Oferty niepubliczne obligacji

Sortuj oferty

Rodzaj emisji

Oprocentowanie

Minimalny Zapis

Emitent

EGBFinanse

Oferta niepubliczna

EGB Finanse Sp. z o.o.

Spółka dostarcza małym i średnim firmom finansowania bieżącego, poprzez pomoc w ściąganiu należności od wierzycieli. Dzięki Elektronicznemu Systemowi Windykacji, klienci mają dostęp do monitoringu należności, windykacji oraz wykupu należności przed terminem wymagalności (należności drobne oraz wysokocenne).
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
27 marca 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A, B stałe, 12% jednorazowa 6 miesięcy 28 września 2012 2 100 000 zł 30 000 zł 30 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: EGB Finanse Sp. z o.o.
 • Seria: A, B
 • Oprocentowanie: stałe, 12%
 • Wypłata odsetek: jednorazowo
 • Okres do wykupu: 6 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 28 września 2012
 • Wartość emisji: 2.100.000 zł:
  • seria A: 1.500.000 zł
  • seria B: 600.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Pozyskanie przez Emitenta finansowania na aktywność w obszarze podstawowej działalności Emitenta.
 • Wartość nominalna obligacji: 30.000 zł
 • Minimalny zapis: 30.000 zł
 • Termin zapisów: 27 marca 2012 roku
 • Termin wpłat: 28 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka dostarcza małym i średnim firmom finansowania bieżącego, poprzez pomoc w ściąganiu należności od wierzycieli. Dzięki Elektronicznemu Systemowi Windykacji, klienci mają dostęp do monitoringu należności, windykacji oraz wykupu należności przed terminem wymagalności (należności drobne oraz wysokocenne).
2CPartners

Oferta niepubliczna

2C Partners Sp. z o.o.

Podstawowa działalność spółki polega na restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych. Dotyczy ona aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno-budowlanych.

Emisja zakończona Zapisy do:
28 marca 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR3M + marża kwartalnie 30 miesięcy 30 września 2014 2 000 000 zł 100 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: 2C Partners Sp. z o.o.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + marża:
  • 8,5% – w okresie od daty przydziału Obligacji do zakończenia okresu odsetkowego, w którym zostało ustanowione zabezpieczenie
  • 7,0% – w okresach odsetkowych po ustanowieniu zabezpieczenia
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 30 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 30 września 2014
 • Wartość emisji: 2.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomościach o wartości co najmniej 2,4 mln zł.
 • Cel emisji: sfinansowanie nabycia nieruchomości położonej na ulicy Śmiałej 77 w Warszawie lub innej nieruchomości o podobnym do niej charakterze i wartości, na której Emitent mógłby zrealizowad proces jej restrukturyzacji.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 28 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka zajmuje się restrukturyzacją nieruchomości mieszkalnych, w szczególności kamienic. Restrukturyzacja dotyczy aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno-budowlanych. Aktualnie wraz ze spółką powiązaną kapitałowo prowadzą inwestycje na terenie Warszawy, Sopotu i Gliwic.
Odlewnia Żeliwa

Oferta niepubliczna

Odlewnia Żeliwa S.A.

Odlewnia Żeliwa S.A. w Zawierciu produkuje łączniki z żeliwa ciągliwego oraz odlewy maszynowe wykonywane na indywidualne zamówienia klientów z różnego rodzaju żeliw

Emisja zakończona Zapisy do:
2 marca 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C zmienne, WIBOR3M + 7% kwartalnie 36 miesięcy 5 lutego 2015 30 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Odlewnia Żeliwa S.A.
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M + 7%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 5 lutego 2015
 • Wartość emisji: 30.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomościach
 • Cele emisji: Spłata zobowiązań, pozyskanie środków na kapitał obrotowy
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 02 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Odlewnia Żeliwa S.A. w Zawierciu produkuje łączniki z żeliwa ciągliwego oraz odlewy maszynowe wykonywane na indywidualne zamówienia klientów z różnego rodzaju żeliw
Marka

Oferta niepubliczna

Marka S.A.

Marka S.A. jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową, specjalizującą się w dostarczaniu szybkich pożyczek gotówkowych. Firma rozpoczęła działalność w 2006 roku i od tego momentu nieprzerwanie świadczy profesjonalne usługi w zakresie udzielania wsparcia finansowego.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
13 lutego 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 8% półrocznie 24 miesiące 17 lutego 2014 15 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Marka S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 8%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 17 lutego 2014
 • Wartość emisji: 15.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone.
 • Cele emisji:
  • zwiększenie portfela pożyczek udzielanych w ramach działalności podstawowej w obecnym zakresie geograficznym działania Emitenta
  • rozwój nowych placówek, w których prowadzona będzie działalność Emitenta poprzez utworzenie nowych biur Emitenta
  • spłata, wybranych przez Emitenta po emisji Obligacji, zobowiązań oprocentowanych Emitenta.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 13 lutego 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Marka S.A. jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową, specjalizującą się w dostarczaniu szybkich pożyczek gotówkowych. Firma rozpoczęła działalność w 2006 roku i od tego momentu nieprzerwanie świadczy profesjonalne usługi w zakresie udzielania wsparcia finansowego.

Oferta niepubliczna

„Mostostal Wrocław Quantum Ruda Sp. z o.o.” S.K.A.

Emitent prowadzi projekt komercyjny budowy centrum handlowego o powierzchni użytkowej ponad 4 200 metrów kwadratowych.

Emisja zakończona Zapisy do:
21 grudnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, zerokuponowe - rentowność 11,1% brak 12 miesięcy 21 grudnia 2012 35 000 000 zł 1 000 zł 90 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: „Mostostal Wrocław Quantum Ruda Sp. z o.o.” S.K.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: obligacje zerokuponowe, rentowność 11,1%
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 21 grudnia 2012
 • Wartość emisji: 35.000.000 zł
 • Zabezpieczenie:
  • hipoteka na nieruchomości w Poznaniu
  • hipoteka na nieruchomości w Łomiankach
  • zastaw na akcjach SPV (spółce celowej)
  • cesja z umowy najmu i kolejnych umów
  • cesja z umowy sprzedaży do LCP
 • Cele emisji:
  • Nabycie przez Emitenta Nieruchomości
  • Sfinansowanie inwestycji Quantum Retail Park Łomianki na nieruchomości
  • Przeprowadzenie transakcji sprzedaży
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Cena emisyjna obligacji: 900 zł
 • Minimalny zapis: 90 000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 21 grudnia 2011 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Emitent prowadzi projekt komercyjny budowy centrum handlowego o powierzchni użytkowej ponad 4 200 metrów kwadratowych. Nieruchomość będzie się mieściła w Łomiankach, przy trasie krajowej numer 7 będących jedną z głównych dróg dojazdowych do Warszawy.
Nomasvello

Oferta niepubliczna

NMV S.A.

Emitent prowadzi działalność w sektorze kosmetycznym proponując nowoczesne rozwiązania – m.in. fotodepilację i fotoodmładzanie.

Emisja zakończona Zapisy do:
19 grudnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 6% półrocznie 25 miesięcy 20 stycznia 2014 6 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: NMV S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 25 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 20 stycznia 2014
 • Wartość emisji: 6.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: zastaw na udziałach spółki zależnej w postaci zastawu na umowach franszyzy.
 • Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 50 000 zł
 • Termin zapisów: 19 grudnia 2011 roku
 • Termin wpłat: 20 grudnia 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Emitent prowadzi działalność w sektorze kosmetycznym proponując nowoczesne rozwiązania – m.in. fotodepilację i fotoodmładzanie. Otworzył dotychczas już 93 salonów w całej Polsce i stale się rozwija. Spółka posiada sieć lokali własnych oraz franczyzowych, jest członkiem Polskiej organizacji franczyzobiorców. Firma działa pod znaną marką posiadającą 1257 lokali na świecie w 11tu krajach m.in. Hiszpania, Szwajcaria czy Anglia.
WorkService

Oferta niepubliczna

Work Service S.A.

Work Service jest polską firmą na polskim rynku HR, dzięki niej rocznie 150 000 osób znajduje pracę.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
1 grudnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
O zmienne, WIBOR6M + 5,5% półrocznie 18 miesięcy 02 czerwca 2013 10 500 000 zł 1 000 zł 10 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Work Service S.A.
 • Seria: O
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 18 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 02 czerwca 2013
 • Wartość emisji: 10.500.000zł
 • Zabezpieczenie: poręczenia do 150% wartości emisji
 • Cele emisji: Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia w wysokości równej wartości planowanej emisji Obligacji.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 10 000 zł
 • Termin zapisów: 01 grudnia 2011 roku
 • Termin wpłat: 02 grudnia 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Work Service jest polską firmą na polskim rynku HR. Od ponad 12 lat tworzy możliwości dla rozwoju pracowników oraz optymalizuje procesy biznesowe wdrażając rozwiązania outsourcingowe. Rocznie 150 000 osób znajduje pracę dzięki Work Service.
WorkService

Oferta niepubliczna

Work Service S.A.

Work Service jest polską firmą na polskim rynku HR, dzięki niej rocznie 150 000 osób znajduje pracę.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
18 listopada 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
N zmienne, WIBOR6M + 5,5% półrocznie 18 miesięcy 21 maja 2013 18 000 000 zł 1 000 zł 10 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Work Service S.A.
 • Seria: N
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 18 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 21 maja 2013
 • Wartość emisji: 18.000.000zł
 • Zabezpieczenie: poręczenia do 150% wartości emisji
 • Cele emisji: Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia w wysokości równej wartości planowanej emisji Obligacji.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 10 000 zł
 • Termin zapisów: 18 listopada 2011 roku
 • Termin wpłat: 21 listopada 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Work Service jest polską firmą na polskim rynku HR. Od ponad 12 lat tworzy możliwości dla rozwoju pracowników oraz optymalizuje procesy biznesowe wdrażając rozwiązania outsourcingowe. Rocznie 150 000 osób znajduje pracę dzięki Work Service.
For-Net

Oferta niepubliczna

For-net S.A.

Głównym obszarem działalności jest rynek obrotu wierzytelnościami oraz usługi pośrednictwa finansowego.

Emisja zakończona Zapisy do:
10 listopada 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C1 zmienne, WIBOR6M + 6% półrocznie 36 miesięcy 10 listopada 2014 5 000 000 zł 1 000 zł 10 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: For-Net S.A.
 • Seria: C1
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 10 listopada 2014
 • Wartość emisji: 5.000.000zł
 • Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności
 • Cele emisji: Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności od podmiotów z branży bankowej i telekomunikacyjnej za pośrednictwem Ceres Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, tj. przez nabycie przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Ceres NS FIZ
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 10 000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 10 listopada 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: FOR-NET Spółka Akcyjna powstała w 2000 roku jako firma działająca w segmencie usług finansowych. Głównym obszarem jej działalności jest rynek obrotu wierzytelnościami oraz usługi pośrednictwa finansowego, gdzie Spółka stworzyła unikatowy program Rodzinnego Doradcy Finansowego.
Miraculum

Oferta niepubliczna

Miraculum S.A.

Działalność Spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu.

Emisja zakończona Zapisy do:
7 listopada 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
X zmienne, WIBOR (3M, 1M) + 9% kwartalnie, miesięcznie 18 miesięcy 07 maja 2013 15 500 000 zł 1 000 zł 100 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Miraculum S.A.
 • Seria: X
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR (3M, 1M) + 9%
 • Wypłata odsetek: pierwsza wypłata po kwartale, kolejne wypłaty miesięczne
 • Okres do wykupu: 18 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 7 maja 2013r
 • Wartość emisji: 15.500.000zł
 • Zabezpieczenie: Obligacje emitowane są jako obligacje niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Zarząd Emitenta zobowiązuje się w terminie 45 dni od Dnia Emisji Obligacji do złożenia wniosku (wniosków) o ustanowienie zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z niniejszej emisji Obligacji. Zabezpieczeniem będzie ustanowienie zastawów rejestrowych na znakach towarowych będących własnością Emitenta o wartości stanowiącej co najmniej dwukrotność wartości emisji Obligacji. Podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest Emitent.
 • Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 100 000 zł
 • Termin zapisów: 07 listopada 2011 roku
 • Termin wpłat: 08 listopada 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Działalność Spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W portfolio znajdują się następujące marki: Miraculum, Tanita, Pani Walewska, Brutal, Wars, Lider, Być może oraz Paloma. Firma działa na rynku sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że produkty oferowane przez Spółkę trafiają do ostatecznych odbiorców (klientów sklepów detalicznych) poprzez kanał tradycyjny (hurtowy) lub nowoczesny (sieci handlowe).