Emisje obligacji – oferty bieżące i historyczne

Sortuj oferty

Rodzaj emisji

Oprocentowanie

Minimalny Zapis

Emitent

GantDevelopment

Oferta publiczna

Gant Development S.A.

Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
17 czerwca 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
AK zmienne, WIBOR6M + 5,5% półrocznie 12 miesięcy 20 czerwca 2012 25 000 000 zł 1 000 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Gant Development S.A.
 • Seria: AK
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+5,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 20 czerwca 2012
 • Wartość emisji: 25.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje zabezpieczone do kwoty 37.460.000 PLN (hipoteka na nieruchomości)
 • Cel emisji: W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000zł
 • Minimalny zapis: 200 000zł
 • Termin zapisów:
 • Termin wpłat: do 20 czerwca 2011 roku
 • Catalyst: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Gant Development S.A. jest jednym z leaderów branży deweloperskiej na polskim rynku nieruchomości, zorganizowanym w formie spółki holdingowej.
AdmiralBoats

Oferta publiczna

Admiral Boats S.A.

Admiral Boats to dynamicznie rozwijający się producent łodzi.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
3 czerwca 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR3M + 6,95% kwartalnie 18 miesięcy 6 grudnia 2012 5 500 000 zł 1 000 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Admiral Boats S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+6,95%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 18 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 6 grudnia 2012
 • Wartość emisji: 5.500.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000zł
 • Minimalny zapis: 200 000zł
 • Termin zapisów: do 3 czerwca 2011 roku
 • Termin wpłat: do 6 czerwca 2011 roku
 • Catalyst: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Admiral Boats S.A. jest producentem i dystrybutorem łodzi, eksportującym swoje produkty głównie do Holandii i Skandynawii. Środki z emisji przeznaczone zostaną na działalność inwestycyjną Emitenta związaną z rozbudową zakładu produkcyjnego, automatyzacją wydziału laminatów oraz rozwojem własnego biura projektowego.
NaviGroup

Oferta niepubliczna

NAVI Group S.A.

NAVI GROUP S.A. jest to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także usług asset management.

Emisja zakończona Zapisy do:
20 maja 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR3M + 9,2% kwartalnie 15 miesięcy 22 sierpnia 2012 5 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: NAVI Group S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+9,2%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 15 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 22 sierpnia 2012
 • Wartość emisji: 5 000 000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000zł
 • Minimalny zapis: 200 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do dnia 20 maja 2011 roku
MWTrade

Oferta publiczna

M.W. Trade S.A.

M.W. Trade Spółka Akcyjna jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a także w innych segmentach gospodarki.

Emisja zakończona Zapisy do:
25 maja 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
D/2011 zmienne, WIBOR6M + 4,5% półrocznie 24 miesiące 26 maja 2013 20 000 000 zł 100 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: M.W. Trade S.A.
 • Seria: D/2011
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+4,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 26 maja 2013
 • Wartość emisji: 20 000 000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Spłata obligacji serii A2011 Emitenta, w celu ograniczenia negatywnych skutków podatkowych wynikających z Ustawy o CIT i związanych z tzw. cienką kapitalizacją. Wcześniejszy wykup obligacji Serii A2011 (o wartości 20 mln zł) umożliwi ograniczenie negatywnego efektu cienkiej kapitalizacji.
 • Wartość nominalna obligacji: 100zł
 • Minimalny zapis: 200 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do dnia 25 maja 2011 roku
 • Informacje dodatkowe: Możliwość wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta w dniach płatności odsetek z dodatkowym oprocentowaniem:
  • wykup po 6 miesiącach dodatkowo 0,5%
  • wykup po 12 miesiącach dodatkowo 0,25%
  • wykup po 18 miesiącach bez dodatkowego oprocentowania.
WidokEnergia

Oferta publiczna

Widok Energia Sp. z o.o.

Spółka realizuje inwestycje typu greenfield w bardzo dynamicznym segmencie energii odnawialnej.

Emisja zakończona Zapisy do:
10 maja 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
G zmienne, WIBOR6M + 7,75% półrocznie 12 miesięcy 10 maja 2012 5 000 000 zł 1 000 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Widok Energia Sp. z o.o.
 • Seria: G
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 7,75%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 10 maja 2012
 • Wartość emisji: 5 000 000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Środki z obecnej emisji obligacji przeznaczone zostaną na działalność inwestycyjną związaną z zakładaniem własnych plantacji roślin energetycznych. Działania te pozwolą na uniezależnienie sie od dostawców surowców, zmniejszenie kosztów ich pozyskiwania, a w konsekwencji zwiększenie rentowności emitenta.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000zł
 • Minimalny zapis: 200 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do dnia 10 maja 2011 roku
 • Informacje dodatkowe: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 4270 sztuk obligacji kuponowych serii G o łącznej wartości nominalnej 4,27 mln zł

EKancelariaGPF

Oferta niepubliczna

E-Kancelaria S.A., Seria B

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym.

Emisja zakończona Zapisy do:
10 maja 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B stałe, 13% kwartalnie 12 miesięcy 11 maja 2012 2 000 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: E-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: stałe, 13% w skali roku
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: rok
 • Termin wykupu obligacji: 11 maja 2012
 • Wartość emisji: 2 000 000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: pozyskanie środków obrotowych na zakup portfeli wierzytelności z sektorów: telekomunikacyjnego, finansowego oraz B2B
 • Wartość nominalna obligacji: 10 000zł
 • Minimalny zapis: 10 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do dnia 10 maja 2011 roku
 • Informacje dodatkowe: obligacje Serii B będą mogły być wykupione przez Spółkę przed terminem wykupu, tj. 11 maja 2012 roku w celu ich umorzenia, na zasadach i w terminach określonych w imiennej propozycji nabycia.

Ze względu na duże zainteresowanie emisja została zamknięta przed planowanym terminem zakończenia zapisów (10 maj 2011). Inwestorzy złożyli zapisy na pełną pulę (łącznie 200 sztuk obligacji kuponowych serii B wyemitowanych przez e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł) w drugim tygodniu trwania zapisów.

EKancelariaGPF

Oferta niepubliczna

E-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A.

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym.

Emisja zakończona Zapisy do:
14 kwietnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 13% kwartalnie 12 miesięcy 15 kwietnia 2012 2 000 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: E-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 13% w skali roku
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: rok
 • Termin wykupu obligacji: 15 kwietnia 2012
 • Wartość emisji: 2 000 000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: pozyskanie środków obrotowych na zakup portfeli wierzytelności z sektorów: telekomunikacyjnego, finansowego oraz B2B
 • Wartość nominalna obligacji: 10 000zł
 • Minimalny zapis: 10 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do dnia 14 kwietnia 2011 roku
 • Informacje dodatkowe: obligacje Serii A będą mogły być wykupione przez Spółkę przed terminem wykupu, tj. 15 kwietnia 2012 roku w celu ich umorzenia, na zasadach i w terminach określonych w imiennej propozycji nabycia.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 200 sztuk obligacji kuponowych serii A wyemitowanych przez e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł.

Oferta niepubliczna

SPQR S.A.

Firma koncentruje się na inwestycjach typu private equity. Grupa ma już w portfelu pakiety akcji kilku spółek publicznych notowanych na NewConnect, m.in. Wrocławskiego Domu Maklerskiego, Black Pearl Capital, Runicom czy Bio-Med Investors.

Emisja zakończona Zapisy do:
12 kwietnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
H stałe, 15% kwartalnie 12 miesięcy 12 kwietnia 2012 2 000 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: SPQR S.A.
 • Seria: H, imienne
 • Oprocentowanie: stałe, 15% w skali roku
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: rok
 • Termin wykupu obligacji: 12 kwietnia 2012
 • Wartość emisji: 2 000 000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: działalność bieżąca.
 • Minimalny zapis: 5.000 zł
 • Termin wpłat: do dnia 12 kwietnia 2011 roku
 • Termin zapisów obligacji: 11 kwietnia 2011 roku
EGBInvestments

Oferta niepubliczna

EGB Investments S.A.

EGB Investments S.A. jest spółką akcyjną, która od 1995 roku z powodzeniem wspomaga przedsiębiorców w zarządzaniu nieregulowanymi należnościami.

Emisja zakończona Zapisy do:
7 kwietnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 6% półrocznie 24 miesiące 11 kwietnia 2013 13 000 000 zł 1 000 zł 100 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: EGB Investments S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 6%
 • Wypłata odsetek: płatne półrocznie
 • Okres do wykupu: 2 lata
 • Wartość emisji: 13.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności.
 • Minimalny zapis: 100.000zł
 • Termin wykupu obligacji: 11 kwietnia 2013
 • Termin zapisów obligacji: 07 kwietnia 2011
 • Termin wpłat: do dnia 11 kwietnia 2011 roku
 • Informacje dodatkowe:
  Jest to pierwsza seria programu emisji obligacji o wartości 20.000.000zł.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 130 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii A wyemitowanych przez EGB Investments S.A. o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł.

Robyg

Oferta publiczna

Robyg S.A.

Firma developerska stawiająca sobie jako misje dostarczanie klientom apartamentów oraz mieszkań o wysokiej jakości, dostępnych na przystępnie skalkulowanym poziomie cenowym.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
15 kwietnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
D stałe, 8,9% kwartalnie 48 miesięcy 14 kwietnia 2015 40 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Robyg S.A.
 • Seria: D
 • Oprocentowanie: stałe 8.9%
 • Wypłata odsetek: płatne kwartalnie
 • Okres do wykupu: 4 lata
 • Wartość emisji: 40.000.000 zł
 • Zabezpieczenie:
  Hipoteka do sumy równej maksymalnej wartości emisji obligacji wraz z odsetkami za cały okres zapadalności obligacji, to jest do kwoty 54.236.000 złotych na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego spółce Wilanow Office Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szacunkowa wartość tej nieruchomości na dzień 02.03.2011 r. wyniosła 53.314.840,00 zł.
 • Cel emisji:
  Budowa pierwszego etapu inwestycji Wilanow Office Center w Warszawie oraz inne potrzeby finansowe Grupy.
 • Możliwość wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta: po 2 latach od daty emisji, w dniu płatności odsetek
 • Minimalny zapis: 210.000zł
 • Termin zapisów: do dnia 15 kwietnia 2011 roku
 • Termin przydziału obligacji: 16 kwietnia 2011 roku
 • Informacje dodatkowe:
  Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do ASO CATALYST i w tym celu emitent po dacie emisji zamierza podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do tego systemu obrotu.

Emisja została zamknięta. Inwestorzy objęli obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł.