Newsy rynkowe

Widok Energia potrzebuje 60 mln zł – rozważa kolejne emisje obligacji

Opublikowano: 29 sierpnia 2011 o 09:43

Widok Energia, spółka z branży energii odnawialnej, realizuje plan inwestycyjny wart 60 mln zł. Obecnie rozpoczęły się prace nad pozyskaniem finansowania projektu. W tym celu spółka rozważa m.in. kolejne emisje obligacji.

Strategia rozwoju Widok Energia zakłada budowę grupy spółek z obszaru OZE. Jeszcze w tym roku spółka chce rozpocząć w Koniecwałdzie budowę elektrociepłowni opalanej biomasą o mocy 2 MW. Całkowity koszt brutto tej inwestycji ma wynieść ok. 25 mln zł. Rozpoczął się właśnie proces przygotowywania umowy o dofinansowanie przez Ministerstwo Gospodarki po pozytywnej ocenie projektu na kwotę 12,23 mln zł. W planach spółki jest również budowa drugiego zakładu granulacji biomasy niedaleko miejscowości Lidzbark Warmiński. Szacowana wartość projektu to 40 mln zł.

„Cały plan inwestycyjny, jaki chcemy zrealizować szacujemy na około 60 mln zł. Na koniec III kwartału chcemy mieć sprecyzowany plan jaka część inwestycji zostanie sfinansowana z emisji papierów dłużnych, jaka z wykorzystaniem linii kredytowych, a być może zdecydujemy się również na emisję akcji skierowaną do inwestorów instytucjonalnych” – mówi Iwona Szmaja, prezes Widok Energia.

Z zakończonej w kwietniu 2011 r. oferty publicznej Widok Energia pozyskała 1 mln zł. Wcześniej pozyskano ponad 8 mln zł z tytułu emisji papierów dłużnych z czego blisko 1 mln zł już spłacono.

Magellan finansuje się obligacjami

Opublikowano: 26 sierpnia 2011 o 12:43

Magellan, spółka świadcząca usługi finansowe dla sektora ochrony zdrowia, planuje przeprowadzenie emisji obligacji na kwotę porównywalną z I półroczem 2011, kiedy pozyskała finansowanie o wartości 114 mln zł.

Magellan zawarł umowę z Alior Bankiem, której przedmiotem jest nowy program emisji obligacji o wartości 60 mln zł. Na koniec czerwca spółka posiadała ponadto programy emisji obligacji w BRE Banku i Raiffeisen o łącznej wartości 315 mln zł.

Spółka potrzebuje kapitału na finansowanie inwestycji lub bieżącej działalności szpitali, którym pożycza pieniądze na ustalonych warunkach i na określony czas. Wcześniej spółka emitowała dwu- oraz trzyletnie papiery. Wartość nominalna jednej obligacji wynosiła 100 tys. zł, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę (nie podawano jej wysokości oficjalnie). Rozliczanie kuponu tych instrumentów ustalono w okresach półrocznych. Obligacje nie były zabezpieczane.

Przedstawiciele spółki szacują, że jej udział w rynku pozabankowych usług finansowych dla służby zdrowia sięga ok. 50 proc. Po I połowie 2011 przychody grupy ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 40,65 mln zł, co oznacza 40 proc. wzrost w porównaniu z I połową 2010 r. Zysk operacyjny na poziomie skonsolidowanym w tym okresie wyniósł 17,94 mln zł, a zysk netto 14,05 mln zł. Były to odpowiednio wzrosty o 33 proc. i 31 proc rok do roku.
Łączna wartość portfela aktywów finansowych Magellana na dzień 30 czerwca wyniosła 590,16 mln zł i była o 67 proc. wyższa od wartości na koniec I połowy 2010 r. Wartość umów zawartych przez grupę w I połowie 2011 r. wyniosła 600 mln zł, co było wzrostem o 54 proc. w stosunku do I połowy 2010 r.

NAVI GROUP wprowadza kolejne serie obligacji na Catalyst

Opublikowano: 25 sierpnia 2011 o 12:37

NAVI GROUP, firma z branży wierzytelności masowych, wprowadzi 26 sierpnia br. na Catalyst kolejne serie (B i C) obligacji. NAVI GROUP zadebiutowała na rynku Catalyst w czerwcu, wprowadzając obligacje o wartości nominalnej 2 mln zł (seria). Obecnie do obrotu trafiły obligacje o wartości 2,9 mln zł – zaś cały program obligacji realizowany przy współpracy z NWAI Dom Maklerski jest wart 25 mln zł.

Z pozyskanych środków spółka finansuje zakup i obsługę wierzytelności masowych i dalszy wzrost organiczny w tym segmencie rynku. Firma obsługuje obecnie wierzytelności o wartości nominalnej ponad 370 mln zł.

Wprowadzone do obrotu obligacje mają termin zapadalności ustalony na sierpień 2012 r. (seria B), oraz wrzesień 2012 roku. Obie serie mają kupon odsetkowy na poziomie 9,2+WIBOR, który wypłacany jest kwartalnie.

„To kolejne serie obligacji wyemitowanych przez NAVI GROUP, jakie są notowane na rynku Catalyst i naturalna okazja, by przypomnieć inwestorom o naszej firmie” – mówi Bartłomiej Sobolewski Prezes NAVI GROUP. „Warto podkreślić, że w niespokojnych czasach na rynkach finansowych, obligacje podmiotów, które maja sprawdzony, dochodowy model biznesowy są ciekawą alternatywą dla inwestorów poszukujących możliwości inwestowania ” – dodaje Sobolewski.
NAVI GROUP stworzyła unikalny na naszym rynku model obsługi wierzytelności masowych, który cechuje się dużo większym niż u konkurentów wykorzystaniem systemów IT, minimalizacją struktur call center oraz dużą efektywnością i szybkością procedur.

NAVI GROUP to holding spółek zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z doradztwem dla podmiotów inwestujących w wierzytelności masowe – działających pod TFI.
Dotychczas spółka nabyła na własne księgi wierzytelności o wartości nominalnej blisko 40 mln zł, zaś współpracując z instytucjami finansowymi (TFI) w ramach świadczonych przez spółkę usług asset management, obsługuje portfele wierzytelności masowych o wartości nominalnej blisko 74 mln zł. Łączna nominalna wartość wierzytelności w zarządzaniu NAVI GROUP wynosi obecnie ponad 370 mln zł.

Ferro wykupuje swoje obligacje

Opublikowano: 24 sierpnia 2011 o 15:30

Giełdowy producent i dystrybutor armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych Ferro wykupił w celu umorzenia od spółki zależnej Ferro International 10 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Obligacje te były dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Spółka wyemitowała je w związku z przejęciem czeskiego konkurenta Novaservis.

Instrumenty spółki zadebiutowały na Catalyst na początku sierpnia. Łączna wartość emisji 45 tys. obligacji na okaziciela serii A spółki Ferro wyniosła 45 mln zł. Obligacje są oprocentowane w oparciu o WIBOR 6M, a ich oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 9,91%.

Wpływy z emisji obligacji posłużyły do sfinansowania transakcji nabycia akcji czeskiego Novaservis, który ma czołową pozycję na rynku armatury w Czechach i Słowacji. Transakcja nabycia 100% akcji Novaservis została sfinansowana z wpływów z emisji 10.479.166 akcji, które wyniosły 89,1 mln zł, wpływów z emisji 45.000 obligacji, które wyniosły 45,0 mln zł oraz środków z kredytu terminowego w wysokości 120 mln CZK (ok. 19,56 mln zł).

Ferro miał 6,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 4,50 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 13,86 mln zł wobec 7,52 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 110,84 mln zł wobec 71,30 mln zł rok wcześniej.

Sygnity planuje emisje obligacji na 100 mln zł

Opublikowano: 23 sierpnia 2011 o 11:18

W dniu 29 sierpnia, podczas NWZA firmy informatycznej Sygnity, akcjonariusze zdecydują w sprawie przeprowadzenia przez spółkę programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 100 mln zł. Według informacji spółki, Program Emisji Obligacji będzie jednym z kluczowych elementów stworzenia optymalnej i elastycznej struktury finansowania jej planów inwestycyjnych i rozwojowych.

Emisje obligacji posłużą w szczególności finansowaniu inwestycji w rozwój nowych produktów i usług, które mają zwiększyć przewagę konkurencyjną spółki na rynku, a także finansowaniu potencjalnych akwizycji w atrakcyjnych i wysokorentownych, produktowych lub geograficznych, segmentach rynku.

Zgodnie z projektami uchwał Sygnity planuje emisje w ramach różnych serii obligacji krótkoterminowych lub średnioterminowych. Emisje będą dokonywane w okresie 3 lat od daty zawarcia umów z domami maklerskimi lub bankami, jednak nie dłużej niż do 31 października 2014 r.

Obligacje wyemitowanie w ramach programu będą obligacjami na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1 tys. zł lub całkowitej wielokrotności tej kwoty w złotych.
Obligacje będą niezabezpieczone i nie będą obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.

Deweloper Ghelamco szykuje się do emisji obligacji na 150 mln zł

Opublikowano: 22 sierpnia 2011 o 14:10

Zarząd Ghelamco Invest zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki SA umowę o przeprowadzenie emisji obligacji serii B na kwotę 150 mln zł. Na początku lipca Ghelamco Polska ujawniło, że planuje wprowadzić swoje instrumenty dłużne na rynek Catalyst.

Na podstawie zawartej umowy Bank Polska Kasa Opieki SA zobowiązał się pełnić funkcję agenta emisji, agenta kalkulacyjnego oraz dealera obligacji. Obligacje w przypadku ich emisji będą gwarantowane przez Granbero Holdings Limited. Więcej szczegółów planowanej emisji nie podano.

Ghelamco Poland to jeden z największych deweloperów w Polsce, wchodzący w skład międzynarodowej grupy Ghelamco. Firma realizuje ambitną strategię inwestycyjną: w budowie ma niemal 65 tys. m.kw. powierzchni, a w planach na najbliższe 5 lat jest 248 tys. m.kw. W fazie realizacji w Warszawie są m.in: projekt Mokotów Nova (ok. 40 tys. m.kw.) oraz projekt Senator (ok. 25 tys. m.kw.), którego zakończenie zaplanowane jest na czerwiec 2012. Firma rozpoczęła również realizację wieżowca Warsaw Spire przy rondzie Daszyńskiego o docelowej powierzchni 100 tys. mkw. Zgodnie z harmonogramem realizacja projektu potrwa do 2014 r. Spółka realizuje również projekt mieszkaniowy – Woronicza Qbik.

Według wcześniejszych informacji, w planach Ghelamco znajduje się także realizacja projektu Spinaker Tower (50 tys. m.kw.) oraz obiektu biurowego Sobieski Tower (35 tys. m.kw.). Tymczasem poza Warszawą, Ghelamco realizuje obecnie projekt Synergy Business Park we Wrocławiu na 60 tys. m.kw.

Rodan Systems i Hygienika dopięły oferty obligacji

Opublikowano: 19 sierpnia 2011 o 09:18

Producent oprogramowania Rodan Systems oraz producent artykułów higienicznych Hygienika dopięły w ostatnim czasie swoje emisje obligacji, pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynkach finansowych. Instrumenty dłużne obu giełdowych spółek mogą trafić na Catalyst.

Zarząd GPW już zdecydował o wprowadzeniu do obrotu na Catalyst 30 tys. dwuletnich obligacji notowanego na NewConnect Rodan Systems o wartości 100 zł każda. Łączna wartość nominalna tych papierów to 3 mln zł. Co ciekawe, inwestorzy nabyli instrumenty firmy pomimo, że nie określiła ona celu ich emisji.

Dniem wykupu obligacji jest 5 sierpnia 2013 r. Dniem ustalenia praw do należności głównej z tytułu posiadania obligacji będzie dzień 26 lipca 2013 r. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 800 punktów bazowych.

Tymczasem notowana na głównym rynku Hygienika przeprowadziła niepubliczną ofertę dwuletnich, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. W wyniku oferty zostało objętych 2.389 szt. obligacji za kwotę 2,389 mln zł. Obligacje są oprocentowane w wysokości stawki WIBOR 6M powiększonej o 7 % marży.

Celem emisji będzie finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.Obligatariuszom będą naliczane odsetki, należne w każdym roku za okresy: od 13 sierpnia do 12 luty i od 13 lutego do 12 sierpnia. Dniem Wykupu Obligacji będzie dzień 12 sierpnia 2013 rok.

Uchwała zarządu spółki przewidywała emisję łącznie do 5 tys. dwuletnich obligacji na okaziciela serii A. Oprocentowanie obligacji serii A będzie oprocentowaniem zmiennym. Firma będzie rozważała wprowadzenie instrumentów do obrotu na Catalyst. Oferującym Obligacje Serii A jest DM Capital Partners.

Murapol przeprowadza kolejną emisję obligacji

Opublikowano: 18 sierpnia 2011 o 12:02

Firma deweloperska z Bielska Białej, Murapol, przeprowadza kolejną ofertę publiczną 3-letnich obligacji o wartości 25 mln zł. Oprocentowane są WIBOR+6% w skali roku, a odsetki będą płacone kwartalnie. Instrumenty dłużne spółki wcześniejszej emisji są już notowane na rynku Catalyst.

Murapol oferuje w trybie oferty publicznej 250 tys. obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 100 zł. Celem emisji jest zakup gruntu we Wrocławiu-Krzykach przeznaczonego pod działalność deweloperską oraz realizacja projektów deweloperskich w dzielnicy Wrocław-Krzyki przy ul. Buforowej oraz w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej.

Minimalna kwota inwestycji to 210 tys. zł. Oferującym jest Noble Securities. Wpłata na obligacje musi wpłynąć najpóźniej w dniu 19 sierpnia 2011 r. Emisja dojdzie do skutku, jeżeli w okresie przyjmowania zapisów zostanie prawidłowo subskrybowane i opłacone co najmniej 200 tys. obligacji.

Obligacje będą oprocentowane w wysokości stopy bazowej równej stawce WIBOR, powiększonej o marżę dla obligatariuszy. Wysokość marży została ustalona na poziomie 6% proc. w skali roku. odsetki będą wypłacane co trzy miesiące.

Rok temu na Catalyst zadebiutowały obligacje serii B Murapolu. Wartość nominalna obligacji wyniosła w sumie 8 mln zł, a celem emisji było sfinansowanie nowych projektów mieszkaniowych. Papiery dłużne spółki, w drodze niepublicznej emisji, trafiły do grupy 44 inwestorów. Ponadto Murapol rozważa ofertę publiczną akcji i debiut na rynku głównym GPW.

Mo-BRUK – prywatna emisja obligacji

Opublikowano: 17 sierpnia 2011 o 10:02

Mo-BRUK uplasował obligacje za 50 mln zł.

Spółka zarządzająca odpadami oraz producent paliw alternatywnych Mo-BRUK, notowany na NewConnect, zakończył emisję prywatną obligacji. Firma pozyskała 50 mln zł. Pozyskane środki spółka przeznaczy na rozbudowę infrastruktury produkcyjnej i badawczej.

Redukcja zapisów wyniosła ok. 20% od przewidzianej puli. Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst do 31 października 2011 r. Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak. Według nieoficjalnych informacji oprocentowanie ustalono na WIBOR+5,5 pkt. proc.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie czterech inwestycji realizowanych przez emitenta, tj.:

  • rozbudowę funkcjonującego obecnie zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach, k. Ożarowa,
  • budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdże,
  • budowę zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych w Piekarach Śląskich,
  • budowę zakładu przetwarzania mułów węglowych (realizacja przewidziana jest w trzech powiązanych technologicznie lokalizacjach) w Wałbrzychu.

„W obliczu zawirowań, jakie panują obecnie na giełdowych rynkach, sukces emisji podkreśla, że Mo-Bruk to spółka o solidnych podstawach z klarowną perspektywą rozwoju i odpowiedniego zwrotu z inwestycji. Czujemy ogromną odpowiedzialność za powierzone Spółce środki i zapewniamy, że jako Zarząd zrobimy wszystko, aby zadbać o systematyczny wzrost wartości firmy, dając możliwość realizowania zysku naszym inwestorom” – podkreślił Józef Mokrzycki, prezes Mo-BRUK.

Emisja zabezpieczona jest na dwóch grupach aktywów:

  • nieruchomości stanowiące zorganizowaną całość w postaci Składowiska Odpadów i Zakładu Recyklingu Odpadów w Wałbrzychu,
  • zorganizowana część przedsiębiorstwa Mo-BRUK – zakład produkcji paliw w Karsach.

Wartość zabezpieczeń oszacowana została przez biegłych rzeczoznawców odpowiednio na 22.600.000 zł dla nieruchomości w Wałbrzychu oraz na 33.830.000 zł dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Karsach. Łączna wartość zabezpieczeń wynosi zatem 56.430.000 zł.

Środki pozyskane z papierów dłużnych zostaną wykorzystane na finansowanie realizowanego trzyletniego programu inwestycyjnego o łącznej wartości 240 mln zł. Spółka pozyskała łącznie dofinansowanie z PARP na łączną kwotę niemal 100 mln zł. W czerwcu br. zakończono budowę wiaty – zadaszenia nad miejscami magazynowania odpadów na terenie Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach. W m. Niecew k. Nowego Sącza zakończono także budowę Centrum badawczo-rozwojowego proekologicznych technologii przetwarzania odpadów. W Wałbrzychu, przy ul. Moniuszki realizowana jest natomiast budowa Zakładu Odzysku Mułów Węglowych z Odpadów Poflotacyjnych. Planowane zakończenie tej inwestycji to przełom roku 2011/2012.

Strategia spółki przewiduje również budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach oraz zakładu utylizacji odpadów w Piekarach Śląskich a także ekspansję poprzez zagospodarowanie kolejnych lokalizacji pod zakłady zajmujące się odzyskiem odpadów i produkcją paliw alternatywnych.

Docelowo, do 2014 r. inwestycje mają przyczynić się do dynamicznego wzrostu wyników finansowych spółki. Łącznie od początku roku Mo-BRUK wypracował 21,5 mln zł przychodów i 1,6 mln zł zysku.

Widok Energia S.A. – debiut na rynku New Connect

Opublikowano: 18 lipca 2011 o 16:03

Widok Energia S.A. zadebiutowała dzisiaj na rynku New Connect. Akcje spółki na debiucie osiągnęły cenę 1,71zł (48,7% powyżej ceny emisyjnej).

Spółka z branży energii odnawialnej, która 10 czerwca 2011 otworzyła pierwszy zakład granulacji biomasy, jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem utworzonym w celu budowy grupy kapitałowej spółek z obszaru odnawialnych źródeł energii.

W maju bieżącego roku corporatebonds.pl informowało o publicznej emisji obligacji tej spółki. Wówczas emisja papierów wartościowych również zakończyła się sukcesem. Wartość i potencjał spółki Widok Energia dostrzegli zatem zarówno obligatariusze jak i akcjonariusze.