Newsy rynkowe

Zapisy na Ghelamco i Fundusz Hipoteczny Dom przedłużone do 15 grudnia

Opublikowano: 10 grudnia 2014 o 09:21

Po raz kolejny zarządzający dają inwestorom więcej czasu do zapisu na obligacje oferowane w trybie oferty publicznej. Zdecydował się na to zarówno Fundusz Hipoteczny Dom jak i Ghelamco Invest, wydłużając terminy zapisów o tydzień – do 15 grudnia (pierwotnie były ustalone odpowiednio na 8 i 9 grudnia).

Przyczyną takich decyzji jest prawdopodobnie niesatysfakcjonujący poziom zebranych kwot. Inwestorzy mają obecnie na rynku kilka emisji do wyboru, dodatkowo okres przedświąteczny może nieco zmniejszyć ich zainteresowanie zakupem obligacji.

Obligacje dewelopera Ghelamco Invest będą oprocentowane w oparciu o stawkę bazową WIBOR6M + 3,5 % marży, zostaną wykupione 16 czerwca 2019 roku. Przy okazji zmiany terminów ustalono także wyższą prowizję dla oferującego,  która w przypadku zebrania 50 mln zł, wyniesie 1,37 mln zł. Emisja tak, czy inaczej dojdzie do skutku, gdyż nie ustalono progu minimalnego.

Z kolei Fundusz Hipoteczny Dom musi uzbierać przynajmniej 3 miliony zł, by emisja zakończyła się powodzeniem. Maksymalnie do pozyskania jest 10 mln. Oprocentowanie będzie wynosiło 8,5 % w skali roku. Wykup nastąpi po 3 latach.

W zeszłym tygodniu decyzję o wydłużeniu zapisów podjęła także spółka 4fun Media, potrwają one jeszcze do 19 grudnia.

4fun Media przedłuża zapisy o 2 tygodnie

Opublikowano: 5 grudnia 2014 o 16:02

Spółka działająca na rynku telewizyjnym postanowiła wydłużyć termin zapisów trwających już od 17 listopada – aż do 19 grudnia.

Pierwotny termin zakończenia emisji ustalony był na 5go grudnia, więc decyzja zarządu świadczyć może o małym zainteresowaniu inwestorów obligacjami spółki. Kwota 6 milionów jaką planuje pozyskać nie wydaje się (jak na emisje publiczną) nieosiągalna – został natomiast ustanowiony minimalny dojścia emisji do skutku – w wysokości 3 mln zł, a także minimalna kwota inwestycji – 50 tys. zł.

Emitent oferuje 3-letnie papiery oprocentowane 8% w skali roku, oraz wprowadzenie ich na ASO Catalyst. Zabezpieczeniem jest zastaw na udziałach w spółce zależnej Program Sp. z o.o.

Na dzień 30 września 4fun Media posiadała 35,5 mln kapitałów własnych przy zobowiązaniach w wysokości 7,5 mln zł. Przychody za 3 ostatnie kwartały wyniosły 17 mln zł, a zysk netto 2,1 mln. Są to gorsze wyniki niż w tym samym okresie rok temu, gdzie przychody wyniosły 23 mln, a zysk 4,4 mln. Spółka tłumaczy je zauważalnym co roku spadkiem oglądalności w okresie letnim.

Pocztowy wykupił papiery o wartości 60 mln zł

Opublikowano: 2 grudnia 2014 o 10:26

Bank Pocztowy wykupił dwie serie (D4 i D5) obligacji zerokuponowych o wartości 50 i 10 mln zł, które wyemitował na początku czerwca 2014 roku.

Obie emisje były przeprowadzone w ramach programu emisji krótkoterminowych obligacji. Ich cena emisyjna wynosiła 98 353 zł, wykup natomiast nastąpił po cenie nominalnej – 100 tys. zł.

Papiery nie były notowane na Catalyst. Znajdują się tam jednak trzy inne serie emitenta o łącznej wartości ponad 245 mln zł. Oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBOR6M i marże w wysokości 1,4-3,75%.

Bank Pocztowy realizuje obecnie cele które postawił sobie na lata 2014-2017. Jest to m.in. wzrost rentowność kapitału własnego – powyżej 15%, wzrost liczby prowadzonych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych do 1,5 mln, oraz zwiększenie efektywność działań. Dzięki przyjętej strategii, planuje w 2017 roku stać się liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej.

GC Investment w upadłości układowej

Opublikowano: 2 grudnia 2014 o 09:10

Sąd Rejonowy w Katowicach wydał dziś postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki z możliwością zawarcia układu, czyli w takim trybie o jaki wnioskował zarząd GC Investment.

Wierzyciele mają miesiąc na zgłoszenie swoich wierzytelności – od momentu kiedy ogłoszenie pojawi się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wnioski do sądu o ogłoszenie upadłości były złożone zarówno przez spółkę jak i wierzycieli – PKO BP oraz GEOCAD PUH.

Ogłaszając upadłość sąd wyznaczył na sędziego komisarza – SSR Joannę Knast, oraz nadzorcę sądowego – którym pozostał p. Michał Salej, sprawujący już od czerwca tymczasowy nadzór nad spółką. Postanowił także utrzymać zarząd własny spółki.

Dzięki takim postanowieniom sądu,  GC Investment planuje wznowić działania prowadzące do restrukturyzacji spółki, które pozwolą na odzyskanie pozycji na rynku nieruchomości.

Spółka na dzień 30 września z tytułu emisji papierów dłużnych posiadała zobowiązania w wysokości ok. 127 mln zł (większość z terminem spłaty krótszym niż 12 m-cy), przy 97-milionowym kapitale własnym. Przychody ze sprzedaży grupy w trzecim kwartale wyniosły 15,3 mln, a strata netto 4,2 mln zł.

ZM Henryk Kania mają środki na refinansowanie i rozwój organiczny spółki

Opublikowano: 28 listopada 2014 o 14:51

W ciągu dwóch dni, Zakładom Mięsnym Henryk Kania  udało się pozyskać  z emisji 45 mln zł. Obligacje przydzielono praktycznie wszystkim zainteresowanym podmiotom, których zapisy musiały być jednak  zredukowane o średnio 31,7%.

Tak jak zapowiedział wcześniej emitent, środki zostaną wykorzystane na spłatę grudniowej serii (ok 18 mln zł) oraz na zwiększenie kapitału obrotowego.

- Zakłady Mięsne Henryk Kania są na etapie intensywnego wzrostu – na przestrzeni ostatnich dwóch lat nasza spółka odnotowała ponad dwukrotny wzrost przychodów. Jest to także rezultat efektywnego wykorzystywania kapitału pozyskanego z poprzednich emisji obligacji. Naszym celem jest stałe poszerzanie skali działalności – w nadchodzącym roku zamierzamy między innymi zwiększyć sprzedaż produktów pod marką własną, rozszerzyć linię asortymentową wyrobów plastrowanych, wdrożyć program umaszynowienia procesów przetwórczych, a także podjąć inne działania mające na celu optymalizację i automatyzację produkcji – powiedział Grzegorz Minczanowski, prezes zarządu ZM Henryk Kania.

ZM Henryk Kania oferują szeroki wachlarz produktów mięsnych, ich historia sięga 1990 roku. Od marca 2012 roku, spółka notowana jest na rynku głównym GPW.

Mikrokasa przydzieliła obligacje z 57-proc. redukcją

Opublikowano: 28 listopada 2014 o 14:13

Podczas trwających przez trzy tygodnie zapisów, Mikrokasa zebrała od inwestorów aż 4,6 mln zł. Zainteresowanie obligacjami spółki okazało się ponad dwukrotnie wyższe niż wielkość emisji. Ostatecznie 133 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej przydzielono łącznie 2 tys. obligacji o wartości 2 mln zł.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zintensyfikowanie akcji pożyczkowej.

Taki wynik dobrze prognozuje dalszym emisjom, które planuje spółka w 2015 roku w ramach programu.

– Zainteresowanie ofertą obligacji serii L1 MIKROKASA przerosło nasze oczekiwania. Mamy przekonanie, że to zasługa konserwatywnego i skutecznego modelu biznesowego naszej spółki. Nie bez znaczenia jest transparentność i rzetelne informowanie inwestorów o naszych działaniach. Cieszy nas, że z mało znanej na rynku kapitałowym spółki stajemy się wiarygodnym partnerem dla inwestorów.  Zyskujemy zaufanie, które będzie procentować w chwili upublicznienia spółki i pozwoli nam na uzyskanie atrakcyjnej wyceny – mówi Janusz Bigus, wiceprezes Mikrokasa SA.

Obligacje wkrótce mają trafić na Catalyst, są oprocentowane na poziomie 9,2% w skali roku.

Ghelamco Invest wystartowało z kolejną emisją publiczną – po raz pierwszy wychodzi z ofertą do inwestorów indywidualnych

Opublikowano: 26 listopada 2014 o 10:18

Dziś ruszyły zapisy na 4,5-letnie obligacje jednego z największych polskich deweloperów Ghelamco Invest. Jest to pierwsza transza w ramach II Programu Publicznych Emisji, w którym docelowo, w ciągu roku spółka zamierza pozyskać 250 mln zł.

- Ze względu na dynamiczny rozwój Grupy Ghelamco w Polsce i kolejne planowane inwestycje, zależy nam na uzyskaniu dostępu do szerszego finansowania (…) Dzięki 250 mln zł z emisji skierowanych do inwestorów indywidualnych będziemy mogli rozwijać portfel inwestycyjny Grupy Ghelamco na terenie Polski – mówi Jarosław Jukiel, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Ghelamco Invest.

Oferta obligacji serii PPA obejmie 500 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Odsetki będą wypłacane półrocznie, oprocentowanie to stopa Wibor6M powiększona o marże w wysokości 3,5% – co na chwilę obecną 5,55% w skali roku. Papiery są zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółkę Granbero Holdings Ltd, która konsoliduje wszystkie spółki projektowe Ghelamco Invest w Polsce.

Zapisy potrwają do 9 grudnia, spółka planuje, aby jeszcze w tym roku papiery trafiły do obrotu na Catalyst – gdzie obecnie notowanych  jest 13 serii emitenta o łącznej wartości prawie 0,5 mld zł (większość w portfelu instytucji) plus 1 seria o wartości 6,32 mln euro.

Pozyskane z emisji środki zostaną wykorzystane na realizacje projektów spółki .

– W naszych budynkach dostarczyliśmy 500 000 m2 powierzchni, a wartość projektów sprzedanych w Polsce osiągnęła przeszło 5 miliardów złotych. Nasze projekty cieszą się zaufaniem największych polskich i międzynarodowych firm, które od lat wybierają nasze budynki na swoje siedziby. Projekty takie jak Senator czy T-Mobile Office Park na stałe wpisały się już w biznesowy krajobraz stolicy, a powstający właśnie na warszawskiej Woli kompleks Warsaw Spire to unikalna, pierwsza w Polsce inwestycja harmonijnie łącząca funkcje publiczne i biznesowe. Nasza strategia opiera się na przygotowywaniu projektów, które nie tylko dostarczają nowoczesne przestrzenie biurowe, ale stają się również elementem tkanki miejskiej, rewitalizując lub tworząc przestrzenie publiczne – mówi Jarosław Zagórski, Dyrektor Handlowy i Rozwoju Ghelamco Poland.

Obligacje Kerdos Group (dawniej Hygienika) już w obrocie

Opublikowano: 25 listopada 2014 o 12:48

Od dziś w ASO na Catalyst notowane są 3 nowe serie emitenta (F, G, H), których łączna wartość wynosi 7,95 mln zł. Oprocentowanie każdej z nich to 8% w skali roku, wartość nominalna to 100 zł a termin wykupu to odpowiednio marzec, kwiecień i maj 2016 roku.

Obligacje są zabezpieczone zastawami rejestrowymi na prawach do znaku towarowego poszczególnych marek.

Niedawno sąd zarejestrował nową nazwę i siedzibę dla producenta środków higieny osobistej, z Hygieniki – powstała Kerdos Group,  z Lublińca przeniesiono siedzibę do Warszawy.

Poinformowano także, że planowana jest sprzedaż części działalności w obszarze produkcji  i dystrybucji – w szczególności pieluch.  Zostanie ona najpierw przeniesiona do spółki zależnej Mr. House Europe. O ile transakcja dojdzie do skutku – nowego właściciela poznamy do 15 grudnia.

- To kolejne ważne zmiany, potwierdzające i podkreślające nowy rozdział w historii spółki. Wkrótce powinniśmy sfinalizować sprzedaż zakładu produkcyjnego w Lublińcu, a jednocześnie intensyfikujemy rozwój sieci drogerii Dayli oraz sieci Drogerii w Luksemburgu – mówi Kamil Kliniewski, Prezes Zarządu Kerdos Group.

To właśnie na otwarcie nowych sklepów Dayli przeznaczone mają być środki z nowej emisji obligacji, o której informował Kamil Kliniewski na konferencji prasowej. W nadchodzącym roku spółka planuje otworzyć 50 nowych sklepów sieci Dayli i 20 franczyzowych. Aby zrealizować ten cel, potrzebne są nakłady w wysokości ok. 25 mln zł. Dayli korzysta już z 5-milionowego długu pozyskanego w drodze wrześniowej emisji obligacji.

3 kwartał zakończył się dla Kerdos Group z wynikiem 1,9 mln zysku netto i 54,7 mln przychodów.

Zakłady Mięsne Henryk Kania wyemitują obligacje pod wykup grudniowej serii

Opublikowano: 24 listopada 2014 o 10:57

Rusza emisja ZM Henryk Kania której głównym celem jest pozyskanie środków na wykup obligacji serii C zapadających 4 grudnia. Aby go osiągnąć, spółka musi pozyskać przynajmniej 20 mln zł. Całkowita wartość serii C wraz z odsetkami to 18,17 mln zł (17,7 mln wartość emisji + 0,39 mln odsetki brutto). Emitent celuje jednak w 45 mln, tak by móc zwiększyć jeszcze swój kapitał obrotowy.

Emisja nowej serii (D) będzie skierowana do inwestorów w drodze oferty prywatnej. Wykup nastąpi 26 listopada 2017 roku. Wartość nominalna obligacji wynosi 1 tys. zł. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, stawka to WIBOR3M + marża 4,75%. Biorąc pod uwagę aktualnie niskie stopy procentowe to na chwilę obecną daje ok. 6,75% w skali roku (zapadająca seria C – w ostatnim okresie odsetkowym oprocentowana jest 2 p.p. wyżej).

Papiery nie będą zabezpieczone, mają być wprowadzone do obrotu w ASO Catalyst.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 września to 278 mln zł. Wypracowany zysk netto w wysokości 19,9 mln zł, jest wynikiem dwukrotnie lepszym niż rok temu.

OT Logistics pozyskał 100 mln z emisji obligacji

Opublikowano: 21 listopada 2014 o 10:48

Powodzeniem zakończyła się emisja 4-letnich niezabezpieczonych obligacji OT Logistics, dzięki której spółka pozyskała 100 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na wykup zapadających 28 listopada obligacji serii A (60 mln zł) oraz na finansowanie dalszego rozwoju. Dzięki spłacie listopadowej serii, zwolnione zostanie jej zabezpieczenie m.in. w postaci Portu Miejskiego we Wrocławiu, który wg operatów szacunkowych jest wart 69,5 mln zł i w przyszłości ma być przeznaczony do sprzedaży.

Obligacje nowej serii zostały przydzielone zarówno klientom indywidualnym jak i instytucjom, i mają trafić na Catalyst. Inwestorzy będą otrzymywać odsetki półrocznie – stawka to WIBOR 6M + marża 3,9%.

Dotychczas spółka wyemitowała poza wspominanymi jeszcze dwie serie, o wartości 30 mln zł i 5 mln EUR. Obie są notowane na Catalyst i mają zostać wykupione w lutym 2017 roku. Nie są zabezpieczone, co jednak – biorąc pod uwagę wartość pozyskanych środków, świadczyć może o dużym zaufaniu inwestorów wobec emitenta.

Obecnie OT Logistics posiada dominującą pozycję w transporcie śródlądowym w Polsce (80% udziału w polskim rynku) i środkowo-zachodnich Niemiec (50% udziału). Świadczy też usługi spedycji kolejowej i logistyki portowej. Jest właścicielem m.in. Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia, Portu Handlowego Świnoujście, Portu Miejskiego we Wrocławiu oraz Portu w Kołobrzegu, dzięki czemu posiada wysoką przewagę nad konkurencją.