Newsy rynkowe

VIG przekłada termin wykupu obligacji

Opublikowano: 30 stycznia 2015 o 09:42

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „VIG”, poinformował w komunikacie o opóźnieniu w wykupie i wypłacie odsetek od obligacji serii A. Spłata 2,3 mln łącznej wartości nominalnej plus ok. 70 tys. za odsetki powinna nastąpić dziś, jednak z powodu przesunięcia terminu pozyskania finansowania, zobowiązania maja zostać uregulowane do 31 marca 2015 roku.

Środki mają wpłynąć ze sprzedaży nieruchomości w Myszkowie, stanowiącej zabezpieczenie obligacji. Początkowo termin transakcji ustalony był na 30 listopada 2014 roku, dziś wiadomo, że kupujący powinien wywiązać się z umowy nie później niż 16 marca 2015 roku. Wartość nieruchomości która stanowić ma inwestycję w zakresie budowy sortowni odpadów komunalnych, jest zbliżona do łącznej wartości obligacji serii A.

W liście do obligatariuszy czytamy, iż „powstała sytuacja jest niezamierzona i niezawiniona przez Spółkę i nie ma wpływu na bieżącą działalność”. Spółka zamierza zorganizować spotkanie, na które zaprosi wszystkich obligatariuszy.

PPUH Vig działa już nieprzerwalnie od 23 lat. Zajmuje się odzyskiem i zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych, likwidacją zagrożeń w środowisku, oraz dostarczaniem paliw dla branży energetycznej.

Marka ruszyła z emisją publiczną

Opublikowano: 15 stycznia 2015 o 16:17

Spółka udzielająca pożyczek gotówkowych opublikowała dziś memorandum informacyjne w związku z I Programem emisji obligacji. Dzięki niemu może wyemitować kilka serii w przeciągu maksymalnie 12 miesięcy do kwoty 2,5 mln € łącznie.

Jednocześnie ruszyły pierwsze zapisy na obligacje serii H1. Spółka chcąc pozyskać 2 mln zł proponuje dwulatki oprocentowane w wysokości 9,5 proc. w skali roku oraz zabezpieczenie w postaci zmiennego zbioru wierzytelności. Zapisy potrwają do 3 lutego.

W ostatnio opublikowanych prognozach na 2015 rok, Marka licząc na pozyskanie finansowana zewnętrznego i zrównoważony rozwój – zakłada osiągnięcie przychodów na poziomie 24,5 mln zł i 3,5 zysku netto.

W ubiegłym roku spółka wyemitowała 5 serii obligacji o łącznej wartości ok. 5 mln zł, jednak każda z emisji była prywatną.

Grupa Jaguar pozyskała 2,7 mln zł na rewitalizację nieruchomości

Opublikowano: 29 grudnia 2014 o 11:26

Gdyńska Grupa Jaguar inwestująca w nieruchomości przydzieliła 2 letnie obligacje serii C na kwotę 2,69 mln zł. Oferta obejmowała papiery do kwoty 4,8 mln zł.

Zapisy zostały złożone przez 23 inwestorów, każdy z  nich otrzyma 10-procentowy kupon płatny kwartalnie, aż do momentu wykupu, który przypada na 31 grudnia 2016 roku. Dodatkowo ustalono dwie daty wcześniejszej spłaty części wpłaconego przez nich kapitału – 31 grudnia 2015 roku wykupione zostanie 20% wyemitowanych obligacji, a 30 czerwca 2016 roku – kolejne 30%.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji na Catalyst. Dotychczas wyemitował dwie inne serie na łączną kwotę ok. 2 mln zł, które powinny być wykupione w lutym i marcu 2015 roku.

Grupa Jaguar realizuje swoją działalność biznesową w trzech liniach – inwestycji w nieruchomości gruntowe, sprzedaży całorocznych domów rekreacyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach nad kaszubskimi jeziorami oraz w linii projektów rewitalizacyjnych. To głównie tą ostatnią działalność mają wesprzeć środki z emisji.

Projekty rewitalizacyjne obejmują zakup i rewitalizację kamienic w prestiżowych lokalizacjach. Najważniejszym z nich jest obecnie projekt Gdynia-Kamienna Góra, który obejmie prawie 700 m2 powierzchni. Aktualnie w tej luksusowej dzielnicy za metr kwadratowy apartamentu trzeba zapłacić średnio 12 tys. zł.

Ghelamco ma 50 mln zł od prawie 500 inwestorów

Opublikowano: 22 grudnia 2014 o 19:58

Po trzykrotnym wydłużaniu terminów zapisów, Ghelamco Invest zebrał w publicznej emisji pożądane 50 mln zł. Potrzebna była nawet minimalna redukcja w wysokości 1,4%.

Pierwotnie oferta serii PPA miała zakończyć się 9 grudnia, ostatecznie dano inwestorom indywidualnym czas aż do zeszłego piątku. Z pewnością nie przekonywała ich najniższa w historii emitenta marża w wysokości 3,5% ponad WIBOR6M, co na chwilę obecną daje łącznie 5,5% (średnie oprocentowanie obligacji Ghelamco notowanych na Catalyst w bieżącym okresie odsetkowym to 7,26%).

Pozyskaną kwotę deweloper zawdzięcza 496 inwestorom, średni zapis wyniósł ok. 100 tys. zł. Była to pierwsza transza w ramach II Programu Emisji Publicznych, w którym spółka zamierza zebrać w sumie 250 mln zł.

Środki mają pomóc w realizacji projektów spółki. Obecnie w trakcie rozwoju są projekty biurowców w centrum Warszawy – Warsaw Spire, Sobieski Tower, Spinnaker Tower oraz Synergy Business Park we Wrocławiu.

PCZ pozyskał 10 mln zł, zapisy przekroczyły oferowaną pulę

Opublikowano: 22 grudnia 2014 o 09:46

Spółka medyczna PCZ S.A. dokonała przydziału 10 tys. niezabezpieczonych obligacji serii H, o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Oferta prywatna została przeprowadzona w dniach od 27 października do 17 grudnia. Inwestorzy którzy zapisali się ostatniego dnia, zostali zredukowani o średnio 23%. Obligacje finalnie objęło 41 osób fizycznych i 2 osoby prawne.

Oprocentowanie w pierwszym okresie wyniesie 9,4%. W kolejnych kwartałach wypłacana będzie stawka bazowa WIBOR3M powiększona o 5% marży – jednak jeśli WIBOR w danym okresie będzie niższy niż lub równy 4,4%, spółka wypłaci obligatariuszom łączne oprocentowanie równe także 9,4%. Wykup nastąpi 30 listopada 2017 roku.

Spółka już rozpoczęła starania o wprowadzenie obligacji na Catalyst, gdzie obecnie notowanych jest 6 serii na łączną kwotę 61,7 mln zł, a najbliższy wykup przypada za pół roku.

Grupa kapitałowa Polski Holding Medyczny PCZ działa na rynku już prawie 14 lat. Rok 2014 zamierza zakończyć z zyskiem netto w wysokości 11,7 mln zł (za rok 2013 wyniósł on 36,4 mln), oraz przychodami ze sprzedaży w wysokości 99,8 mln zł (przy 73,6 mln zł za rok poprzedni).

4fun Media zawiesza publiczną emisję obligacji

Opublikowano: 19 grudnia 2014 o 11:41

Właściciel stacji muzycznych 4fun Media zadecydował o zawieszeniu emisji obligacji. Wcześniej emitent wydłużył termin zapisów o 2 tygodnie, miały one potrwać do dnia dzisiejszego. Prawdopodobnie spółka nie osiągnęła minimalnego progu – 3 mln zł, przez co normalnie, emisja nie doszłaby do skutku.

Jednak oficjalną przyczyną zawieszenia jest jak podaje spółka – istotne odsunięcie w czasie możliwości zrealizowania celów emisji. Przypomnijmy, że zebrane środki miały być przeznaczone m.in. na działania marketingowe, zasilenie kapitału obrotowego a także na ewentualne przejęcie podmiotów dywersyfikujących obecne źródła przychodów spółki.

Inwestorzy którzy złożyli zapis i opłacili obligacje, mogą w ciągu 2 dni roboczych (od momentu publikacji aneksu do memorandum), zmienić decyzję i żądać zwrotu wpłaconych środków. Nowy harmonogram ma zostać opublikowany w późniejszym terminie.

Fundusz Hipoteczny Dom zebrał 3,5 mln z emisji publicznej

Opublikowano: 18 grudnia 2014 o 09:37

Obligacje serii B – lidera na rynku hipoteki odwróconej w Polsce, zostały przydzielone 54 inwestorom, na łączną wartość 3 556 000 zł. To pół miliona powyżej progu minimalnego, celowano jednak w 10 mln, więc fakt wydłużenia terminu zapisów o tydzień, był prawdopodobnie walką o dojście emisji do skutku.

Oferowane papiery będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 8,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie a wykup nastąpi po 3 latach. Zabezpieczeniem jest poręczenie majątkowe Funduszu Hipotecznego Dom S.A., w wysokości 150% wartości emisji.

Środki uzyskane z emisji będą przeznaczone m.in. na budowę nowego portfela umów renty odpłatnej i dożywocia, a w szczególności na wypłatę świadczeń dla seniorów, którzy podpisując umowę z Funduszem, przenoszą na niego własność swoich mieszkań.

W związku z ostatnimi zmianami w prawie dotyczącymi odwróconego kredytu hipotecznego, zarząd liczy na co raz większe zainteresowanie klientów jego usługami od początku 2015 roku.

- Obie regulacje gwałtownie przyspieszą rozwój rynku hipoteki odwróconej w Polsce dzięki zwiększeniu kluczowego dla Klientów poczucia bezpieczeństwa zawieranych umów. Wprowadzenie nadzoru nad podmiotami oferującymi usługę, stworzenie jasnych, jednolitych zasad i przejrzystości oferowaniu hipoteki odwróconej zlikwiduje jedną z podstawowych barier rozwoju rynku (…) Obecnie potencjalni klienci, oczekując na wejście w życie nowych przepisów, wstrzymują się z decyzją o zawieraniu umów. Jednak ze względu na brak oferty banków w najbliższych latach oraz wprowadzenie nadzoru KNF nad działalności funduszy hipotecznych, w tym Emitenta, oraz z uwagi na dominującą pozycję Emitenta na rynku (ponad 70% udział) możemy spodziewać się istotnego wzrostu popytu od nowego 2015 roku – podaje spółka w komunikacie.

Kerdos skończył emisję na 13,2 mln zł

Opublikowano: 15 grudnia 2014 o 21:15

Notowana na GPW spółka Kerdos Group (dawniej Hygienika) wyemitowała 13 224 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Środki chce przeznaczyć na refinansowanie wcześniejszych serii i kredytu obrotowego oraz na finansowanie dalszego rozwoju.

Obligatariusze którzy zdecydowali się na tę inwestycję, mogą liczyć na stały kupon w wysokości 8 % oraz kwartalną wypłatę odsetek. Całość wpłaconej wartości nominalnej dostaną natomiast po 36 miesiącach. Będą mieli też prawdopodobnie szanse obracać papierami na Catalyst.

Zabezpieczenie ma zostać ustanowione w wysokości do 180 % wartości emisji, na udziałach, które Kerdos posiada w spółce zależnej Dayli Polska.

Uchwała dot. emisji serii I przewidywała pozyskanie minimum 10 – jednak nie więcej niż 25 milionów zł. Sukces można więc uznać za połowiczny.

Od momentu przejęcia sieci drogerii Dayli, znacząco uległ zmianie profil działalności Kerdos Group. Ponad 60% przychodów całej grupy generuje aktualnie segment handlu detalicznego, a wskaźnik ten zapewne będzie rósł – dzięki powiększającej się liczbie nowych sklepów (obecnie 168 drogerii w całej Polsce – docelowo 224 w 2016 roku). Na początku grudnia, spółka podpisała przedwstępną umowę sprzedaży części produkcyjnej biznesu, finalnie spółka zależna Mr House zmieni właściciela.

Robyg wykupi przed terminem kolejne 35 mln zł

Opublikowano: 15 grudnia 2014 o 09:33

Na 14 i 15 stycznia 2015 roku został wyznaczony termin wcześniejszego wykupu dwóch serii obligacji deweloperskiej spółki Robyg. To rok wcześniej niż pierwotnie ustalono w warunkach emisji.

Obligacje serii G i H zostały wyemitowane w styczniu 2013 roku, obie są notowane na Catalyst. Oprocentowane są wg stopy WIBOR6M + marża w wysokości 4,10% dla serii G i 4,90% dla serii H.

Dzień ustalenia praw do odsetek został wyznaczono na odpowiednio – 7 i 5 stycznia 2015 r. Obligatariuszom nie przysługują żadne dodatkowe świadczenia, gdyż zgodnie z warunkami emisji, minął już II i III termin płatności odsetek (gdyby wtedy emitent zdecydował się na wcześniejszy wykup, musiałby zapłacić 0,5% premii od każdej obligacji).

Decyzja o wcześniejszej spłacie jest  związana z zamiarem zwolnienia zabezpieczenia – nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku – Morenie. Spółka zamierza realizować tam dalsze etapy projektu deweloperskiego Słoneczna Morena.

22 grudnia spółka wykupi (również przed terminem) część obligacji serii E i całość serii F – o łącznej wartości 20 mln zł. Uwzględniając więc grudniowe i styczniowe wykupy, w obrocie na Catalyst pozostanie 5 serii o wartości 170 mln zł.  Należy się też spodziewać dopuszczenia do obrotu obligacji z ostatniej emisji emitenta na 60 mln zł.

Kruk ma 35 mln z emisji prywatnej

Opublikowano: 12 grudnia 2014 o 09:19

Zarząd spółki windykacyjnej Kruk dokonał wczoraj przydziału 35 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. złotych każda. Emisję zamknięto na kwotę 35 mln – czyli zgodną z założeniami z uchwały z połowy listopada.

Obligacje serii U3 zostaną wykupione dopiero za 6 lat, inwestorzy mogą liczyć na kwartalną wypłatę odsetek w wysokości stopy bazowej WIBOR3m powiększonej o 3,35 % marży. Jeżeli wskaźnik zadłużenia spółki wzrośnie powyżej 2,2, inwestorzy otrzymają 0,5 % więcej, a w przypadku późniejszego poprawienia tego wskaźnika do wartości poniżej lub równej 2,2 – marża zostanie obniżona o 0,5 %.

Na dzień 30 września wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych wyniósł 1,2, jednak jak komunikuje spółka, będzie on wzrastał, m.in. za sprawą emisji publicznej która ruszy pewnie w przyszłym roku.

Aktualnie na Catalyst obecnych jest 11 serii emitenta, każda powyżej nominału, a  marże wynoszą od ok. 4 do 5 proc.