Newsy rynkowe

Ghelamco Invest pozyskało 6,3 mln euro

Opublikowano: 13 października 2014 o 07:52

Wehikuł finansowy grupy deweloperskiej Ghelamco – Ghelamco Invest – przydzieliło 6.320 obligacji na okaziciela serii EA z łącznie 20 tys. oferowanych papierów o wartości nominalnej i emisyjnej 1 tys. euro każdy. Papiery objęło w subskrypcji prywatnej 29 podmiotów.

W ubiegłym tygodniu papiery dłużne serii PD Ghelamco Invest o łącznej wartości nominalnej 37,78 mln zł zadebiutowały na Catalyst. Do notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst weszło 3.778 obligacji o wartości nominalnej 10 tys. zł każda.

Pod koniec sierpnia spółka wyemitowała 3778 obligacji serii PD o łącznej wartości nominalnej 37,78 mln zł. Apetyty były większe, gdyż maksymalna pula obligacji oferowanych w emisji publicznej sięgała 10 tys. papierów o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł. Papiery kierowane były do inwestorów składających minimalny zapis na poziomie 0,5 mln zł. Nie podano szczegółowych parametrów oferty.

Deweloper realizuje gigantyczną budowę stołecznego wieżowca Warsaw Spire. Ponadto wchodzi również w segment komercyjny i m.in. z Polskimi Kolejami Państwowymi (PKP) ma zagospodarować teren warszawskiego Dworca Gdańskiego o szacowanej wartości inwestycji sięgającej nawet 1,5 mld zł.

e-Kancelaria planuje refinansowanie zapadających papierów

Opublikowano: 10 października 2014 o 08:57

Grupa Prawno-Finansowa e-Kancelaria zakłada kontynuację refinansowania zapadających w najbliższym czasie obligacji. Jak wskazuje DM Banku BPS w końcu października zapadają obligacje serii M spółki (EKA1014) o łącznej wartości nominalnej ok. 5 mln zł wraz z ok. 0,2 mln zł odsetek.

Spółka zamierza zastąpić zapadające papiery dłużne nowymi rocznymi obligacjami serii S1 o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł. Oprocentowanie obligacji ma być stałe, a odsetki wypłacane kwartalnie.

Warto przypomnieć, że wcześniej wierzytelnościowa spółka dokonała przydziału 1 tys. obligacji serii S o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł. Nie podano szczegółowych parametrów emisji. Wiadomo jednak, że 705 obligacji zostało przydzielonych w ramach rolowania, tj. poprzez odkup (na podstawie umowy cywilno-prawnej zgodnie z warunkami emisji) takiej samej ilości obligacji serii R (EKA1215) i zapis obligatariuszy na obligacje serii S z zaliczeniem wierzytelności z tytułu rolowanych obligacji serii R na poczet obligacji serii S. Odkup obligacji serii R nastąpił po jednostkowej cenie nominalnej 1 tys. zł powiększonej o odsetki naliczone zgodnie z warunkami emisji.

Transakcja ma na celu poprawę struktury zadłużenia emitenta. Łączna wartość nominalna obligacji serii R wynosiła 4,5 mln zł. Ich oprocentowanie wynosi WIBOR 3-mies. powiększony o marżę 6,3%.

Ivopol z grupy Pagedu blisko rynku Catalyst

Opublikowano: 9 października 2014 o 07:55

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę, na mocy której 2360 obligacji serii A spółki Ivopol z siedzibą w Świlczy, o łącznej wartości nominalnej 2,36 mln zł, zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Na początku września GPW przydzieliła spółce Ivopol dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (Catalyst – Rynek obligacji GPW). Firma przeprowadziła ofertę papierów dłużnych w połowie bieżącego roku, ale póki co nie są znane publicznie jej szczegółowe parametry. Wcześniej zapowiadany był debiut na rynku Catalyst.

Ivopol, wchodzący w skład giełdowego holdingu Paged, zajmuje się wynajmem samochodów zastępczych pod marką Rent a Car Direct dla poszkodowanych po wypadkach i kolizjach komunikacyjnych, na podstawie przepisów które narzucają na ubezpieczyciela obowiązek zapewnienia samochodu z tytułu OC. Ivopol posiada osiem placówek regionalnych.

Działalność Grupy Paged skupia się na trzech segmentach biznesowych związanych z przemysłem drzewnym (sklejkowy, meblowy, handlowy), segmencie zarządzania wierzytelnościami (reprezentowanym przez Grupę DTP), segmencie związanym z zagospodarowaniem nieruchomości oraz na pozostałej działalności, w tym inwestycyjnej. W ostatnim czasie Paged uplasował obligacje na 70 mln zł.

Najnowsza seria Ghelamco weszła do obrotu

Opublikowano: 9 października 2014 o 07:54

Papiery dłużne serii PD wehikułu finansowego Ghelamco Invest należącego do deweloperskiej grupy Ghelamco o łącznej wartości nominalnej 37,78 mln zł zadebiutowały na Catalyst. Do notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst weszło 3.778 obligacji o wartości nominalnej 10 tys. zł każda.

Pod koniec sierpnia spółka wyemitowała 3778 obligacji serii PD o łącznej wartości nominalnej 37,78 mln zł. Apetyty były większe, gdyż maksymalna pula obligacji oferowanych w emisji publicznej sięgała 10 tys. papierów o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł. Papiery kierowane były do inwestorów składających minimalny zapis na poziomie 0,5 mln zł. Nie podano szczegółowych parametrów oferty.

Z trzech wcześniejszych ofert obligacji grupa pozyskała łącznie ponad 90 mln zł. Z kolei w kwietniu wehikuł uplasował przy niewielkiej redukcji papiery serii H za ponad 27 mln zł. Jednocześnie ostatnio Ghelamco sfinalizowało sprzedaż biurowców T-Mobile Office Park, Łopuszańska Business Park oraz Katowice Business Point oddziałowi wiodącej międzynarodowej firmy private equity – Starwood Capital Group.

Deweloper ma duże potrzeby kapitałowe. Realizuje gigantyczną budowę stołecznego wieżowca Warsaw Spire. Ponadto wchodzi również w segment komercyjny i szykuje trzy projekty – Plac Vogla zaplanowany na warszawskim Wilanowie, Prochownia Łomianki oraz Pasaż Tukanów w Piasecznie. W ostatnim czasie Polskie Koleje Państwowe (PKP) wybrały Ghelamco jako inwestora do zagospodarowania terenu warszawskiego Dworca Gdańskiego o szacowanej wartości inwestycji sięgającej nawet 1,5 mld zł.

EZO z obligacjami zamiennymi na 8 mln zł

Opublikowano: 9 października 2014 o 07:53

Firma specjalizująca się w recyclingu – EZO – przydzieliła 80 obligacji serii EZO061017OZ01 zamiennych na akcje o łącznej wartości nominalnej 8 mln zł.

Jak podano, przedmiotem emisji było 80 obligacji o numerach 1-80, o wartości nominalnej 100 tys. zł każda. Są to obligacje imienne, niezabezpieczone i nie mające formy dokumentu.

Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień wykupu został ustalony na 6 października 2017 r. Jednocześnie jednak każda obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5 tys. akcji serii F spółki. Okres zamiany trwa od dnia emisji do 6 lipca 2017 roku.

Trzecia seria detalicznych papierów Echo od piątku na rynku

Opublikowano: 9 października 2014 o 07:52

Firma deweloperska Echo Investment wprowadzi na Catalyst 750 tys. obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł w najbliższy piątek 10 października.

W połowie września zapisy na trzecią transzę obligacji dla inwestorów indywidualnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Seria C wyprzedała się w ciągu tygodnia. W efekcie spółka skróciła okres przyjmowania zapisów do 11 września, choć pierwotnie zapisy planowano do 25 września. Oprocentowanie 750 tys. trzyipółletnich obligacji serii C jest oparte o stawkę WIBOR 6-mies. powiększoną o marżę 3,15%.

W czerwcu i lipcu spółka Echo Investment wyemitowała serie A i B, które rozeszły się równie szybko. W ciągu kilku dni sprzedane zostały papiery o łącznej wartości 75 mln zł (seria A ma wartość 50 mln zł, z kolei seria B 25 mln zł). Obie są już na Catalyst.

Coccodrillo spłaciło obligacje serii A

Opublikowano: 8 października 2014 o 07:49

Spółka CDRL, właściciel marki Coccodrillo, spłaciła obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 9,583 mln zł. Dzięki tym środkom spółka m.in. znacznie rozbudowała sieć sprzedaży. CDRL planuje jeszcze w październiku zadebiutować na rynku głównym warszawskiej giełdy.

W 2011 r. spółka wyemitowała obligacje serii A, które do września tego roku były notowane na rynku Catalyst. Spółka wykupiła papiery dłużne wykorzystując środki własne.

- Dzięki emisji obligacji pozyskaliśmy środki, które pozwoliły nam m.in. znacząco zdynamizować rozwój spółki. Staliśmy się też spółką notowaną na Catalyst, co było cennym doświadczeniem w kontekście planowanego przez nas wejścia na rynek główny GPW – powiedział prezes Marek Dworczak.

- CDRL generuje pozytywne wyniki finansowe i gotówkę. Dlatego byliśmy gotowi spłacić obligacje ze środków własnych jeszcze przed terminem. Wiązałoby się to jednak z dodatkowymi kosztami w postaci premii dla obligatariuszy – dodał wiceprezes Tomasz Przybyła.

Spółka zdobyła wiodącą pozycję na rynku polskim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, a także działa w krajach poza Unią Europejską. Sklepy Coccodrillo znajdują się na czterech kontynentach, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Chinach czy Brazylii.

W okresie kilku ostatnich lat sieć sklepów w ostatnim czasie regularnie rosła. Na koniec 2013 r. spółka miała 342 sklepów wobec 294 rok wcześniej oraz 234 w 2011 r. Od 2010 r. działa również sklep internetowy.

W I połowie 2014 r. Grupa CDRL zanotowała 71,7 mln zł przychodów oraz 6,1 mln zł zysku netto, wobec 65,4 mln zł przychodów i 0,8 mln zł straty w analogicznym okresie 2013 r.

W prospekcie spółka przedstawiła prognozę wyników na cały 2014 r. Zgodnie z nią skonsolidowany zysk netto wyniesie 10,868 mln zł i będzie wyższy o 258,2% od osiągniętego w poprzednim roku. Wynik EBITDA ma wzrosnąć o 81,3% do 18,448 mln zł a przychody o 7,2% rok do roku do 159,386 mln zł.

Polbrand pozyskał ok. 2,2 mln zł z kolejnej emisji

Opublikowano: 7 października 2014 o 07:40

Notowana na Catalyst firma zajmująca się obrotem węglem – Polbrand – przydzieliła 2,19 tys. obligacji serii L o wartości nominalnej 2,19 mln zł. Spółka uplasowała jedynie połowę oferty opiewającej na łącznie 4,5 tys. papierów dłużnych objętych subskrypcją.

Cena emisyjna obligacji wynosi 1 tys. zł każda. Papiery objęło 32 inwestorów. Więcej szczegółów oferty nie podano. Na Catalyst notowane są obecnie dwie serie obligacji spółki. Obie mają termin zapadalności w 2016 roku i oprocentowanie stałe odpowiednio 9% i 11%.

W połowie bieżącego roku spółka zaprezentowała swoje prognozy finansowe na najbliższe lata. W 2014 spodziewa się wypracować przychody ze sprzedaży na poziomie 190,5 mln zł, EBITDA 10,86 mln zł i wynik netto 6,4 mln zł. Z kolei w 2015 przychody mają wzrosnąć do 201,8 mln zł, EBITDA ma wynieść 10,8 mln zł, a wynik netto 6,66 mln zł. Na rok 2016 spółka przewiduje przychody na poziomie 205,8 mln zł, EBITDA 10,98 mln zł i wynik netto 8,45 mln zł.

Unidevelopment przekazał raport, giełda wznowiła obrót jego papierami

Opublikowano: 7 października 2014 o 07:39

Giełda wznowiła obrót obligacjami spółki deweloperskiej Unidevelopment. Wcześniej powodem czasowego zawieszenia było nieprzekazanie przez firmę raportu okresowego za pierwszą połowę roku 2014 w wyznaczonym terminie.

Spółka tłumaczy opóźnienie w opublikowaniu raportu problemami organizacyjno-technicznymi i zapowiedziała, że zostały podjęte stosowne działania celem wyeliminowania w przyszłości podobnych zdarzeń. Deweloper z grupy giełdowego Unibepu miał 13,55 mln zł przychodów w I połowie 2014 roku (19 mln zł rok wcześniej) i zysk netto na poziomie 1,12 mln zł (2,54 mln zł w I poł. 2013).

Unidevelopment wprowadził w połowie września na Catalyst papiery o wartości 20 mln zł. Są to zabezpieczone obligacje z 36 miesięcznym terminem zapadalności. Cena emisyjna jednego papieru wynosiła 1 tys. zł. Oprocentowanie wynosi WIBOR 6-mies. powiększony o marżę 5% w skali roku. Unidevelopment nie określił celu emisji obligacji, ale charakter działalność wskazuje, że środki zostały wykorzystane na finansowanie realizacji mieszkaniowych inwestycji deweloperskich.

PGNiG ma program obligacji do 1 mld zł na inwestycje

Opublikowano: 6 października 2014 o 07:56

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ma umowę programu emisji obligacji długoterminowych o wartości do 1 mld zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Umowa będzie obowiązywać do 2024 roku.

Finansowanie zostanie przeznaczone na wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie: utrzymania zdolności wydobywczych, dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, budowy sektora energetycznego, rozpoczętych projektów związanych z budową infrastruktury magazynowej.

Ostateczny termin wykupu obligacji to 30 września 2024 r. BGK jako jeden z dwóch filarów programu „Inwestycje polskie” dostarcza przedsiębiorstwom finansowanie dłużne na warunkach rynkowych. Dotychczasowe zaangażowanie banku w formie kredytów inwestycyjnych, emisji obligacji i gwarancji przekroczyło już 16 mld zł.