Emisje obligacji – oferty bieżące i historyczne

Sortuj oferty

Rodzaj emisji

Oprocentowanie

Minimalny Zapis

Emitent

EGBFinanse

Oferta niepubliczna

EGB Finanse Sp. z o.o.

Spółka dostarcza małym i średnim firmom finansowania bieżącego, poprzez pomoc w ściąganiu należności od wierzycieli.

Emisja zakończona Zapisy do:
12 kwietnia 2013
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
F stałe, 10,5% jednorazowo 6 miesięcy 11 października 2013 3 900 000 zł 30 000 zł 30 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: EGB Finanse Sp. z o.o.
 • Seria: F
 • Oprocentowanie: stałe, 10,5%
 • Wypłata odsetek: jednorazowo
 • Okres do wykupu: 6 miesiący
 • Termin wykupu obligacji: 11 października 2013
 • Wartość emisji: 3.900.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Pozyskanie przez Emitenta finansowania na aktywność w obszarze podstawowej działalności Emitenta.
 • Wartość nominalna obligacji: 30.000 zł
 • Minimalny zapis: 30.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 12 kwietnia 2013 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka dostarcza małym i średnim firmom finansowania bieżącego, poprzez pomoc w ściąganiu należności od wierzycieli. Dzięki Elektronicznemu Systemowi Windykacji, klienci mają dostęp do monitoringu należności, windykacji oraz wykupu należności przed terminem wymagalności (należności drobne oraz wysokocenne).
GrupaJaguar

Oferta niepubliczna

Grupa Jaguar S.A.

Spółka specjalizuje się w nabywaniu, przekształcaniu i sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Emisja zakończona Zapisy do:
4 kwietnia 2013
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 11,5% kwartalnie 24 miesiące 31 marca 2015 1 500 000 zł 100 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Grupa Jaguar S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 11,5%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 31 marca 2015
 • Wartość emisji: 1.500.000 zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomościach
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 4 kwietnia 2013 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka publiczna notowana na giełdzie NewConnect. Spółka specjalizuje się w nabywaniu, przekształcaniu i sprzedaży nieruchomości gruntowych. Główną jej misją jest promowanie i oferowanie możliwości inwestowania w grunty jako alternatywy dla tradycyjnych form lokowania kapitału.
EGBFinanse

Oferta niepubliczna

EGB Finanse Sp. z o.o.

Spółka dostarcza małym i średnim firmom finansowania bieżącego, poprzez pomoc w ściąganiu należności od wierzycieli.

Emisja zakończona Zapisy do:
19 marca 2013
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
E stałe, 10,5% jednorazowo 6 miesięcy 20 września 2013 3 900 000 zł 30 000 zł 30 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: EGB Finanse Sp. z o.o.
 • Seria: E
 • Oprocentowanie: stałe, 10,5%
 • Wypłata odsetek: jednorazowo
 • Okres do wykupu: 6 miesiący
 • Termin wykupu obligacji: 20 września 2013
 • Wartość emisji: 3.900.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Pozyskanie przez Emitenta finansowania na aktywność w obszarze podstawowej działalności Emitenta.
 • Wartość nominalna obligacji: 30.000 zł
 • Minimalny zapis: 30.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 19 marca 2013 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka dostarcza małym i średnim firmom finansowania bieżącego, poprzez pomoc w ściąganiu należności od wierzycieli. Dzięki Elektronicznemu Systemowi Windykacji, klienci mają dostęp do monitoringu należności, windykacji oraz wykupu należności przed terminem wymagalności (należności drobne oraz wysokocenne).
PKNOrlen

Oferta publiczna

PKN Orlen S.A.

Spółka jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Emisja zakończona Zapisy do:
14 czerwca 2013
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 1,5% półrocznie 48 miesięcy 28 maja 2017 200 000 000 zł 100 zł 100 zł
Pełna informacja
 • Emitent: PKN Orlen S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 1,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 48 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 28 maja 2017
 • Wartość emisji: 200.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 100 zł
 • Termin zapisów: 14 czerwca 2013 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2011 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN wyniósł blisko 27,8 mln ton.
Wittman

Oferta niepubliczna

Wittman Sp. z o.o.

Wittman Sp. z o.o. to spółka z ponad 8-letnią historią, od 2011 r. prowadzi działalność w zakresie realizacji inwestycji w obszarze nieruchomości komercyjnych. Spółka podjęła współpracę z właścicielem największej w Polsce sieci dyskontów Biedronka, który będzie jej głównym odbiorcą.

Emisja zakończona Zapisy do:
14 marca 2013
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
D stałe, 11,5% kwartalnie 24 miesiące 31 marca 2015 3 500 000 zł 100 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Wittman Sp. z o.o.
 • Seria: D
 • Oprocentowanie: stałe, 11,5%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 31 marca 2015
 • Wartość emisji: 3.500.000 zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości, 110% wartości emisji
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 15 marca 2013 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Wittman Sp. z o.o. to spółka z ponad 8-letnią historią, od 2011 r. prowadzi działalność w zakresie realizacji inwestycji w obszarze nieruchomości komercyjnych. Spółka podjęła współpracę z właścicielem największej w Polsce sieci dyskontów Biedronka, który będzie jej głównym odbiorcą.
Eurocent

Oferta niepubliczna

Eurocent S.A.

Eurocent S.A. to dynamicznie rozwijającą się instytucja finansowa specjalizująca się przede wszystkim w dostarczaniu produktów finansowych, takich jak pożyczki gotówkowe z obsługą w domu, przeznaczonych dla Klientów indywidualnych.

Emisja zakończona Zapisy do:
28 lutego 2013
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 7% półrocznie 24 miesiące 28 lutego 2015 2 500 000 zł 1 000 zł 30 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Eurocent S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 7%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 28 lutego 2015
 • Wartość emisji: 2.500.000 zł
 • Zabezpieczenie: Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania
  Cywilnego i Oświadczenie o poręczeniu
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 30.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 28 lutego 2013r.
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Eurocent S.A. to dynamicznie rozwijającą się instytucja finansowa specjalizująca się przede wszystkim w dostarczaniu produktów finansowych, takich jak pożyczki gotówkowe z obsługą w domu, przeznaczonych dla Klientów indywidualnych.
warimpex

Oferta publiczna

WARIMPEX FINANZ-UND BETEILIGUNGS AG

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Wiedeń, jest spółką zajmującą się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami komercyjnymi, głównie skupioną na sektorze nieruchomości hotelowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Emisja zakończona Zapisy do:
1 marca 2013
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C zmienne, WIBOR6M + min 5,5% półrocznie 36 miesięcy 31 marca 2016 80 000 000 zł 1 000 zł 220 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: WARIMPEX FINANZ-UND BETEILIGUNGS AG
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + min 5,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 31 marca 2016
 • Wartość emisji: 80.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z Oferty na rozwój nowych i ukończenie bieżących projektów (do 50%) oraz częściowe refinansowanie istniejącego zadłużenia (do 50%).
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 220.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 1 marca 2013 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Wiedeń, jest spółką zajmującą się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami komercyjnymi, głównie skupioną na sektorze nieruchomości hotelowych w Europie Środkowej i Wschodniej.
Robyg

Oferta publiczna

Robyg S.A.

Firma developerska stawiająca sobie jako misje dostarczanie klientom apartamentów oraz mieszkań o wysokiej jakości, dostępnych na przystępnie skalkulowanym poziomie cenowym.

Emisja zakończona Zapisy do:
11 stycznia 2013
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
G zmienne, WIBOR6M + 4,1% półrocznie 36 miesięcy 15 stycznia 2016 40 000 000 zł 100 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Robyg S.A.
 • Seria: G
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 4,1%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 15 stycznia 2016
 • Wartość emisji: 40.000.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na 130% wartości emisji.
 • Cel emisji: Środki z emisji zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji serii A, który zostanie przeprowadzony najpóźniej do 15 marca 2013 r.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 11 stycznia 2013 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Firma developerska stawiająca sobie jako misje dostarczanie klientom apartamentów oraz mieszkań o wysokiej jakości, dostępnych na przystępnie skalkulowanym poziomie cenowym.
AdmiralBoats

Oferta niepubliczna

Admiral Boats S.A.

Admiral Boats to dynamicznie rozwijający się producent łodzi.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
20 grudnia 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
F zmienne, WIBOR3M + 6,5% kwartalnie 18 miesięcy 30 czerwca 2014 7 000 000 zł 100 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Admiral Boats S.A.
 • Seria: F
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,5%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Termin wykupu obligacji: 30 czerwca 2014
 • Wartość emisji: 7.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: Zastaw rejestrowy na formach do produkcji łodzi
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 20 grudnia 2012r.
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Admiral Boats S.A. jest prężnie rozwijającym się producentem i dystrybutorem łodzi. Spółka eksportuje 99% łodzi do Europy Zachodniej, a w szczególności do Holandii, Niemiec i Norwegii. Wszystkie łodzie posiadają znak bezpieczeństwa CE przyznawany przez instytucję certyfikującą (Polski Rejestr Statków). Dodatkowo Spółka zastrzegła na terenie Unii Europejskiej wzory użytkowe swoich łodzi. Wyroby Spółki cechuje wysoka jakość, bezpieczeństwo i konkurencyjna cena. W 2011 r. Spółka miała w ofercie ponad 20 modeli łodzi. W 2012 r. oferta zostanie poszerzona do 45 modeli.
Hygienika

Oferta niepubliczna

Hygienika S.A.

Hygienika to polska, prężnie rozwijająca się firma, będąca liderem w branży środków higieny osobistej o wysokiej jakości.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
12 grudnia 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
E stałe, 10,5% półrocznie 24 miesiące 31 grudnia 2014 3 000 000 zł 100 zł 30 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Hygienika S.A.
 • Seria: E
 • Oprocentowanie: stałe, 10,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Termin wykupu obligacji: 31 grudnia 2014
 • Wartość emisji: 3.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: Zastaw rejestrowy na liniach produkcyjnych
 • Cel emisji: środki pozyskane z emisji Obligacji Serii E przeznaczone zostaną przez Spółkę na zwiększenie skali działalności operacyjnej w drodze realizacji kontraktów handlowych.
 • Wartość nominalna obligacji: 100zł
 • Minimalny zapis: 30 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: 12 grudnia 2012r.
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Hygienika S.A., notowana na GPW w Warszawie od 2004r, jest liczącym się na rynku producentem wysokiej jakości środków higieny osobistej. Spółka dostarcza swoje wyroby pod markami własnymi: Bambino, Linell, Bambi, BabyShine, Crystaline. Prawie 90% sprzedaży odbywa się poprzez sieci handlowe w Polsce i Europie (m.in. w Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, na Litwie i Białorusi), takie jak: Tesco, Real, Makro, Kaufland, Auchan, Polo Market. Od końca 2009r sprzedaż spółki dynamicznie rośnie, osiągając 40,7 mln zł za okres lip 10 – cze 11. Na 2011r i lata kolejne Hygienika S.A. planuje agresywny rozwój organiczny jak również nie wyklucza działań akwizycyjnych.