spółek z grupy. Ponadto zarząd zapowiadał, że chciałby, aby przychody w 2011 r. były na poziomie jednostkowych obrotów z 2010 r. (czyli ok. 162 mln zł). Firma liczy też na zmniejszenie straty wobec 2010 r. (14,8 mln zł). W 2012 r. planuje za to osiągnąć 10–12-proc. wzrost obrotów i wyjść przynajmniej na na zero, jeśli chodzi o wynik netto.

Amica pozyskała 20 mln zł z emisji obligacji

Opublikowano: 2 września 2011 o 13:41

Producent sprzętu AGD Amica Wronki przeprowadziła kolejną emisji obligacji, w ramach Programu Emisji Obligacji Średnio – i Krótkoterminowych. Emisja miała łącznie wartość 20 mln zł i składało się na nią 110 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. zł każda.

Daty wykupu ustalone zostały na 18 listopada i 1 grudnia 2011 roku. Firma podała, że rentowność emisyjna oparta została na „warunkach rynkowych”. Instrumenty zostały wyemitowane w PLN, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, dyskontowe obligacje zerokuponowe. Agentem emisji jest BRE Bank S.A.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym. Celem emisji jest obniżenie kosztów oraz dywersyfikacja źródeł finansowania spółki, a środki uzyskane z powyższej emisji zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych.

P.R.E.S.C.O. Group zapowiada emisje obligacji

Opublikowano: 1 września 2011 o 15:57

„Rozważamy emisję obligacji w tym roku, by pozyskać kolejne środki na zakup wierzytelności” – zapowiedział Krzysztof Piwoński, prezes P.R.E.S.C.O. Group. Chce pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych i będzie dążyć notowania papierów na rynku Catalyst.

Zaznaczył jednocześnie, że wyniki Grupy po pierwszej połowie roku odzwierciedlają konsekwentną realizację strategii rozwoju. Jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów działających na rynku inwestycji w wierzytelności masowe w Polsce i najbardziej rentowna firma w branży, zanotowała istotny wzrost zysków w I połowie 2011 roku. Zysk EBITDA wzrósł w tym okresie o niemal 24% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, do 6,72 mln zł, zysk operacyjny był wyższy o 18,5% i sięgnął 6,34 mln zł, natomiast zysk netto wzrósł o 10% i wyniósł 5,7 mln zł. Przychody po I poł. 2011 wyniosły 17,9 mln zł.

„Umacniamy pozycję lidera pod względem rentowności w branży wierzytelności. Jestem również przekonany, że nowy model biznesowy Grupy, polegający na masowym kierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego przyniesie w kolejnych kwartałach istotny wzrost skali działalności Grupy. W tym celu chcemy również być aktywnym inwestorem na rynku wierzytelności” – dodał prezes.

Wskazał, że dlatego firma przeprowadziła w I połowie roku emisję obligacji, a w lipcu IPO.
„Pozyskane środki pozwalają nam na uczestnictwo w przetargach w drugiej połowie roku, kiedy chociażby banki tradycyjnie sprzedają najwięcej wierzytelności. Jesteśmy na ten okres przygotowani i oczekujemy znaczącego wzrostu P.R.E.S.C.O. GROUP w kolejnych kwartałach” – wskazał Piwoński.

Debiut obligacji Rodan Systems S.A. na rynku Catalyst

Opublikowano: 31 sierpnia 2011 o 16:00

Obligacje spółki Rodan Systems S.A., producenta specjalistycznych systemów informatycznych zadebiutowały w dniu wczorajszym na rynku Catalyst. Debiut wzbudził duże zainteresowanie inwestorów, już pierwszego dnia obligacje były notowane po 102% wartości nominalnej.

Corporatebonds.pl informowało klientów o emisji na przełomie lipca i sierpnia. Obligacje spółki Rodan Systems są już 39 debiutem na rynku Catalyst w bieżącym roku, dołączyły tym samym do 85 innych emitentów notowanych na ASO GPW. Spółka wyemitowała 30.000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. Emisja o wartości 3 mln zł została objęta przez inwestorów w całości.

Termin wykupu wprowadzonych obligacji został ustalony na 5 sierpnia 2013r, a obligatariusze półrocznie otrzymują kupon na poziomie WIBOR6M+8%. Środki pozyskane z emisji służyć będą zwiększaniu udziału spółki w rynku jak również realizacji nowych projektów i kontraktów.

Spółka Rodan Systems rozpoczęła działalność na rynku informatycznym już w latach 90tych. Dotychczas stworzyła wiele platform służących m.in. w zarządzaniu procesami biznesowymi, dokumentami czy informacją. Od stycznia 2008r. jej notowania można śledzić na rynku NewConnect.

PGE wyemituje obligacje do 5 mld zł

Opublikowano: 31 sierpnia 2011 o 15:55

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła umowę o ustanowienie programu emisji obligacji. Maksymalna kwota Programu wynosi 5 mld zł, a jego organizatorami są banki Pekao S.A. oraz ING Bank Śląski.

Nowy program pozwala spółce na emisję obligacji dyskontowych o terminie wykupu nie dłuższym niż 1 rok, jak i obligacji kuponowych o terminach wykupu od 1 roku do 10 lat. „W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w Polsce oraz koniecznością poprawy efektywności wytwarzania jesteśmy w trakcie realizacji dużych projektów inwestycyjnych oraz przygotowujemy się do rozpoczęcia kolejnych. Pracujemy również nad projektami, które pozwolą zróżnicować obecny mix paliwowy grupy PGE oraz sprostać wymaganiom pakietu klimatycznego UE. Wszystkie te działania wymagają znacznych nakładów finansowych, które nie w pełni będą mogły zostać pokryte generowanymi przez Spółkę środkami pieniężnymi. W chwili obecnej właściwie nie posiadamy zadłużenia, a nasz bilans jest bardzo zdrowy. To dobra sytuacja, aby skorzystać z finansowania dłużnego w zakresie, który przynajmniej w części będzie zaspokajał nasze długoterminowe potrzeby.” – powiedział Wojciech Ostrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGE Polska Grupa Energetyczna.

Maksymalna kwota zadłużenia z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 5 miliardów złotych. Program zakłada emisje obligacji na okaziciela, które będą miały charakter emisji niepublicznych. Warunki cenowe Obligacji (dyskonto dla obligacji zerokuponowych lub oprocentowanie/kupon dla obligacji kuponowych) będą ustalane w oparciu o bieżące warunki rynkowe.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z powierzenia nam współorganizacji programu emisji obligacji dla PGE Polska Grupa Energetyczna. Potwierdza to zaufanie Spółki do silnej pozycji naszego Banku na rynku komercyjnych papierów dłużnych oraz w sektorze energetycznym, jak również nasze dobre, długoterminowe relacje. Energetyka jest dla ING Banku Śląskiego perspektywicznym i jednym z kluczowych sektorów gospodarki. Cieszymy się, że dzięki podpisanej umowie będziemy mieli udział w dalszym jej rozwoju i modernizacji” – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

„Przy organizacji programów emisji obligacji, w szczególności tak dużych jak dla PGE, ważny jest sprawdzony partner bankowy z bogatym doświadczeniem w tym obszarze. Pekao SA z 30 proc. udziałem w rynku obligacji średnioterminowych jest liderem na tym polu. Jesteśmy dumni, że PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. doceniła naszą wiedzę i doświadczenie oraz powierzyła nam współorganizowanie emisji obligacji.” – mówi Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Pekao SA, nadzorujący pion bankowości korporacyjnej i rynków finansowych.

Wartość emisji na Catalyst po II kw. 2011

Opublikowano: 30 sierpnia 2011 o 14:40

Wartość emisji obligacji na alternatywnym rynku Catalyst sięgnęła niemal 31 mld zł po II kw. 2011. Liczba serii instrumentów dłużnych sięgnęła 142, podała GPW w raporcie półrocznym.

Giełdowy rynek instrumentów dłużnych notuje wysoką dynamikę wzrostu. Zaledwie trzy miesiące wcześniej wartość emisji przekroczyła 24 mld zł i było 114 notowanych serii. Z kolei rok temu było to odpowiednio niemal 20 mld zł i 51 serii.

„Ten rynek jest wciąż w początkowej fazie rozwoju i ma potencjał związany z wciąż niską proporcją finansowania obligacjami w porównaniu do długu kredytowego” – ocenił prezes GPW, Ludwik Sobolewski.

Sama GPW również nie wyklucza emisji obligacji w związku z planowanym przejęciem Towarowej Giełdy Energii. Prezes giełdy nie wykluczał, że instytucja mogłaby sięgnąć po ten rodzaj finansowania w przypadku tej transakcji.

Hygienika S.A – plany przejęcia niemieckiej firmy

Opublikowano: 30 sierpnia 2011 o 08:48

Hygienika S.A., o której emisji obligacji Corporatebonds.pl informowało klientów w sierpniu – planuje przejęcie niemieckiej firmy produkującą artykuły higieniczne. Nazwa tej spółki nie jest znana ze względu na podpisaną umowę o poufności w związku z rozpoczęciem negocjacji. Wiadomo jednak że jest to firma, która w ubiegłym roku osiągnęła przychody rzędu 20 mln €.
Informacja pozytywnie wpłynęła na kurs akcji spółki. Celem planowanej transakcji jest poszerzenie skali działania Hygieniki, jak również umocnienie pozycji na niemieckim rynku.

Niemiecka spółka dostarcza produkty głównie do dużych sieci handlowych. Przejęcie jej umożliwi dostarczanie chemii gospodarczej oraz produktów higieny dla kobiet na rynek niemiecki jak również pozwoli na zwiększenie możliwości produkcyjnych w zakresie pieluch.

Transakcja prawdopodobnie będzie miała miejsce jeszcze w tym roku i jest szacowana na kilka milionów euro. Hygienika S.A zamierza pozyskać środki poprzez emisje obligacji i/lub akcji.