Oferty publiczne obligacji

Sortuj oferty

Rodzaj emisji

Oprocentowanie

Minimalny Zapis

Emitent

Logo OT Logistics SA

Oferta publiczna

NowaOT Logistics SA

Grupa OT Logistics to jeden z europejskich liderów w branży transportu śródlądowego. Grupę tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu oraz Stanów Zjednoczonych.

Emisja zakończona Zapisy do:
14 sierpnia 2015
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
E stałe, 5,4% kwartalnie 36 miesięcy 27 lipca 2018 10 000 000 zł 1000 zł 5 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: OT Logistics S.A.
 • Seria: E
 • Oprocentowanie: stałe 5,4% w skali roku
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 27 lipca 2018
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 5000 zł
 • Termin zapisów: 27 lipca – 14 sierpnia 2015 roku
 • Catalyst:
 • Informacje dodatkowe: Grupa OT Logistics to jeden z europejskich liderów w branży transportu śródlądowego. Grupę tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu oraz Stanów Zjednoczonych. Spółka dominująca – OT Logistics SA – od lipca 2013 roku jest obecna rynku głównym warszawskiej giełdy. Grupa dysponuje około 800 jednostkami pływającymi o łącznej ładowności ponad 325 tysięcy ton. W Polsce ma około 80 procent rynku żeglugi śródlądowej, a we wschodnich Niemczech około połowę.
PKNOrlen

Oferta publiczna

PKN Orlen S.A.

Spółka jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Emisja zakończona Zapisy do:
14 czerwca 2013
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 1,5% półrocznie 48 miesięcy 28 maja 2017 200 000 000 zł 100 zł 100 zł
Pełna informacja
 • Emitent: PKN Orlen S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 1,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 48 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 28 maja 2017
 • Wartość emisji: 200.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 100 zł
 • Termin zapisów: 14 czerwca 2013 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2011 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN wyniósł blisko 27,8 mln ton.
warimpex

Oferta publiczna

WARIMPEX FINANZ-UND BETEILIGUNGS AG

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Wiedeń, jest spółką zajmującą się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami komercyjnymi, głównie skupioną na sektorze nieruchomości hotelowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Emisja zakończona Zapisy do:
1 marca 2013
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C zmienne, WIBOR6M + min 5,5% półrocznie 36 miesięcy 31 marca 2016 80 000 000 zł 1 000 zł 220 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: WARIMPEX FINANZ-UND BETEILIGUNGS AG
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + min 5,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 31 marca 2016
 • Wartość emisji: 80.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z Oferty na rozwój nowych i ukończenie bieżących projektów (do 50%) oraz częściowe refinansowanie istniejącego zadłużenia (do 50%).
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 220.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 1 marca 2013 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Wiedeń, jest spółką zajmującą się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami komercyjnymi, głównie skupioną na sektorze nieruchomości hotelowych w Europie Środkowej i Wschodniej.
Robyg

Oferta publiczna

Robyg S.A.

Firma developerska stawiająca sobie jako misje dostarczanie klientom apartamentów oraz mieszkań o wysokiej jakości, dostępnych na przystępnie skalkulowanym poziomie cenowym.

Emisja zakończona Zapisy do:
11 stycznia 2013
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
G zmienne, WIBOR6M + 4,1% półrocznie 36 miesięcy 15 stycznia 2016 40 000 000 zł 100 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Robyg S.A.
 • Seria: G
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 4,1%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 15 stycznia 2016
 • Wartość emisji: 40.000.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na 130% wartości emisji.
 • Cel emisji: Środki z emisji zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji serii A, który zostanie przeprowadzony najpóźniej do 15 marca 2013 r.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 11 stycznia 2013 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Firma developerska stawiająca sobie jako misje dostarczanie klientom apartamentów oraz mieszkań o wysokiej jakości, dostępnych na przystępnie skalkulowanym poziomie cenowym.
PCC

Oferta publiczna

PCC Rokita S.A.

PCC Rokita w tym roku obchodzi swoje 65 lecie działalności na rynku chemicznym. Spółka jest producentem około 250 produktów, wykorzystywanych przez różne branże: tworzywa sztuczne, przemysł kosmetyczny, chemia gospodarcza i przemysłowa, przemysł budowlany oraz tekstylny.

Emisja zakończona Zapisy do:
13 grudnia 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
AB stałe, 8,3% kwartalnie 30 miesięcy 18 czerwca 2015 20 000 000 zł 100 zł 100 zł
Pełna informacja
 • Emitent: PCC Rokita S.A.
 • Seria: AB
 • Oprocentowanie: stałe, 8,3%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 30 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 18 czerwca 2015
 • Wartość emisji: 20.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii AB na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 100 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 13 grudnia 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: PCC Rokita w tym roku obchodzi swoje 65 lecie działalności na rynku chemicznym. Spółka jest producentem około 250 produktów, wykorzystywanych przez różne branże: tworzywa sztuczne, przemysł kosmetyczny, chemia gospodarcza i przemysłowa, przemysł budowlany oraz tekstylny. Jako podmiot dominujący tworzy Grupę Kapitałową PCC, w której skład wchodzi kilkanaście spółek, w tym spółki produkcyjne oraz spółki prowadzące działalność usługową zarówno na potrzeby własne Grupy Kapitałowej, jak i na rynek zewnętrzny.
Murapol

Oferta publiczna

Murapol S.A.

Murapol posiadama wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji osiedli w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Emitent realizuje również inwestycje komercyjne.

Emisja zakończona Zapisy do:
29 listopada 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
H zmienne, WIBOR + 5% półrocznie, kwartalnie 18 miesięcy 30 maja 2014 10 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Murapol S.A.
 • Seria: H
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR + 5%:
  • I okres odsetkowy WIBOR6M
  • Kolejne okresy odsetkowe WIBOR3M
 • Wypłata odsetek: półrocznie, kwartalnie
 • Okres do wykupu: 18 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 30 maja 2014
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka w wysokości 12.817.434,00 zł
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 29 listopada 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Murapol posiadama wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji osiedli w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Emitent realizuje również inwestycje komercyjne.
Oshee

Oferta publiczna

Oshee Polska Sp. z o.o.

Firma Oshee Polska to producent i dystrybutor napojów izotonicznych i witaminowych pod marką OSHEE

Emisja zakończona Zapisy do:
25 września 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR3M + 7% kwartalnie 18 miesięcy 26 marca 2014 8 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Oshee Polska Sp. z o.o.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 7%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 18 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 26 marca 2014
 • Wartość emisji: 8.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Poręczenie głównego udziałowca spółki – Neumannbrown – do wysokości 100% wartości nominalnej obligacji
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów: 25 wrzesień 2012 roku
 • Termin wpłat: 26 wrzesień 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Firma Oshee Polska to producent i dystrybutor napojów izotonicznych i witaminowych pod marką OSHEE
PCC

Oferta publiczna

PCC Rokita S.A.

PCC Rokita w tym roku obchodzi swoje 65 lecie działalności na rynku chemicznym. Tworzy Grupę Kapitałową PCC, w której skład wchodzi kilkanaście spółek.

Emisja zakończona Zapisy do:
28 września 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
AA stałe, 9% kwartalnie 24 miesiące 3 października 2014 25 000 000 zł 100 zł 100 zł
Pełna informacja
 • Emitent: PCC Rokita S.A.
 • Seria: AA
 • Oprocentowanie: stałe, 9%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 3 października 2014
 • Wartość emisji: 25.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii AA na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 100 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 28 wrzesień 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: PCC Rokita w tym roku obchodzi swoje 65 lecie działalności na rynku chemicznym. Spółka jest producentem około 250 produktów, wykorzystywanych przez różne branże: tworzywa sztuczne, przemysł kosmetyczny, chemia gospodarcza i przemysłowa, przemysł budowlany oraz tekstylny. Jako podmiot dominujący tworzy Grupę Kapitałową PCC, w której skład wchodzi kilkanaście spółek, w tym spółki produkcyjne oraz spółki prowadzące działalność usługową zarówno na potrzeby własne Grupy Kapitałowej, jak i na rynek zewnętrzny.
Milmex

Oferta publiczna

Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Milmex jest jednym z istotniejszych integratorów systemów informatycznych na terenie Polski południowej.

Emisja zakończona Zapisy do:
28 sierpnia 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
KOM12D stałe, 11% kwartalnie 12 miesięcy 30 sierpnia 2013 10 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
 • Seria: KOM12D
 • Oprocentowanie: stałe, 11%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 30 sierpień 2013
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na pakiecie rezerwacji częstotliwości do wartości 200% emisji
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów: 28 sierpień 2012 roku
 • Termin wpłat: 29 sierpień 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Milmex jest jednym z istotniejszych integratorów systemów informatycznych na terenie Polski południowej. Organizacja spółki, jej wykwalifikowana kadra oraz znaczące zaplecze kapitałowe są bazą do realizacji coraz bardziej złożonych i wartościowych projektów integratorskich.
GantDevelopment

Oferta publiczna

Gant Development S.A.

Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
27 sierpnia 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
AW stałe, 11% kwartalnie 24 miesiące 28 sierpnia 2014 50 000 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Gant Development S.A.
 • Seria: AW
 • Oprocentowanie: stałe, 11%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 28 sierpień 2014
 • Wartość emisji: 50.000.000zł
 • Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy w wysokości 100 mln zł na certyfikatach inwestycyjnych GANT FIZ
 • Cel emisji: Finansowanie zakupu gruntu, budowy budynku w Poznaniu, domków jednorodzinnych w Żernikach, budynku we Wrocławiu oraz budynku w Warszawie
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 1.000 zł
 • Termin zapisów: 27 sierpień 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną.
 • Dokumenty: