Oferty publiczne obligacji

Sortuj oferty

Rodzaj emisji

Oprocentowanie

Minimalny Zapis

Emitent

GantDevelopment

Oferta publiczna

Gant Development S.A.

Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
17 czerwca 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
AK zmienne, WIBOR6M + 5,5% półrocznie 12 miesięcy 20 czerwca 2012 25 000 000 zł 1 000 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Gant Development S.A.
 • Seria: AK
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+5,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 20 czerwca 2012
 • Wartość emisji: 25.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje zabezpieczone do kwoty 37.460.000 PLN (hipoteka na nieruchomości)
 • Cel emisji: W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000zł
 • Minimalny zapis: 200 000zł
 • Termin zapisów:
 • Termin wpłat: do 20 czerwca 2011 roku
 • Catalyst: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Gant Development S.A. jest jednym z leaderów branży deweloperskiej na polskim rynku nieruchomości, zorganizowanym w formie spółki holdingowej.
AdmiralBoats

Oferta publiczna

Admiral Boats S.A.

Admiral Boats to dynamicznie rozwijający się producent łodzi.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
3 czerwca 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR3M + 6,95% kwartalnie 18 miesięcy 6 grudnia 2012 5 500 000 zł 1 000 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Admiral Boats S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+6,95%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 18 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 6 grudnia 2012
 • Wartość emisji: 5.500.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000zł
 • Minimalny zapis: 200 000zł
 • Termin zapisów: do 3 czerwca 2011 roku
 • Termin wpłat: do 6 czerwca 2011 roku
 • Catalyst: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Admiral Boats S.A. jest producentem i dystrybutorem łodzi, eksportującym swoje produkty głównie do Holandii i Skandynawii. Środki z emisji przeznaczone zostaną na działalność inwestycyjną Emitenta związaną z rozbudową zakładu produkcyjnego, automatyzacją wydziału laminatów oraz rozwojem własnego biura projektowego.
MWTrade

Oferta publiczna

M.W. Trade S.A.

M.W. Trade Spółka Akcyjna jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a także w innych segmentach gospodarki.

Emisja zakończona Zapisy do:
25 maja 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
D/2011 zmienne, WIBOR6M + 4,5% półrocznie 24 miesiące 26 maja 2013 20 000 000 zł 100 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: M.W. Trade S.A.
 • Seria: D/2011
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+4,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 26 maja 2013
 • Wartość emisji: 20 000 000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Spłata obligacji serii A2011 Emitenta, w celu ograniczenia negatywnych skutków podatkowych wynikających z Ustawy o CIT i związanych z tzw. cienką kapitalizacją. Wcześniejszy wykup obligacji Serii A2011 (o wartości 20 mln zł) umożliwi ograniczenie negatywnego efektu cienkiej kapitalizacji.
 • Wartość nominalna obligacji: 100zł
 • Minimalny zapis: 200 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do dnia 25 maja 2011 roku
 • Informacje dodatkowe: Możliwość wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta w dniach płatności odsetek z dodatkowym oprocentowaniem:
  • wykup po 6 miesiącach dodatkowo 0,5%
  • wykup po 12 miesiącach dodatkowo 0,25%
  • wykup po 18 miesiącach bez dodatkowego oprocentowania.
WidokEnergia

Oferta publiczna

Widok Energia Sp. z o.o.

Spółka realizuje inwestycje typu greenfield w bardzo dynamicznym segmencie energii odnawialnej.

Emisja zakończona Zapisy do:
10 maja 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
G zmienne, WIBOR6M + 7,75% półrocznie 12 miesięcy 10 maja 2012 5 000 000 zł 1 000 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Widok Energia Sp. z o.o.
 • Seria: G
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 7,75%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 10 maja 2012
 • Wartość emisji: 5 000 000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Środki z obecnej emisji obligacji przeznaczone zostaną na działalność inwestycyjną związaną z zakładaniem własnych plantacji roślin energetycznych. Działania te pozwolą na uniezależnienie sie od dostawców surowców, zmniejszenie kosztów ich pozyskiwania, a w konsekwencji zwiększenie rentowności emitenta.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000zł
 • Minimalny zapis: 200 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do dnia 10 maja 2011 roku
 • Informacje dodatkowe: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 4270 sztuk obligacji kuponowych serii G o łącznej wartości nominalnej 4,27 mln zł

Robyg

Oferta publiczna

Robyg S.A.

Firma developerska stawiająca sobie jako misje dostarczanie klientom apartamentów oraz mieszkań o wysokiej jakości, dostępnych na przystępnie skalkulowanym poziomie cenowym.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
15 kwietnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
D stałe, 8,9% kwartalnie 48 miesięcy 14 kwietnia 2015 40 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Robyg S.A.
 • Seria: D
 • Oprocentowanie: stałe 8.9%
 • Wypłata odsetek: płatne kwartalnie
 • Okres do wykupu: 4 lata
 • Wartość emisji: 40.000.000 zł
 • Zabezpieczenie:
  Hipoteka do sumy równej maksymalnej wartości emisji obligacji wraz z odsetkami za cały okres zapadalności obligacji, to jest do kwoty 54.236.000 złotych na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego spółce Wilanow Office Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szacunkowa wartość tej nieruchomości na dzień 02.03.2011 r. wyniosła 53.314.840,00 zł.
 • Cel emisji:
  Budowa pierwszego etapu inwestycji Wilanow Office Center w Warszawie oraz inne potrzeby finansowe Grupy.
 • Możliwość wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta: po 2 latach od daty emisji, w dniu płatności odsetek
 • Minimalny zapis: 210.000zł
 • Termin zapisów: do dnia 15 kwietnia 2011 roku
 • Termin przydziału obligacji: 16 kwietnia 2011 roku
 • Informacje dodatkowe:
  Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do ASO CATALYST i w tym celu emitent po dacie emisji zamierza podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do tego systemu obrotu.

Emisja została zamknięta. Inwestorzy objęli obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł.

Marvipol

Oferta publiczna

Marvipol S.A.

MARVIPOL S.A. warszawski deweloper, realizujący znane i prestiżowe apartamenty oraz mieszkania o podwyższonym standardzie, w najlepszych lokalizacjach stolicy. Spółka dostarcza na rynek również powierzchnie usługowe jak i biurowe.

Emisja zakończona Zapisy do:
7 kwietnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
I zmienne, WIBOR3M + 5,9% kwartalnie 48 miesięcy 8 kwietnia 2015 45 000 000 zł 100 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Marvipol s.a.
 • Seria: I
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M+ 5,90%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 48 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 08.04.2015
 • Wartość emisji: 45.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje nie będą zabezpieczone
 • Cel emisji: Zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich oraz zasilenie kapitału obrotowego
 • Wartość nominalna: 100 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów: 7 kwietnia 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
ScanDevelopment

Oferta publiczna

Scan Development Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności jest wynajem powierzchni szpitalnych

Emisja zakończona Zapisy do:
11 marca 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 9,45% kwartalnie 36 miesięcy 14 marca 2014 47 000 000 zł 100 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Scan Development Sp. z o.o.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 9,45%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 14.03.2014
 • Wartość emisji: 47.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Zabezpieczenie hipoteczne. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wartość budynku wraz z gruntem wynosi 106 816 318 zł.
 • Cel emisji: Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na nabycie przez Emitenta od Scanmed S.A. udziałów w kapitale zakładowym Emitenta celem umorzenia (w ramach wynagrodzenia za umarzane udziały Emitent dokona spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Scanmed przez PKO BP), spłatę pożyczek na cele inwestycyjne udzielonych Emitentowi przez Scanmed S.A. oraz wydatki inwestycyjne związane z rozbudową szpitala.
 • Wartość nominalna: 100 zł
 • Minimalny zapis: 200.000 zł
 • Termin zapisów: 11.03.2011 r.
 • Informacje dodatkowe: Możliwość wykupu obligacji przez Emitenta: – po upływie 3 miesięcy, ale przed upływem roku od daty emisji obligacji za dodatkową opłatą na rzecz obligatariuszy w wysokości 0,5% wartości nominalnej obligacji – po upływie roku od daty emisji obligacji bez dodatkowych opłat na rzecz obligatariuszy.
NFIMagnaPolonia

Oferta publiczna

NFI Magna Polonia S.A.

Fundusz Magna Polonia S.A. to jeden z kluczowych graczy na krajowym rynku inwestycyjnym. Model biznesowy spółki oparty jest na alokacji środków w wybrane dziedziny polskiej gospodarki. Fundusz skupia się przede wszystkim na inwestycjach w zakresie szeroko pojętej telekomunikacji. Magna Polonia S.A. od 1997 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Emisja zakończona Zapisy do:
7 stycznia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C zmienne, WIBOR3M + 4% kwartalnie 24 miesiace 07 stycznia 2013 37 500 000 zł 1 000 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: NFI Magna Polonia S.A.
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 4%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 07.01.2013
 • Wartość emisji: 37.500.000zł
 • Zabezpieczenie: brak
 • Cel emisji obligacji:
  Sfinansowanie statutowej działalności Spółki, w tym w szczególności na finansowanie nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółkach z sektora telekomunikacyjnego, nabywania innych papierów wartościowych oraz udzielania pożyczek.
 • Wartość nominalna: 1.000zł
 • Minimalny zapis: 200.000zł
 • Informacje dodatkowe: Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na dzień 30 września 2010 r. wynosi 24 195 000 PLN (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Prognozy co do wysokości zobowiązań emitenta na dzień wykupu wynoszą około 1 000 000 PLN (jeden milion złotych), nie licząc zobowiązań z tytułu wykupu obligacji.
  Środki pieniężne z emisji obligacji zostaną w całości przeznaczone na finansowanie statutowej działalności emitenta, w tym w szczególności na finansowanie nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółkach z sektora telekomunikacyjnego, nabywanie innych papierów wartościowych oraz udzielanie pożyczek. Jednym z rozważanych sposobów wykorzystania części pozyskanych środków pieniężnych z emisji obligacji serii C jest realizacja świadczeń pieniężnych związanych z wykupem niepublicznych obligacji serii A wyemitowanych przez NFI Magna Polonia S.A. w lipcu 2009 roku. Zarząd Funduszu rozważa również przeznaczenie części pozyskanych środków pieniężnych na realizację strategii inwestycyjnej spółki zależnej Funduszu tj. INFO-TV-FM Sp. z o.o.
Marvipol

Oferta publiczna

Marvipol S.A.

MARVIPOL S.A. warszawski deweloper, realizujący znane i prestiżowe apartamenty oraz mieszkania o podwyższonym standardzie, w najlepszych lokalizacjach stolicy. Spółka dostarcza na rynek również powierzchnie usługowe jak i biurowe.

Emisja zakończona Zapisy do:
3 grudnia 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
F stałe, 9,45% kwartalnie 36 miesięcy 06 grudnia 2013 30 000 000 zł 100 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Marvipol S.A.
 • Seria: F
 • Oprocentowanie: stałe, 9,45%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 06.12.2013
 • Wartość emisji: 30.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Obligacje są zabezpieczone w formie blokady finansowej 5.000.000 sztuk akcji Emitenta na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza
 • Cel emisji obligacji:
  Zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich
 • Wartość nominalna: 100 zł
 • Minimalny zapis: 200.000 zł
 • Termin zapisów: Do 03.12.2010
 • Informacje dodatkowe: Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji – 146.124 tys. PLN; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania Emitenta utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie.
BlackLionNFI

Oferta publiczna

Black Lion NFI S.A.

Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną o profilu PE/VC, koncentrując się na sektorze nieruchomościowym, medycznym, spożywczym oraz wydawniczym. Jednocześnie, wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym, utworzył osobny podmiot dla inwestycji w innowacyjne spółki znajdujące się w początkowej fazie rozwoju.

Emisja zakończona Zapisy do:
27 grudnia 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 9,05% kwartalnie 36 miesięcy 23 grudnia 2013 50 000 000 zł 100 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Black Lion NFI S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 9,05%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 23.12.2013
 • Wartość emisji: 50.000.000zł
 • Zabezpieczenie:
  • Hipoteka kaucyjna łączna na należącej do Mińska Development spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie nieruchomości lokalowej przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie, na terenie dzielnicy Praga Południe wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz na prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki nr ew. 23 i 31 usytuowane przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie na terenie dzielnicy Praga Południe. Ww. nieruchomości zostały poddane wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości lokalowych wynosi 16 512 710 zł. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu (działka 23 i 31) z uwzględnieniem kosztów rozbiórki budynków wynosi 16 064 535 zł.
  • Hipoteka kaucyjna na należącej do spółki Cracovia Property sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 53 086 m2 położonej w Krakowie na terenie dzielnicy Podgórze.
   Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania wynosi 28 188 666 zł.
 • Cele emisji:
  • Inwestycja budowlana przy ul. Grochowskiej w Warszawie na terenie należącym do spółki zależnej Fabryka PZO polegająca na rewitalizacji dwóch budynków pofabrycznych oraz budowa jednego nowego budynku biurowego.
  • Inwestycja związana z utworzeniem funduszu kapitałowego przy współpracy z Krajowym Funduszem Kapitałowym.
  • Inne inwestycje nieruchomościowe, które mogą zostać częściowo sfinansowane ze środków pochodzących z emisji w szczególności zaś inwestycje na terenie Soho Factory – pierwszy etap projektu obejmuje renowację zabytkowych budynków pofabrycznych na terenach warszawskiego Kamionka należących do SOHO Factory. Docelowo, na działce znajdującej się w posiadaniu spółki Soho Factory Sp. z o.o., planowana jest realizacja osiedla mieszkaniowo-biurowo-handlowego.
  • Inwestycje w branży medycznej w ramach Grupy Scanmed – np.: rozwój usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz rozwój Centrum kardiologii inwazyjnej Carint Scanmed
  • Inwestycje w branżę sprzedaży dóbr i usług konsumpcyjnych, w szczególności związanych z detalicznym rynkiem odzieżowym oraz rynkiem dóbr luksusowych.
 • Wartość nominalna: 100zł
 • Minimalny zapis: 200.000 zł
 • Termin zapisów: 27.12.2010