Newsy rynkowe

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Rubicon Partners NFI

Opublikowano: 5 sierpnia 2010 o 15:06

Zarząd Rubicon Partners NFI zwołał na 18 sierpnia nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. W planie znajduje się podjęcie uchwały o emisji do 30 tys. obligacji serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda co daje wartość oferty na poziomie 30 mln pln. Oferta będzie niepubliczna. Emisja dojdzie do skutku przy zebraniu kwoty min.2,5 mln pln.

Celem emisji obligacji Rubicon Partners NFI jest powiększenie portfela inwestycyjnego o nowe perspektywiczne spółki. Krytetrium przy doborze to potencjalnie najwyższa stopa zwrotu. Fundusz inwestuje w spółki zarówno publiczne jak i niepubliczne. Wartosć portfela inwestycyjnego Rubicon Partners NFI szacuje się na ok. 50 mln pln więc wpływy z emisji długu mogą być wartością dla spółki bardzo znaczącą.

Obligacje spółdzielcze wchodzą na rynek Catalyst

Opublikowano: 27 lipca 2010 o 07:11

Dotychczas na rynku Catalyst notowane były wyłącznie obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne. Tymczasem prawdopodobnie 28 lipca 2010 po raz pierwszy uruchomione zostaną notowania obligacji spółdzielczych. Na sesji tego dnia zadebiutuje Bank BPS, który wyemitował i uplasował obligacje o wartości 80 mln zł oraz Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku (obligacje o wartości 25 mln zł), Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie (pozyskał 7 mln zł), BS w Białej Rawskiej (5 mln zł) i Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie (2 mln zł). Rolę agenta emisji wszystkich banków pełni Dom Maklerski Banku.

To dopiero początek. Dom Maklerski Banku BPS chce zorganizować emisje obligacji banków spółdzielczych na kwotę 1 mld zł w ciągu 3 lat.

Oferta kierowana będzie do funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, przedsiębiorst ale również osób fizycznych dlatego na bieżąco będziemy informowali o dalszym rozwoju tego segmentu i pojawiających się ofertach.

Program emisji obligacji – Kredyt Inkaso S.A.

Opublikowano: 26 lipca 2010 o 09:22

Kredyt Inkaso S.A. w dniu 16 lipca 2010 r. podpisał z Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna (Portugalia), umowę w sprawie finansowania w formie programu emisji obligacji niezabezpieczonych. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie programu emisji obligacji w ramach oferty niepublicznej, na okaziciela, niezabezpieczonych.

BESI na zasadzie dołożenia należytej staranności podejmuje się zorganizować, przeprowadzić i obsłużyć emisję obligacji emitowanych przez Emitenta do łącznej kwoty 150.000.000,00 PLN, z możliwością podwyższenia tej kwoty do 250.000.000,00 PLN, w seriach określonych przez Emitenta. BESI w ramach zawartej umowy nie gwarantuje objęcia przez siebie ani przez inwestorów całości emisji lub poszczególnych serii obligacji. Jednakże jeżeli Strony zgodnie tak postanowią, ewentualna gwarancja objęcia części lub całości poszczególnej serii obligacji będzie ustalana każdorazowo przed emisją pomiędzy BESI a Spółką w ramach odrębnej umowy na ustalonych w niej warunkach. Umowa została zawarta na czas realizacji usługi, lecz nie dłużej niż na okres do 30 czerwca 2013 r. Intencją Spółki jest restrukturyzacja jej zadłużenia, w kierunku zmniejszenia kosztów jego obsługi i wydłużenia okresu zapadalności.

Intencją stron jest, aby pierwsza seria emisji obligacji miała miejsce w terminie do dnia 31.08.2010r. Jest to kolejna zapowiadana emisja w gronie spółek zajmujących się obrotem wierzytelnościami. Następstwem kryzysu finansowym, jest ciągle utrzymująca się (w pewnych segmentach rynku ciągle rosnąca) duża ilość przterminowanych wierzytelności. Firmy windykacyjne gromadzą kapitały na skup tych wierzytelności z rynku.

Emisja obligacji PKO BP

Opublikowano: 7 lipca 2010 o 11:48

06.07.2010 zarząd PKO BP podjął uchwałę o emisji obligacji. Do końca 2010r. wyemituje papiery na kwotę 5 mld pln. Rynek odbiera te plany jako organizację finansowania pod kupno BZ WBK. Emisja będzie kierowana do funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczycieli.

Uchwała jest jednym z pierwszych kroków jakie spółka musi podjąć przed emisją. Teraz PKO BP będzie musiało zbadać rynek pod kątem marży jaką będzie musiało zapłacić. Ustanowiony kupon będzie stopą odniesienia dla innych dużych emisji planowanych w tym roku.

W lipcu pierwszą transzę wśród banków plasuje PGNIG na kwotę 800mln pln. Docelowo w swoim trzyletnim programie PGNIG wyemituje obligacje o wartości 3mld pln.