Emisje obligacji – oferty bieżące i historyczne

Sortuj oferty

Rodzaj emisji

Oprocentowanie

Minimalny Zapis

Emitent

Bioton

Oferta publiczna

Bioton S.A.

BIOTON zmierza do wzmacniania swojej pozycji jako firmy biotechnologicznej o zasięgu globalnym. Uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych, rozwój portfela produktowego oraz podejmowane decyzje biznesowe umożliwiają realizowanie celów strategicznych i wynikają z szeroko rozumianej troski o jakość zdrowia i życia Chorych.

Emisja zakończona Zapisy do:
8 lipca 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR3M + marża kwartalnie 36 miesięcy 08 lipca 2013 r. 99 750 000 zł 250 000 zł 250 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Bioton s.a. (http://bioton.pl/)
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + marża
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 08.07.2013r.
 • Wartość emisji: 99.750.000 zł
 • Cel emisji Obligacji: Celem przeprowadzanej przez Spółkę emisji Obligacji jest sfinansowanie części 3-letniego programu inwestycyjnego. Szczegółowe informacje na temat celów emisji Obligacji zostały przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 39/2010 z dnia 19.06.2010 r.
 • Wartość nominalna obligacji: 250.000 zł
 • Minimalny zapis: 250.000 zł
 • Termin zapisów: 08.07.2010
 • Zasady zamiany Obligacji na Akcje Serii Z: Każdy z obligatariuszy będzie uprawniony do zamiany wszystkich lub części posiadanych przez niego Obligacji na Akcje Serii Z w okresie zamiany, rozpoczynającym się w Dniu Emisji i kończącym się na trzy miesiące przed dniem wykupu (08.04.2013 r.). Cena zamiany (cena emisyjna) jednej Akcji Serii Z została ustalona na 0,22 zł. Warunki emisji Obligacji zawierają postanowienia przeciwdziałające rozwodnieniu uprawnienia do zamiany Obligacji na Akcje Serii Z.