Oferty niepubliczne obligacji

Sortuj oferty

Rodzaj emisji

Oprocentowanie

Minimalny Zapis

Emitent

NaviGroup

Oferta niepubliczna

NAVI Group S.A.

NAVI GROUP S.A. jest to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także usług asset management.

Emisja zakończona Zapisy do:
20 maja 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR3M + 9,2% kwartalnie 15 miesięcy 22 sierpnia 2012 5 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: NAVI Group S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+9,2%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 15 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 22 sierpnia 2012
 • Wartość emisji: 5 000 000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000zł
 • Minimalny zapis: 200 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do dnia 20 maja 2011 roku
EKancelariaGPF

Oferta niepubliczna

E-Kancelaria S.A., Seria B

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym.

Emisja zakończona Zapisy do:
10 maja 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B stałe, 13% kwartalnie 12 miesięcy 11 maja 2012 2 000 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: E-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: stałe, 13% w skali roku
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: rok
 • Termin wykupu obligacji: 11 maja 2012
 • Wartość emisji: 2 000 000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: pozyskanie środków obrotowych na zakup portfeli wierzytelności z sektorów: telekomunikacyjnego, finansowego oraz B2B
 • Wartość nominalna obligacji: 10 000zł
 • Minimalny zapis: 10 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do dnia 10 maja 2011 roku
 • Informacje dodatkowe: obligacje Serii B będą mogły być wykupione przez Spółkę przed terminem wykupu, tj. 11 maja 2012 roku w celu ich umorzenia, na zasadach i w terminach określonych w imiennej propozycji nabycia.

Ze względu na duże zainteresowanie emisja została zamknięta przed planowanym terminem zakończenia zapisów (10 maj 2011). Inwestorzy złożyli zapisy na pełną pulę (łącznie 200 sztuk obligacji kuponowych serii B wyemitowanych przez e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł) w drugim tygodniu trwania zapisów.

EKancelariaGPF

Oferta niepubliczna

E-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A.

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym.

Emisja zakończona Zapisy do:
14 kwietnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 13% kwartalnie 12 miesięcy 15 kwietnia 2012 2 000 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: E-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 13% w skali roku
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: rok
 • Termin wykupu obligacji: 15 kwietnia 2012
 • Wartość emisji: 2 000 000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: pozyskanie środków obrotowych na zakup portfeli wierzytelności z sektorów: telekomunikacyjnego, finansowego oraz B2B
 • Wartość nominalna obligacji: 10 000zł
 • Minimalny zapis: 10 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do dnia 14 kwietnia 2011 roku
 • Informacje dodatkowe: obligacje Serii A będą mogły być wykupione przez Spółkę przed terminem wykupu, tj. 15 kwietnia 2012 roku w celu ich umorzenia, na zasadach i w terminach określonych w imiennej propozycji nabycia.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 200 sztuk obligacji kuponowych serii A wyemitowanych przez e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł.

Oferta niepubliczna

SPQR S.A.

Firma koncentruje się na inwestycjach typu private equity. Grupa ma już w portfelu pakiety akcji kilku spółek publicznych notowanych na NewConnect, m.in. Wrocławskiego Domu Maklerskiego, Black Pearl Capital, Runicom czy Bio-Med Investors.

Emisja zakończona Zapisy do:
12 kwietnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
H stałe, 15% kwartalnie 12 miesięcy 12 kwietnia 2012 2 000 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: SPQR S.A.
 • Seria: H, imienne
 • Oprocentowanie: stałe, 15% w skali roku
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: rok
 • Termin wykupu obligacji: 12 kwietnia 2012
 • Wartość emisji: 2 000 000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: działalność bieżąca.
 • Minimalny zapis: 5.000 zł
 • Termin wpłat: do dnia 12 kwietnia 2011 roku
 • Termin zapisów obligacji: 11 kwietnia 2011 roku
EGBInvestments

Oferta niepubliczna

EGB Investments S.A.

EGB Investments S.A. jest spółką akcyjną, która od 1995 roku z powodzeniem wspomaga przedsiębiorców w zarządzaniu nieregulowanymi należnościami.

Emisja zakończona Zapisy do:
7 kwietnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 6% półrocznie 24 miesiące 11 kwietnia 2013 13 000 000 zł 1 000 zł 100 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: EGB Investments S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 6%
 • Wypłata odsetek: płatne półrocznie
 • Okres do wykupu: 2 lata
 • Wartość emisji: 13.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności.
 • Minimalny zapis: 100.000zł
 • Termin wykupu obligacji: 11 kwietnia 2013
 • Termin zapisów obligacji: 07 kwietnia 2011
 • Termin wpłat: do dnia 11 kwietnia 2011 roku
 • Informacje dodatkowe:
  Jest to pierwsza seria programu emisji obligacji o wartości 20.000.000zł.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 130 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii A wyemitowanych przez EGB Investments S.A. o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł.

NickelDevelopment

Oferta niepubliczna

Nickel Development Sp. z o.o.

Firma developerska obecna na polskim rynku od 1998 roku.

Emisja zakończona Zapisy do:
22 grudnia 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 10,34% kwartalnie 36 miesięcy 23 października 2013 20 000 000 zł 100 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Nickel Development Sp. z o.o.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 10,34%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 23.10.2013
 • Wartość emisji: 20.000.000zł
 • Zabezpieczenie:
  Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 26.216.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy 00/100) zł, równej wartości nominalnej 200.000 (dwustu tysięcy) obligacji powiększonej o całkowitą kwotę odsetek, które mają być wypłacone do czasu całkowitego wykupu obligacji, na nieruchomości zlokalizowanej w gminie Suchy Las, w miejscowości Złotniki, położonej w rejonie ul. Kobaltowej i torów kolejowych o łącznej powierzchni 8,9825 ha (działki o nr ewidencyjnych od 276/25 do 276/36, 276/71 i 276/72), dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1P/00213697/2. Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania (WR) została ustalona na poziomie 29.126.700 PLN. Operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości został sporządzony w dniu 14 września 2010 r. i stanowi Załącznik do Propozycji Nabycia.
 • Cel emisji Obligacji: Emitent zamierza przeznaczyć pozyskane środki na finansowanie podstawowej działalności Spółki tj. na realizację następujących projektów deweloperskich:
  • Projekt deweloperski „Botaniczna”:
   Lokalizacja: Poznań, ul. Botaniczna
   Standard: mieszkania popularne lub o podwyższonym standardzie, wykończenie – deweloperskie
   Planowany termin rozpoczęcia budowy: 2011 r.
   Planowany termin oddania budynków: pierwsze budynki 12 miesięcy po rozpoczęciu budowy
   Planowany termin zakończenia sprzedaży: 24 miesiące od oddania ostatniego budynku
   Liczba mieszkań: 400
   PUM: 24 000 m2
   Funkcje dodatkowe: ogrody, loggie, miejsca parkingowe w podziemnej hali garażowej, plac zabaw.
   Finansowanie z emisji obligacji: 8.500.000,00 (osiem milionów pięćset tysięcy 00/100) zł w formie pożyczki udzielonej spółce Nickel Projects sp. z o.o. lub zakupu weksla z wystawienia spółki Nickel Project Sp. z o.o., która będąc udziałowcem spółki Nickel Botaniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A., przeznaczy te środki docelowo na objęcie akcji w Nickel Botaniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A.
  • Projekt deweloperski „Bobrowiecka”
   Lokalizacja: Warszawa, ul. Bobrowiecka
   Standard: mieszkania popularne lub o podwyższonym standardzie, wykończenie – deweloperskie
   Planowany termin rozpoczęcia budowy: III kwartał 2011 r.
   Planowany termin oddania budynków: 18 miesięcy od rozpoczęcia budowy
   Planowany termin zakończenia sprzedaży: 24 miesiące od oddania ostatniego budynku
   Liczba mieszkań: 145
   PUM: 9 000 m2
   Funkcje dodatkowe: budynek biurowy, lokale usługowe, hala garażowa i miejsca parkingowe, loggie
   Finansowanie z emisji obligacji: 6.100.000,00 (sześć milionów sto tysięcy 00/100) zł w formie pożyczki udzielonej spółce Nickel Invest nr 5 sp. z o.o. lub zakupu weksla z wystawienia spółki Nickel Invest nr 5 Sp. z o.o. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny na zakup gruntu.
  • Projekt deweloperski „Tarnobrzeg”
   Lokalizacja: Tarnobrzeg
   Standard: obiekt handlowy pod klucz
   Planowany termin rozpoczęcia budowy: II kwartał 2011 r.
   Planowany termin oddania: I kwartał 2012 r.
   Planowany termin sprzedaży: I kwartał 2012 r.
   Powierzchnia: 8 000 m2
   Spółka realizująca projekt: Nickel Commerce Sp. z o.o.
   Finansowanie z emisji Obligacji: 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy 00/100) złotych
  • Projekt deweloperski „Skarżysko-Kamienna”
   Standard: obiekt handlowy pod klucz
   Planowany termin rozpoczęcia budowy: II kwartał 2011 r.
   Planowany termin oddania: I kwartał 2012 r.
   Planowany termin sprzedaży: I kwartał 2012 r.
   Powierzchnia: 8 000 m2
   Spółka realizująca projekt: Nickel Commerce Sp. z o.o.
   Finansowanie z emisji Obligacji: 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) zł
  • Rezerwa
   Kwota 2.800.000,00 (dwa miliony osiemset tysięcy 00/100) zł będzie stanowiła rezerwę na ewentualny wzrost kosztów. Jednocześnie Zarząd zastrzega, iż w przypadku wystąpienia sytuacji, w której wskazane projekty nie mogłyby zostać zrealizowane, lub z powodu istotnej zmiany warunków realizacji projektów ich dalsze prowadzenie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub okazałoby się ekonomicznie nieuzasadnione, Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na inne projekty o podobnej charakterystyce ekonomicznej.
 • Wartość nominalna: 100 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów: 22.12.2010
Raport

Oferta niepubliczna

Raport S.A.

Raport jest jednym z czołowych podmiotów branży windykacyjnej cechującym się dużą innowacyjnością i dynamiką rozwoju.

Emisja zakończona Zapisy do:
22 grudnia 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 11% kwartalnie 24 miesiące 23 grudnia 2012 10 000 000 zł 100 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Raport S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 11%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 23.12.2012
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie:
  • zastaw rejestrowy na 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii A, 1.500 (jeden tysiąc
   pięćset) akcji imiennych serii B, 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii C
   stanowiących 100% wszystkich akcji Emitenta, należących do Akcjonariusza, do najwyższej
   sumy zabezpieczenia 12.201.000 (dwanaście milionów dwieście jeden tysięcy 00/100) zł;
  • zastaw rejestrowy na 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A
   stanowiących 50% wszystkich akcji społki Telekom II, należących do FORUM XX FIZ, do
   najwyższej sumy zabezpieczenia 12.201.000 (dwanaście milionow dwieście jeden tysięcy 00/
   100) zł. Dla celow Oferty Emitent zlecił sporządzenie wyceny przedmiotu zabezpieczenia.
 • Cel emisji Obligacji:
  • ok. 4 mln zł – wykup weksli wyemitowanych przez Telekom II,
  • ok. 4 mln zł – zakup nowych wierzytelności przez Telekom II,
  • ok. 2 mln zł – wykup weksli wyemitowanych przez Emitenta

  Sumy te zostaną przekazane przez Emitenta do Telekom II na drodze zakupu przez Emitenta weksli wyemitowanych przez Telekom II

 • Wartość nominalna: 100 zł
 • Minimalny zapis: 50.000zł
 • Termin zapisów: do 22 grudnia 2010
FAMGrupaKapitałowa

Oferta niepubliczna

FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Grupa Kapitałowa FAM jest dynamicznie rozwijającym się holdingiem, obejmującym spółki funkcjonujące w segmentach rynkowych, charakteryzujących się odmiennymi tendencjami i trendami. Prowadzi działalność operacyjną w segmentach: cynkowniczym, tkanin technicznych, konstrukcji przemysłowych

Emisja zakończona Zapisy do:
30 lipca 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 12% kwartalnie 12 miesięcy 1 sierpnia 2011 9 047 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: FAM Grupa Kapitałowa S.A. – www.famgk.com.pl
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 12%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 01.08.2011
 • Wartość emisji: 9.047.000zł
 • Zabezpieczenie: Ustanowienie hipoteki kaucyjnej łącznej umownej do wysokości 140 % wartości objętych obligacji. Wycena przedmiotu, na którym zostanie ustanowiona hipoteka dokonana przez uprawnionego biegłego: Emitent poddał przedmiot zabezpieczenia wycenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, który oszacował wartość rynkową przedmiotu na kwotę 21.764.000 zł.
 • Cel emisji Obligacji: Nie określony.
 • Wartość nominalna: 1 000zł
 • Minimalny zapis: 50.000zł
 • Termin zapisów: 30.07.2010
CapitalPartners

Oferta niepubliczna

Capital Partners S.A.

Przedmiotem działalności są inwestycje kapitałowe oraz usługi doradztwa w zakresie fuzji i przejęć, finansów spółek i restrukturyzacji.

Emisja zakończona Zapisy do:
28 czerwca 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 0% jednorazowo 1 miesiąc 28 lipca 2010 6 000 000 zł 100 000 zł 100 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Capital Partners S.A. – www.c-p.pl
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 0%
 • Okres do wykupu: 1 miesiąc
 • Termin wykupu obligacji: 28.07.2010
 • Data emisji: 28 czerwca 2010r
 • Wartość emisji: 6 000 000zł
 • Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje niezabezpieczone, zerokuponowe (rozliczne w różnicy ceny obligacji
 • Cel emisji Obligacji: Sfinansowanie objęcia akcji w Spółce PLASTICS KM S.A. PLASTICS KM S.A. jest spółką celową w 100% zależną od Capital Partners S.A. powołaną do realizacji projektu inwestycyjnego w branży produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 • Wartość nominalna i cena emisyjna: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000 zł a łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji wynosi 5.940.000 zł . Cena emisyjna to 99.000 zł.
 • Minimalny zapis: 100.000zł
 • Termin zapisów: 28.06.2010
FastFinance

Oferta niepubliczna

Fast Finance S.A.

Przedmiotem działalności Fast Finance S.A. jest zakup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek oraz monitoring i odzyskiwanie wierzyetlności na zlecenie.

Emisja zakończona Zapisy do:
5 lipca 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR6M + 6% półrocznie 24 miesiące 5 lipca 2012 8 730 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Fast Finance s.a. www.fastfinance.pl
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 6%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 05.07.2012
 • Cel emisji Obligacji: Pozyskanie środków finansowych, które Emitent zamierza przeznaczyć na zakup nowych
  pakietów wierzytelności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000zł
 • Minimalny zapis: 50 000zł
 • Termin zapisów: 05.07.2010
 • Informacje dodatkowe: Przeprowadzona emisja obligacji serii B stanowi II transzę obligacji wyemitowaną w ramach programu emisji obligacji opiewającego na 30 mln zł. Całość emisji obligacji w ramach II transzy została objęta w dniu 06.07.2010. Podmiotem oferującym był Dom Maklerski BPS S.A.
  Zarząd spółki Fast Finance informuje, że w dniu 05.07.2010 roku dokonał emisji 8.730 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B na łączną kwotę 8.730.000 zł. Przeprowadzona emisja obligacji serii B stanowi II transzę obligacji wyemitowaną w ramach programu emisji obligacji opiewającego na 30 mln zł. Całość emisji obligacji w ramach II transzy została objęta w dniu 06.07.2010. Podmiotem oferującym był Dom Maklerski BPS S.A.