Oferty publiczne obligacji

Sortuj oferty

Rodzaj emisji

Oprocentowanie

Minimalny Zapis

Emitent

KonceptWS

Oferta publiczna

Koncept WS sp. z o.o. S.K.A.

Spółka prowadzi działalność na rynku obrotu nieruchomościami specjalizując się w wyszukiwaniu, typowaniu optymalnego wykorzystania i inwestowania w nieruchomości na terenie całego kraju.

Emisja zakończona Zapisy do:
28 marca 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR3M + 6,5% kwartalnie 12 miesięcy 29 marca 2013 7 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Koncept WS sp. z o.o. S.K.A
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M + 6,5%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 29 marca 2013
 • Wartość emisji: 7.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów: 28 marca 2012 roku
 • Termin wpłat: 29 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka prowadzi działalność na rynku obrotu nieruchomościami specjalizując się w wyszukiwaniu, typowaniu optymalnego wykorzystania i inwestowania w nieruchomości na terenie całego kraju.
Dominium

Oferta publiczna

Dominium S.A.

W pełni Polska sieć pizzerii prowadzona od 1993 roku. Obecnie prowadzonych jest ponad 60 lokali.

Emisja zakończona Zapisy do:
21 marca 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 7,1% półrocznie 30 miesięcy 12 września 2014 15 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Dominium S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 7,1%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 30 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 12 września 2014
 • Wartość emisji: 15.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji:: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 210 000 zł
 • Termin zapisów: 21 marca 2012 roku
 • Termin wpłat: 22 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: W pełni Polska sieć pizzerii prowadzona od 1993 roku. Obecnie prowadzonych jest ponad 60 lokali.
Centrozap

Oferta publiczna

Centrozap S.A.

Centrozap działa na rynku od 1951 roku, początkowo jako firma importująca i eksportująca urządzenia dla górnictwa i hutnictwa.

Emisja zakończona Zapisy do:
2 marca 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 6% półrocznie 36 miesięcy 02 marca 2015 15 000 000 zł 1 000 zł 250 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Centrozap S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 02 marca 2015
 • Wartość emisji: 15.000.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka do kwoty 25.000.000 zł.
 • Cele emisji:: Spłata zobowiązań w celu zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na majątku spółki zależnej; Zwiększenie skali działalności na rynku obrotu energią elektryczną
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 250 000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 2 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Centrozap działa na rynku od 1951 roku, początkowo jako firma importująca i eksportująca urządzenia dla górnictwa i hutnictwa. Wraz z dalszym rozwojem spółki obrót objął kolejne branże, m.in: koksownictwo, odlewnictwo, metalurgia kolorowa wraz z hutnictwem żelaza i stali oraz górnictwem.
Presco Group

Oferta publiczna

P.R.E.S.C.O. Group S.A.

Głównym przedmiotem działalności Grupy są inwestycje w nieregularne wierzytelności konsumenckie i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek.

Emisja zakończona Zapisy do:
22 lutego 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C zmienne, WIBOR6M + 5,2% półrocznie 30 miesięcy 22 lutego 2014 roku 30 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: P.R.E.S.C.O. Group S.A.
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5,2%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 30 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 23 sierpnia 2014
 • Wartość emisji: 30.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji: Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na zakupy portfeli wierzytelności przez podmioty wchodzące w skład Grupy oraz sfinansowanie kosztów obsługi nabytych przez Grupę pakietów wierzytelności.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 210 000 zł
 • Termin zapisów: 22 lutego 2014 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Głównym przedmiotem działalności Grupy są inwestycje w nieregularne wierzytelności konsumenckie i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek. W skład portfela wchodzą głównie wierzytelności od osób fizycznych pochodzące z branży usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowej, telewizji cyfrowej oraz bankowej.
GPW

Oferta publiczna

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.

Emisja zakończona Zapisy do:
13 lutego 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR6M + 1,17% półrocznie 59 miesięcy 02 stycznia 2017 75 000 000 zł 100 zł 1 009 .10 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 1,17%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 59 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 02 stycznia 2017
 • Wartość emisji: 75.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 1 009,10 zł
 • Termin zapisów: 13 lutego 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.
GetinNobleBank

Oferta publiczna

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową w zakresie finansowania oraz oszczędzania i inwestowania. Ponadto zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych dostępnych przy wykorzystaniu różnych kanałów kontaktu z Klientem, m.in. przy użyciu tradycyjnych placówek bankowych oraz platformy internetowej.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
15 lutego 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
PP-I zmienne, WIBOR6M + 3,75% półrocznie 72 miesiące 23 lutego 2018 200 000 000 zł 1 000 zł 25 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Getin Noble Bank S.A.
 • Seria: PP-I
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3,75%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 72 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 23 lutego 2018
 • Wartość emisji: 200.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Banku pozwalające na rozwój działalności.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 25.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 15 luty 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową w zakresie finansowania oraz oszczędzania i inwestowania. Ponadto zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych dostępnych przy wykorzystaniu różnych kanałów kontaktu z Klientem, m.in. przy użyciu tradycyjnych placówek bankowych oraz platformy internetowej.
IIF

Oferta publiczna

IIF S.A.

IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu. Inwestuje w projekty z dziedzin internetu, oprogramowania, mediów, finansów oraz innych innowacyjnych technologii.

Emisja zakończona Zapisy do:
30 stycznia 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR6M + 6,8% półrocznie 24 miesiące 29 stycznia 2014 6 000 000 zł 1 000 zł 220 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: IIF S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6,8%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 29 stycznia 2014
 • Wartość emisji: 6.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: Zastaw rejestrowy na akcjach, 150% wartości emisji
 • Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 220 000 zł
 • Termin zapisów: 30 stycznia 2012 roku
 • Termin wpłat: 31 stycznia 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu. Inwestuje w projekty z dziedzin internetu, oprogramowania, mediów, finansów oraz innych innowacyjnych technologii.
Kakadu

Oferta publiczna

Kakadu Sp. z o.o.

Największa w Polsce sieć sklepów zoologicznych, powstała w kwietniu 2008 r, liczy obecnie 33 punkty handlowe.

Emisja zakończona Zapisy do:
9 grudnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 6,8% półrocznie 24 miesiące 10 grudnia 2013 9 000 000 zł 1 000 zł 225 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Kakadu Sp. z o.o.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6,8%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 10 grudnia 2013
 • Wartość emisji: 9.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 225 000 zł
 • Termin zapisów: 09 grudnia 2011 roku
 • Termin wpłat: 12 grudnia 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Największa w Polsce sieć sklepów zoologicznych, powstała w kwietniu 2008 r, liczy obecnie 33 punkty handlowe.
Presco Group

Oferta publiczna

P.R.E.S.C.O. Group S.A.

Głównym przedmiotem działalności Grupy są inwestycje w nieregularne wierzytelności konsumenckie i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek.

Emisja zakończona Zapisy do:
9 grudnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR6M + 5% półrocznie 24 miesiące 12 grudnia 2013 30 000 000 zł 1 000 zł 226 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: P.R.E.S.C.O. Group S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 12 grudnia 2013
 • Wartość emisji: 30.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji: Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na zakupy portfeli wierzytelności przez podmioty wchodzące w skład Grupy oraz sfinansowanie kosztów obsługi nabytych przez Grupę pakietów wierzytelności.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 226 000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 09 grudnia 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Głównym przedmiotem działalności Grupy są inwestycje w nieregularne wierzytelności konsumenckie i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek. W skład portfela wchodzą głównie wierzytelności od osób fizycznych pochodzące z branży usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowej, telewizji cyfrowej oraz bankowej.
EKancelariaGPF

Oferta publiczna

E-Kancelaria S.A.

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym.

Emisja zakończona Zapisy do:
8 listopada 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
E stałe, 13% kwartalnie 12 miesięcy 10 listopada 2012 10 000 000 zł 1 000 zł 250 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: E-Kancelaria GPF S.A.
 • Seria: E
 • Oprocentowanie: stałe, 13%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 10 listopada 2012
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji:
  • zwiększenie środków obrotowych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w szczególności w zakresie zakupu portfeli wierzytelności oraz pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji,
  • po uzyskaniu przez Emitenta pozwolenia od KNF na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi, środki pozyskane z emisji obligacji serii E zostaną także przeznaczone na zakup certyfikatów inwestycyjnych funduszu UniFund NS FIZ.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 250 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do 8 listopada 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym. W ciągu 8 lat objęła swoją działalnością większą część kraju poprzez sieć oddziałów. Dzięki profesjonalnej obsłudze i skuteczności działań może poszczycić się obsługą ponad 10 000 klientów. Suma wierzytelności przyjętych do windykacji oraz zakupionych przez firmę przekroczyła już 1 mld zł.